banner.jpg (42974 bytes)


Suomalaiset haastetaan virtavesien kunnostustalkoisiin.

Virhon kotisivulle

 

 Talkooväkeä

Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran (SKES) Taimentiimi, Virtavesien hoitoyhdistys, Lounais-Suomen vapaa-ajan kalastajapiiri ja Merikarvian kalakierros järjestävät tänäkin kesänä koskilla ja puroilla sarjan kunnostustalkoita, joissa virtapaikkoja kohennetaan lähemmäs luonnontilaa mm. lohikaloille sopiviksi elinympäristöiksi. Järjestäjät toivovat runsasta osanottoa. Samalla haastetaan kalavesien omistajat, kala- ja luontojärjestöt, kalakerhot ja muut tahot mukaan työhön suomalaisen joki- ja puroluonnon, vaelluskalojen ja jokihelmisimpukan pelastamiseksi.

Vaelluskaloja, jokihelmisimpukkaa ja virtavesiluontoa uhkaavat edelleen vesistöjen rehevöityminen, jätevesipäästöt, ojitukset, vesivoiman rakentaminen ja liikakalastus. Näiden takia tähänastiset jokikunnostukset eivät ole nostaneet virtakutuisia kalakantoja nousuun. Pahimmillaan kalakannat ja jokihelmisimpukka ovat taantuneet entisestään. Muutos on kuitenkin mahdollinen. Tarvitaan lisäpanostuksia valistus- ja tutkimustyöhön, maa- ja metsätalouden sekä yhdyskuntien päästöjen pienentämiseen ja vesistöjen hoitotyöhön. Haastekampanja on hätähuuto virtavesiluonnon puolesta. Kampanjaan liittyviä, kaikille avoimia talkoita järjestetään seuraavissa kohteissa.

Lohista ja taimenista tunnetulla Merikarvianjoella pidetään kunnostustalkoot viikonloppuna 11.-13.8. Talkoiden järjestäjinä on kolme tahoa, Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri, Taimentiimi ja Merikarvianjoen kalakierros. Osallistujille varataan majoitus alueelle. Talkoissa rakennetaan lohikaloille lisää kutu- ja poikasalueita, joita jokiuomassa on emokalojen määrään nähden niukalti. Kalastustakaan ei unohdeta, joten kalavehkeet kannattaa varata mukaan. Talkoisiin voi ilmoittautua ja niistä saa lisätietoja Olli Toivoselta, puh. 050 330 7739, s-posti ollitoivonen9@hotmail.com ja Jussi Aaltoselta, puh. 040 538 0549, s-posti: jussi.aaltonen@suomi24.fi
Lisätietoja Merikarvianjoesta löytyy www-sivulta http://www.merikarvia.fi/merikarvianjoki/

Helsingin Haagassa virtaava Mätäpuro saa alkunsa Keskuspuiston metsien lähteistä. Nimestä huolimatta puron vesi on tutkitusti hyvälaatuista, hapekasta ja kesälläkin viileää. Vuonna 2000 puroon istutettiin taimenen pienpoikasia, jotka ovat menestyneet hyvin. Syksyllä 2004 taimenet kutivat ja seuraavana keväänä puroon syntyi vuosikymmeniin ensimmäinen taimensukupolvi. Lauantaina 26.8. järjestetään Mätäpurolla kunnostustalkoot. Talkoissa parannetaan puron ekologista tilaa ja lisätään taimenille sopivia kutu- ja poikasalueita. Talkoot ovat Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Taimentiimin yhteisprojekti. Lisätietoja antaa Mikko Saikku, puh. 050 360 1963, s-posti mikko.saikku@uta.fi

Taimentiimi järjestää Helsingissä, Malmilla virtaavan Longinojan kunnostustalkoot lauantaina 2.9.2006. Talkoissa viimeistellään puron luonnonmukaistamiseksi tehtyä kaivinkonetyötä. Taimentiimi on jo usean vuoden ajan tehnyt talkootyötä puron ja sen taimenkannan hyväksi.
Työn arvon on huomannut mm. Helsingin kaupunki, joka tilasi talvella 2006 purolle mittavan kunnostustyön Uudenmaan ympäristökeskukselta. 1960-luvulla perattu ja oiottu puro palautetaan mahdollisimman lähelle sen alkuperäistä, puistoalueella mutkittelevaa luonnonmukaista uomaa. Talkoilla on tarkoitus jatkaa tähänastista hoito- ja ennallistamistyötä sekä täydentää Helsingin kaupungin toimenpiteitä. Talkoisiin voi ilmoittautua ja niistä saa lisätietoja Taimentiimin vetäjältä, Juha Saloselta, puh. 050 594 9998, s-posti juha.salonen@skes.org

Lisätietoja Taimentiimistä ja Longinojasta löytyy myös www-sivulta http://www.skes.org/taimentiimi.php

Vastinkoskitalkoot syksyllä 2005Vihtijoen kuten monen muunkin vesistön taimenkanta on viime vuosikymmenten aikana kärsinyt mm. jokiuoman perkuusta, kutupaikkojen liettymisestä ja vaellusreittien padoista. Haimoon kylässä ei hyväksytty tilannetta, vaan ryhdyttiin tuumasta toimeen. Syksyllä 2005 järjesti Virtavesien hoitoyhdistyksen jäsen Kari Tuukkanen talkoot, joissa kivettiin jokiuomaa ja levitettiin seulottua soraa taimenten kutupaikoiksi. Kunnostus jatkuu kesällä 2006.
Lauantaina 9.9. järjestää Virtavesien hoitoyhdistys avoimet kiveämistalkoot.
Niihin voi ilmoittautua ja lisätietoja antaa Kari Tuukkanen, puh. 0400 480 260, s-posti kari.tuukkanen@digicenter.fi

Lopella, Virtavesien hoitoyhdistyksen hallinnoimalla Vastinkosken perhokalastusalueella talkoillaan lauantaina 16.9. Pitkäjänteisen hoitotyön ja kalakannan ehdoilla tapahtuvan kalastuksen ansiosta Vastinkosken ja sen ympäristön jokialueella on elinvoimainen taimenkanta, jonka tukemiseen ei tarvita kalaistutuksia. Kosken hoito ja jokasyksyiset talkoot rahoitetaan kalastajilta perittävillä lupamaksuilla. Tietoa talkoista ja Vastinkoskesta antaa Pekka Lindblad, puh. 050 556 7214, s-posti pekka.lindblad@kolumbus.fi.  Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Vastinkosken kotisivu on osoitteessa www.virtavesi.com