banner.jpg (42974 bytes)


Karjaanjoen vesistön kunnostukset vuonna 2005      
                                Sivu 1(2)

Sivulle 2 (Pusulanjoki)

Karjaanjokisivulle
- Kunnostukset 2002-2003
- Kunnostukset 2004
Virhon kotisivulle

Kuvat Olli Toivonen, Markus Penttinen, Pekka Lindblad

Kunnostustöitä tehtiin Lopella Kreivinojalla, Karkkilassa Nuijajoella ja Nummi-Pusulassa Pusulanjoella. Kunnostukset toteutti Virho ja niitä veti iktyonomi Olli Toivonen.
Kari Tuukkanen järjesti lokakuussa Vihtijoen Kraatarinkoskella ja Levoinkoskella, Haimoossa kylän asukkaille soraistustalkoot.

Uudenmaan ja Hämeen TE-keskusten kalatalousyksiköt ja työvoimaosastot rahoittivat kunnostukset. Pusulanjoen Karisjärvenkosken kunnostusten tukija ja kosken sähkökalastusten rahoittaja on LUKE ry. Bamburakentajat ry osallistui hankintoihin järjestämällä keväällä 2005 vapa-arpajaiset.
Paikalliset maanomistajat ja osakaskunnat ovat myönteisellä asenteellaan varmistaneet kunnostusten toteutumisen.

kreiv105.jpg (25667 bytes)Kreivinoja saa alkunsa Pilpalan kylän Lounalammesta ja laskee Hunsalanjokeen, joka Karkkilan alueella tunnetaan Saavajoen nimellä.

Puro on aikoinaan perattu nostamalla pohjakivet uomasta penkoille. Perkausten seurauksena puro oli monotonisesti virtaava puolen metrin syvyinen ränni. Kunnostuksen tavoitteena on kiveämällä parantaa lohikalojen ja muun eliöstön elinoloja.
Kiveämiseen käytettiin vesirajassa olevia kiviä. Uomaa levennettiin, jotta saataisiin lisää pinta-alaa virran eliöstölle ja kasvistolle. Keskimäärin puolitoista metriä leveä puro virtaa kunnostuksen jälkeen paikoin jopa kolme metriä leveänä monimuotoisena pikkuvirtana. Kunnostetulta alueelta löytyy nyt runsaasti kalanpoikasille sopivia matalia, kivikoita, jotka puuttuivat ennen kunnostusta.
Alueella olevassa koskessa oli muutama putousmainen vaelluseste. Suurimmat putouskorkeudet saatiin tasattua ja vesieläinten liikkuminen helpottui. Kunnostustoimia tehtiin noin 250 metrin matkalla. Puroa kunnostettiin edellisen kerran vuonna 2004. Jatkossa on tarkoitus lisätä soraikkoja virtakutuisten kalojen lisääntymisalueiksi.

Viereinen kuva: Kunnostustyö loppusuoralla Kreiviojalla

 

nuija105.jpg (22150 bytes)Karkkilassa tehtiin kutupaikkoja virtakutuisille kaloille.

Nuijajoen Korkeakoskeen ja Käyräkoskeen levitettiin karkeaa, pyöreäkivistä soraa. Sorapohjaiset virtapaikat ovat taimenen lisääntymiselle elintärkeitä kutupaikkoja. Käyräkoskea kivettiin rantapenkoilta löytyvillä kivillä. Soraistettujen alueiden yhteispinta-ala on noin 300 neliömeriä ja kivettyä uomaa saatiin lisää noin 25 metriä. Kiveyksen ansiosta kalanpoikaset saavat lisää elinpiiriä. Korkeakosken sivu-uoman virtausoloja parannettiin niin, että uomassa riittää vettä myös alivirtaamakausina. Lokakuun alussa havaittiin uudella soraikolla ensimmäiset taimenet valtaamassa kutupaikkoja.

Kuva yllä: Soraistettua ja kivettyä Nuijajokea

Vihtijoella talkoiltiin kirpeässä syyssäässä sunnuntaina 16.10. Virhon jäsenenen Kari Tuukkasen järjestämissä kutupaikkatalkoissa, joihin osallistui parhaimmillaan toista kymmentä Haimoon kylän asukasta.

Kraatarinkoskeen ja Levoinkoskeen levitettiin päivän aikana lähes 30 tonnia seulottua soraa. Kraatarinkoskella oli sora kuljetettava kottikärryillä koskeen. Levoinkoskella voitiin käyttää traktoria. Soran levitys tehtiin kummassakin paikassa käsityönä. Jo samana iltana voitiin todeta uuden soran vetovoima. Urostaimenia saapui puhtaan soran päälle valtaamaan reviirejä parin viikon kuluessa käynnistyvää kutua varten.vihti105.jpg (22295 bytes)vihti205.jpg (19781 bytes)

Sivulle 2 (Pusulanjoki)