banner.jpg (42974 bytes)


UUTISARKISTO SIVU 4

Virhon kotisivulle

Uutisarkisto
- Lisää sivuja

23.5. - 29.10.2003

29.10.03
Hautomomme jää tänä syksynä ilman taimenten luonnonmätiä.
Emokalojen verkkopyynti on tuottanut kymmenkunta urostaimenta ja lohta, mutta ei yhtään naarasta. Lokakuun puolenvälin jälkeen yllättänyt pakkanen ja pyyntipaikkojen jäätyminen estivät kalastuksen jatkamisen. Luonnonmädin puutteen kompensoimme kalanviljelylaitokselta hankittavalla Ingarskilajoen kantaa olevien laitoskalojen mädillä. Joudumme ensimmäistä kertaa hautomon kahdeksanvuotisella taipaleella turvautumaan pelkkään ostomätiin. Toivottavasti tapaus jää ainutkertaiseksi.

19.10.03
Lohen ja taimenen kutu on käynnissä Vantaanjoen Pitkäkoskella Helsingin ja Vantaan rajalla.
Kosken yläosassa nähtiin tänään iltapäivällä melkoista polsketta kalojen kamppaillessa reviireistään ja naaraista. Myöhemmin illalla havaittiin myös pareittain uivia kaloja. Suurin osa havainnoista tehtiin kosken yläosassa suuren siirtolohkareen edustalla, johon Virho levitti vuosi sitten 40 tonnia karkeata soraa kutupaikoiksi. Viime syksynä paikka ei vielä ollut kalojen suosiossa. Syynä saattoi olla ennätyskuiva syksy, joka esti kaloja nousemasta jokeen. Nyt tilanne on iloisesti toinen ja hyvä niin. Hyvää on myös se, että Vantaan kaupunki on rauhoittanut alueellaan sijaitsevat kosket 15.10.-30.11. väliseksi ajaksi turvatakseen kututapahtuman. Helsingin ja muiden soisi seuraavan Vantaan esimerkkiä tässä asiassa.

14.10.03
Lohen ja taimenen kutuaika on käsillä Etelä-Suomessa. Nyt on viimeistään aika vaihtaa kalavälineetParisk.jpg (18565 bytes) virtavesillä vaikkapa kameraan. Luonnonvaraiset lohikalamme tarvitsevat lisääntymisrauhan, jotta niiden uhan alla elävä suku saisi jatkua ja vahvistua. Jokainen luonnossa syntynyt lohi ja taimen vähentää istutuksia, joihin käytetän vuosittain "leijonan osa" kalastuskortti- varoista. Suojelkaamme siis lohen sukua ja unohtakaamme koskikalastus kuukaudeksi.

Kuvassa meritaimenpari valmistautuu kutuun Vantaanjoen vesistöön kuuluvassa Longinojassa, Helsingissä.

12.10.03
Emokalojen pyynti Vantaanjoen hautomollemme on taas alkanut. Tänä syksynä kalastuksen hoitaa Helsingin kaupunki. Viime torstaina saatiin ensimmäiset kalat uroslohi ja -taimen. Tiedotamme tällä sivulla pyynnin edistymisestä. Kaikille avoin lypsytilaisuus järjestetään perinteiseen tapaan loka-marraskuun vaihteessa.

6.10.03
Virho on koonnut pienen oppaan jokiluonnon huomioimisesta maatöissä. Opas löytyy täältä.
Tutustu, tulosta ja toteuta

21.9.03
Vastinkosken perhokalastusalueen hoitotalkoot pidettiin lauantaina 20.9. Talkooväkeä oli ahkeroimassa 16 henkeä sekä Ari Seppälän traktorikaivuri. Puusillan kummallekin puolen lisättiin kiviä ja laajennettiin kutusoraikkoja. Kosken keskisuvannon niskalle lisättiin soraa. Lisäksi puhdistettiin kosken ylä- ja alaosassa  kutualueita. Aurinko paistoi koko päivän ja lämmitti mukavasti talkooväkeä.
Päivän kohokohta sattui väen ollessa ruokatauolla. Aamupäivällä kunnostetulle soraikolle ui kolme urostaimenta valloittamaan kutupaikkoja. Saimme kahvittelun ja makkaran paiston lomassa seurata kalojen kisailua, niiden kiistellessä reviireistä. Voisiko parempaa kiitosta työlleen saada?
VIRHO ja kosken hoidosta vastaava Pekka Lindblad haluavat lämpimästi kiittää ahkeraa talkooväkeä, joka vuodesta toiseen jaksaa osallistua kosken ja sen kalakannan hyväksi tehtävään työhön.
Helsingin-Sanomien sunnuntainumerossa 21.9. on artikkeli talkoista ja Virhon toiminnasta. Kannattaa lukea.

21.9.03vuohik03.jpg (21909 bytes)
Karkkilan ja Hunsalanjoen - Saavajoen luonnonvarainen taimenkanta otti kuluneella viikolla melkoisen askeleen eteenpäin.

Virho urakoi Lopen rajalta lähtevällä 200 metriä pitkällä Vuohikoskella kunnostuksen, johon rahoitus saatiin taas kerran LUKE/POMO-lähteistä. Kunnostuksen asiantuntijoina ja töiden johtajina toimivat  Esa Lehtinen ja Jan Henriksson. Konetyöt teki Ilkka Vuorinen. Koskea kivettiin ja 40 kuutiometriä uutta soraa levitettiin lohikalojen kutupaikoiksi. Uusia kutusoraikkoja syntyi lähes 200 neliömetriä. Kaksi kuivana ollutta sivu-uomaa avattiin pienpoikasten suoja-alueiksi.
Viereisessä kuvassa Jan Henriksson viimeistelee lapion kanssa kosken niskaa.

21.8.03
Hoitotalkoot Vastinkoskella lauantaina 20.9.2003 klo 10
Virho  järjestää jo perinteeksi muodostuneet Vastinkosken perhokalastusalueen hoitotalkoot.  Talkoissa jatketaan jokiuoman kiveämistä, parannetaan vesihyönteisten elinalueita sekä puhdistetaan ja lisätään kutusoraikkoja. Virho tarjoaa eväät. Sinä tarjoat käsiparin
Talkoot ovat jo järjestyksessä viidennet. Osanottajien määrä on vuosi vuodelta kasvanut. Viime syksynä rikottiin 30 käsiparin raja. Tänä vuonna pistetään toivottavasti vieläkin paremmaksi

Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan 17.9. mennessä Pekka Lindbladille, puh. 09-853 4460 tai 050-556 7214 tai sähköpostilla: pekka.lindblad@kolumbus.fi Osallistujat saavat vuodeksi 2004 tuntuvan alennuksen kalastukseen alueella.