banner.jpg (42974 bytes)


Virhon Karjaanjoen vesistön kunnostukset vuonna 2004

Räpsänjoki

Virhon kotisivulle

Karjaanjokisivulle
- Kunnostukset 2002-2003
- Kunnostukset 2005

 

 

 

 

Kunnostustoiminta laajeni vuonna 2004 Karkkilan ja Vihdin seudulta Nummi-Pusulaan ja Lopelle

Räpsänjoesta Nummi-Pusulan Ahonpäässä poistettiin  vaellusesteitä ja kivettiin uomaa. Raportti kunnostuksista (pdf-tiedosto, lukuohjelman saat tarvittaessa Adoben kotisivulta).

Maasojasta Vihdissä poistettiin lankkupato. Raportti löytyy Karjaanjoki-Life sivujen Virtavesien entisöinti alasivulta.

Isosuon ja sen purojen luonnontilan parantaminen Pilpalassa, Lopella. Suon laskuojiin rakennettiin yhteensä 7 patoa, joiden tarkoituksena on palauttaa suon alkuperäistä veden pidätyskykyä ja parantaa laskupurojen vedenlaatua. Lisää aiheesta löytyy Karjaanjoki-Life sivujen Virtavesien entisöinti alasivulta.

Palojoesta Lopen Pilpalassa poistettiin vanhan kala-altaan padot ja tehtiin tierumpujen alapuolelle vedenpintaa nostava pohjakynnys. Lisää aiheesta

Perattua Kreivinojaa kivettiin sen keskijuoksulla Pilpalan Lounalammilla, Lopella. Lisää aiheesta