banner.jpg (42974 bytes)


            PAALIJOKI

Virhon kotisivulle

Vantaanjokisivulle

Paalijoki 2003-04

Paalijoki 2005

Paalijoki tulvassa keväällä 2004

Paalijoki on Riihimäeltä alkunsa saava puro, joka laskee  Vantaanjokeen
Hyvinkään pohjoisosassa. Kari Stenholm on jo usean vuoden ajan tehnyt työtä
puron luonnontilan hyväksi. Karin haaveena on palauttaa puroon mereen vaeltava
taimenkanta. Haave muuttuu pienin askelin todeksi.Keväällä 2004 odottaa pohjasoraan
asetetuissa mätirasioissa 500 taimenen mätimunaa veden lämpenemistä ja
oikeaa hetkeä kuoriutumiseen. Keväällä 2003 istutettiin 2200 pienpoikasta, jotka
olivat syksyyn mennessä kasvaneet lähes kymmensenttisiksi. Kari uskoo vakaasti,
että muutaman vuoden kuluttua saamme todistaa ensimmäisten Paalijoessa
syntyneiden meritaimenten paluuta kotipuroonsa kudulle.

Paalijoen kalataloudellinen kunnostus vuosina 2000-2002
Teksti Kari Stenholm

Paalijoen kunnostushanke

  talkoo.jpg (25086 bytes)Virtavesien hoitoyhdistys ry on ryhtynyt Paalijoen, Vantaanjoen latvahaaran kalataloudelliseen kunnostukseen. Tavoitteena on kotiuttaa meritaimen Paalijokeen ja lisätä joessa harvalukuisena elävää jokirapukantaa. Tavoitteena on myöskin herättää yleistä mielenkiintoa pienvesien vesiensuojelutyöhön ja pienvesien merkitykseen koko vesiluonnon osana. Meritaimenen kotiutuminen olisi oiva indikaattori terveestä vesiluonnosta latvapuroilta mereen saakka.

  Paalijoen vesistön latvat sijaitsevat Lopen kunnan alueella, josta pienet ojat laskevat vetensä Riihimäen kaupungin alueella sijaitsevaan Vähäjärveen ja siitä edelleen Paalijärveen. Paalijoen 8 km pituinen pääuoma lähtee Paalijärvestä Riihimäeltä ja laskee Vantaanjokeen Hyvinkäällä. Paalijoen yläosassa on huomattava pikkupurojen verkosto, joka on jokseenkin täysin kaivettu pelto- ja metsäojiksi. Paalijoen vesistön koko valuma-alueeksi lasketaan 35 km².

Vuosi 2000

  Paalijoen inventoinnin maastokäynnit tehtiin pääosin vuoden 2000 loppupuolella.

Vuosi 2001

  Paalijoen inventointi valmistui maaliskuussa.

  Toukokuussa oltiin ensimmäisen kerran yhteydessä maanomistajiin, Kytöjärven kalastuskuntaan Riihimäellä ja Hyvinkään kylien kalastuskuntaan Hyvinkäällä. Tämän jälkeen neuvotteluja käytiin em. tahojen ja myöskin Riihimäen ja Hyvinkään kaupunkien kanssa hyvässä hengessä koko loppuvuoden ajan.

  9.8.2001 tehtiin sähkökalastus ylimmällä, kolmannella ja alimmalla koskella. Sähkökalastuksen suorittivat Hämeen TE-keskus ja Virho yhteistyössä. Sähkökalastuksen tulokset:

  Ylin koski:
  made 8 kpl
  särki 1
  jokirapu 1
  ahven 17
  hauki 2
  lahna 1 "

  Kolmas koski:
  kivisimppu 12 kpl
  made        11
  jokirapu          1

  Alin koski:
  kivisimppu  3 kpl
  made          9
  hauki          2
  taimen 86mm 1
  taimen 0+  1  näköhavainto

Paalijoen kunnostus vuonna 2002

  Kunnostuslupaneuvotteluja jatkettiin maanomistajien, kalastuskuntien ja viranomaisten kanssa hyvässä hengessä vuoden alusta saakka.
  8.5.2002 istutettiin Paalijokeen taimenen ja lohen ruskuaispussipoikasia. Poikaset oli haudottu Vantaanjokeen nousseiden emokalojen mädistä ja maidista Virhon omalla hautomolla Vantaalla.
  Istutuksia tehtiin viiteen paikkaan seuraavasti:

  Ylin koski                    1000 kpl taimenia
  Toisen kosken yläpuoli 1500 kpl taimenia
  Kolmas koski              1000 kpl taimenia
  Ojaniityn puro              1500 kpl taimenia
  Alin koski                    1000 kpl lohia

  5.6.2002 mennessä saatiin kirjallinen kunnostuslupa ylimmän, kolmannen ja alimman koskipaikan maanomistajilta. Toisen koskipaikan maanomistajalta lupaa ei saatu.
  14.6.2002 saatiin kirjallinen kunnostuslupa Hämeen ympäristökeskukselta.
  13.8.2002 saatiin kirjallinen kunnostuslupa Uudenmaan ympäristökeskukselta.

