banner.jpg (42974 bytes)


ESPOON JOET JA PUROT

 

Virhon kotisivulle

Finnoonoja_2006
(pdf-tiedosto)


Kunnostukset, perhokalastus ja Espoon virtavedet

Espoon alueella virtaa useita mereen laskevia puroja. Suurin virtavesi Espoonjoki kerää vetensä kaupungin pohjoisimmista osista ja laskee Espoonlahteen. Joen länsihaaran Glomsinjoen latvapuroissa elää paikallinen taimenkanta, jonka merivaelluksen estää museoitu myllypato Kehä III:n pohjoislaidalla.

Espoon lukuisista puroista eräissä, esimerkiksi Monikonpurossa on tavattu taimenta. Monikonpuroon istutettiin taimenta 1990-luvulla ja Taimeninstituutti niminen yhdistys kunnosti puroa  talkootyönä useina vuosina istutusten jälkeen. Puron taimenkanta todettiin kesän 2002 sähkökoekalastuksissa tiheäksi ja elinvoimaiseksi. 2002-2003 ankara talvi ja kuiva kesä olivat kuitenkin kohtalokkaita. Seuraavien vuosien sähkökalastuksissa ei purosta tavattu ainuttakaan taimenta. Tällä hetkellä on epäselvää onko taimenkanta kadonnut purosta lopullisesti. Leppävaaran uuden keskustan rakentaminen hävitti puron taimenille tärkeitä, syviä talvehtimisalueita, joka voi olla osasyy kalakannan ahdinkoon. Puron latva-alueita on ojitettu, mikä pahentaa kuivuuden ja tulvakausien vaikutuksia.

Virhon hautomon tuottamia taimenen pienpoikasia on istutetu Finnonojan ja Lukupuron vesistöihin.jo useina vuosina. Taimenet ovat viihtyneet puroissa hyvin, mutta kesällä 2006 uhkaa ankara kuivuus tuhota Lukupuron taimenkannan. Vesistöalueeseen kuuluvia suo- ja maa-alueita on vielä viime vuosinakin ojitettu, mikä pahentaa kuivuuden vaikutuksia. Vesistön ongelmista on kesällä 2006 otettu yhteyttä myös Espoon kaupunkiin ja ympäristöviranomaisiin. Aki Janatuinen on tehnyt puron ongelmista seikkaperäisen raportin (pdf-tiedosto 626 kt).

Virhossa Espoon virtavedet tuntee parhaiten Aki Janatuinen. Ota Akiin yhteyttä kun tarvitset lisätietoja Virhon toiminnasta Espoon puroilla ja joilla