banner.jpg (42974 bytes)


Virhon kotisivulle

Vantaanjokisivulle

Sveitsinpuro

palojok1.jpg (52874 bytes)

Teksti ja kuva: Kari Stenholm

Sveitsinpuro saa alkunsa Sveitsinharjulla Hyvinkäällä sijaisevista lähteistä ja se laskee Vantaanjoen pääuomaan Hyyppärän pelloilla Hyvinkäällä. Puron pituus on n. 2 kilometriä.

Virtavesien hoitoyhdistys on ryhtynyt vuonna 2006 meritaimenen kotiuttamiseen Sveitsinpuroon istuttamalla puroon meritaimenen pienpoikasia. Kotiutusistutusten lisäksi on tarkoitus kunnostaa puro kutu-ja poikastuotantokelpoisiksi meritaimenille.

Meritaimenen pienpoikasten istutuksia Sveitsinpuroon jatketaan vuonna 2007. Vuonna 2007 aloitetaan myös Sveitsinpuron kunnostaminen meritaimenien kutu- ja poikastuotantopuroksi.