  Taimen- ja lohi-istukkaat menestyivät alkukesän hyvin kaikissa istutuspaikoissa. Poikkeuksellisen kuivan kesän johdosta Ojaniityn puro kuivui elokuun puoliväliin mennessä niin, että hyvin kasvaneet taimenistukkaat pääosin kuolivat. Puron alapäähän jäi lähteiden ansiosta sen verran virtausta, että muutamia taimenia säilyi hengissä tällä alueella.

  sorat.jpg (33755 bytes)14.9.2002 pidettiin ylimmällä koskella   kunnostustalkoot, joihin osallistui 14 talkoolaista. Talkoissa rakennettiin kutusoraikkoja ja kivettiin ruopattua uomaa. Talkoita oli valmisteltu edeltävällä viikolla kaivinkoneurakoitsijan ja Virhon kahden kalatalousammattilaisen voimin.

   

   

  15.9.2002 havaittiin juuri kunnostetulla ylimmällä koskella lietelantapäästö, joka samana päivänä tappoi ylimmän kosken kalat.
  21.9.2002 havaittiin, että lietelantapäästön johdosta myös alimmalla koskella Hyvinkäällä kalat olivat kuolleet. Havaintopäivänä kosken pintavesi virtasi kirkkaana, mutta kaikki kuopat ja kivenkolot olivat läpinäkymättömän harmaita ja mustia lietteen johdosta. Arvattavaksi jäi lietteen vaikutus vajaata kilometriä alempana alkavaan Vantaanjoen pääuomaan, jossa virtaama myös oli hyvin pieni. Alimmalla koskella kuolleet lohi-istukkaat olivat kasvaneet noin 8…9 cm pituisiksi. Kuolleena löytyi myös saman kokoisia arvokkaita luonnonkudusta syntyneitä taimenen poikasia. Näiden havaintojen perusteella voitiin todeta, että Paalijoen pääuoman koko kalakanta oli kuollut. Virhon keväällä suorittamasta 6000 kappaleen taimen- ja lohi-istutuksesta oli jäänyt eloon ainoastaan muutama taimen Ojaniityn puron alapäähän.
  "mustasurma"

  26.10.2002 Virhon hallitus päätti kokouksessaan, että Paalijoen kalakuoleman aiheuttaneelle maatilalle ei esitetä korvausvaatimusta menetetyistä istutuskaloista. Todettiin, että maatilaoli toiminut hyvässä hengessä kunnostusasioissa ja pyrki tehokkaasti rajoittamaan vahinkoa heti sen huomattuaan. Maatila teki myöskin itse ilmoituksen viranomaisille vahingosta. Todettiin myös, että Paalijoen kannalta on parempi, että maatila käyttää rahat uuden lietelantasäiliön rakentamiseen kuin mahdollisten korvauksien maksamiseen. Kokouksessa kuitenkin todettiin, että jatkossa vastaavanlaisia kalakuolemia ei voida ohittaa ilman korvausvaatimusten esittämistä, koska yhdistyksen toiminnan uskottavuus rahoittajatahojen suhteen alkaa kärsiä.

Kunnostuksilla saavutetut tulokset vuoden 2002 lopussa

  Ylimmälle koskelle on rakennettu n. 100 m² kutusoraikkoa ja saman verran kivikkoa taimenen pienpoikasten elinalueeksi.
  Ojaniityn puron alapäässä saattaa olla elossa muutama keväällä 2002 istutettu taimen.

Paalijoen yleistila vuoden 2002 lopussa

Huipputehokkaasti ojitettu Paalijoen vesistö kärsii ankarasti kuivuudesta poikkeuksellisen kuivan kesän ja syksyn jäljiltä. Suurin osa sivuojista on kuivana.
Paalijoen pääuoma on lietelantapäästön jäljiltä käytännössä kuollut.

Kertomus jatkuu