banner.jpg (42974 bytes)


VANTAANJOEN KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Virhon kotisivulle

Vantaanjokisivulle


Kalastuksella ja kalaveden hoidolla on tärkeä merkitys Vantaanjoen nykytilaan ja tulevaisuuteen. Nykyinen pyyntikokoisten istukkaisiin keskittyvä toiminta ei ole kalaveden hoitoa. Sitä ei ole myöskään se, että kalastusalueet sallivat kudulla olevien lohien ja taimenten kalastuksen. Seuraavat muutokset tulisi tehdä mahdollisimman pikaisesti.

Pyyntikokoisten kalojen istutus ja niiden kalastus kunnostetuilla koskilla on lopetettava. Kirjolohien ja muiden pyyntikokoiseksi kasvatettujen kalojen istutus ja kalastus on ohjattava joen hidasvirtaisille alueille, jossa siitä ei ole haittaa luontaisille lohikaloille.

Kalastusta koskilla on rajoitettava ja kalastuksen valvontaa tehostettava. Lohikalojen kalastus kutuaikaan loka-marraskuussa on kiellettävä. Taimen on määrättävä vapautettavaksi kunnes kanta on vahvistunut kalastusta kestäväksi. Koskissa kahlaaminen on kiellettävä loka-toukokuun väliseksi ajaksi, sillä mäti ja keväällä kuoriutuvat poikaset eivät kestä päälle astumista.

Osa koskialueista on rauhoitettava kalastukselta. Rauhoitusalueilla on tutkittava kudun onnistumista ja poikasten kehittymistä, jotta saataisiin tarkempaa tietoa jatkotoimien tueksi.

Tuki-istutukset on tehtävä Uudenmaan TE-keskuksen v. 2001 julkaiseman "Suomenlahden meritaimenkantojen suojelu- ja käyttösuunnitelman" Vantaanjokea koskevien ohjeiden mukaisesti. Istutuksissa on käytettävä joesta pyydettävistä emokaloista saatavia poikasia. Jos niitä ei ole riittävästi, käytetään mahdollisimman läheistä kantaa olevia istukkaita. Istutettavien poikasten määrät ja ikäluokat päätetään vuosittaisten sähkökalastusten perusteella.

Merialueen kalastusta on säädeltävä tiukemmin mm. alamittoja nostamalla ja verkkojen määrää ja silmäkokoa rajoittamalla. Kalaväyliä on laajennettava ja kalastuskieltoa niissä jatkettava yli lohikalojen kutuajan.

Vanhankaupunginkosken museovoimalaitoksen käyttörajat pitää sopia uudelleen. Missään tapauksessa voimalaitosta ei saa käyttää syksyllä vaelluskalojen kutunousun aikaan.

Lue myös lehdistötiedote aiheesta