banner.jpg (42974 bytes)


Mätäpuron kunnostustalkoot 26.8.2006

 

Virhon kotisivulle

Mätäpurosivulle

 

Talkoisiin osallistui kaikkiaan 18 henkeä, joista suurin osa oli laskettavissa  purokunnostuksen aktiiveiksi, Joukkoon mahtui myös Luonto-Liiton ja paikallisen asujaimiston edustajia. Talkoissa luotiin taimenille uusia kutu- ja poikasalueita sekä siivottiin puroa roskista, saaliina mm. kaksi polkupyörää.

Kauppalanpuiston koskea soraistetaanTalkoita tukivat Tieliikelaitos laadultaan erinomaisella sorakuormalla sekä Helsingin kaupunki auttamalla sorankuorman sijoittelussa, lainaamalla lapioita ja kotikärryt sekä huolehtimalla roskien poiskuljetuksesta.

Kutu- ja poikasalueita luotiin kolmelle alueelle. Pääkohde oli Hämeenlinnanväylän länsipuolinen rännimäinen koski, Kivihaan rautatiesillan kohdalla. Myös sen yläpuolista virtapaikkaa kävelysillan kohdalla siivottiin ja soraistettiin.

Kauppalanpuiston koskeen levitettiin uutta soraa taimenten kutupaikoiksi

Soraistuksen ohella sijoitimme kivimateriaalia puroon parantamaan virtausolosuhteita, soraikoiden pysymisen todennäköisyyttä, lisäämään pienpoikasten elinalueita ja edistämään jääkannen kehittymistä talveksi. Kaikkiaaan uusia soraikkoja luotiin laskentatavasta riippuen 13-16 kappaletta. Erään arvion mukaan kutusoraikoiden pinta-ala jopa seitsenkertaistui. Ensiluokkaisen poikaskivikon osalta voitaneen puhua alan kolminkertaistamisesta.

matap206.jpg (73230 bytes)Tiedotusvälineet ovat osoittaneet mielenkiintoa Suomen urbaaneinta taimenpuroa kohtaan: Paikalla oli Haagalaisen toimittaja ja myös Helsingin Sanomiin tullee juttu purosta  loka-marraskuussa. TV2:n Uudenmaan alueuutissa oli juttu Mätäpurosta 7.9.. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen edustajat suorittanevat uuden sähkökoekalastuksen purossa myöhemmin syyskuussa. Onkin mielenkiintoista nähdä miten viimevuotinen kutu onnistui ja toisaalta millaisessa käytössä uudet kutusoraikot tänä syksynä tulevat olemaan.

Kuvassa Mikko Saikku opastaa talkooväkeä

Talkoiden jälkeisen tarkastuskierroksen yhteydessä huomasimme, että Kauppalanpuistossa oli ensimmäistä kertaa koko kesänä leikattu ruohovartinen kasvillisuus aivan puron varteen asti. Olisi toivottavaa, että jatkossa ruohoa leikattaessa jätettäisiin luontaista kasvillisuutta metrin parin suojavyöhyke puron rannoille varjostamaan uomaa ja suojaamaan pienpoikasia.

Suurkiitos kaikille Mätäpurosta kiinnostuneille, talkoita tukeneille ja niihin osallistuneille!

Mikko Saikku