banner.jpg (42974 bytes)


KARJAANJOEN VESISTÖN VIRTAVESIKUNNOSTUKSET

        life.gif (21313 bytes)

Virhon kotisivulle

Vuohikosken soraistus
Karjaanjoen vesistöalueella on käynnissä mittava Karjaanjoki Life-kehityshanke. Tavoitteena on parantaa koko laajan vesistöalueen luonto- ja virkistysarvoja. Virho osallistuu aktiivisesti hankkeen virtavesiosion suunnitteluun ja toteutukseen. Syksystä 2002 alkaen olemme tehneet lukuisia kunnostushankkeita Karkkilan, Vihdin, Nummi-Pusulan ja Lopen alueella. Rahoitus on saatu Länsi-Uudenmaan Kehitys LUKE ry:ltä sekä Uudenmaan ja Hämeen TE-keskuksilta.
Hankkeesta hyötyy koko virtavesiluonto ja erityisesti virtakutuiset kalalajit kuten taimen, jonka elinpiiri laajenee huomattavasti. Jokien ja purojen kunnostukset, joihin Virho on palkannut projektityöntekijän, jatkuvat edelleen vuonna 2005.

Vuosina 2002 ja 2003 tehtyjä virtavesien kunostustöitä.

Vuonna 2004 toteutettuja hankkeita

Vuonna 2005 toteutettuja hankkeita Päivitetty 6.1.2006

Lisätietoja Karjaanjoki-Lifesta ja Virhon osuudesta saat Esa Lehtiseltä ja Esko Vuoriselta