banner.jpg (42974 bytes)


VIRTAVESIEN SUOJELU ALKAA MAALTA

 

Virhon kotisivulle

Maatyöt ja jokiluonto

Kiintoainekuormitus kuriin

Taimenen kutu
(pdf-muotoinen esitelmä)

Monilla toimillamme on oleellinen vaikutus luonnonvesien tilaan. Tiivis, opiksi otettava tietopaketti aiheesta on Maatyöt ja jokiluonto

Etelä-Suomen savimailla eroosiolla ja sen torjunnalla on oleellinen vaikutus vesistöjen hyvinvointiin. Vantaanjoen vesiensuojeluyhdistyksen Vantaanjokiprojektin vetäjän Asko Särkelän ja fil.yo Pasi Valkaman Kuntatekniikka lehdessä 4/2004 julkaistu artikkeli Kiintoainekuormitus kuriin maatalouden vesiensuojelussa luo uutta näkökulmaa eroosion ja sen vaikutusten torjuntaan. Virho kiittää artikkelin kirjoittajia oikeudesta julkaista se sivuillamme

Taimenen kutu ja onnistunut lisääntyminen on monen tekijän summa. Aihetta valottaa esitelmä (pdf-tiedosto, lukuohjelman saat tarvittaessa Adoben kotisivulta). Voit vapaasti tulostaa sen ja esittää vaikkapa seurasi kokouksessa.