banner.jpg (42974 bytes)


Vihtijoen talkoot Haimoossa 09.09.2006

 

Virhon kotisivulle

 

Kari Tuukkanen

Kaksi- ja nelijalkaista talkooväkeäToiset Virhon talkoot Vihtijoella, Haimoossa keräsivät noin 20 innokasta miestä ja naista! Myös paikallislehden, Luoteis-Uusimaan toimittaja Eero Wihuri ehti paikalle. Kun vielä saimme avuksi Keijo & Kai Salmen Bobcatin kera, siirtyi sora jokeen vauhdilla, siitä erityinen kiitos!

Veden ollessa vähissä, oli helppoa työskennellä ja ohjata veden virtausta kuivemmille alueille taimenen poikasia varten. Pääasiallinen työ oli soran siirtämistä jokeen, eikä isompia kiviä tarvinnut ihmeemmin siirrellä, sillä kosket ovat lähes luonnotilaisia. Uusia kutusoraikkoja tehtiin Kraatarin- ja Levoinkosken alueelle runsaasti. Varsinkin Kraatarinkosken kutualueet lisääntyivät moninkertaisiksi. Koskessa on lukuisia pienimuotoisia paikkoja, joihin sai helposti kutualueita muutamalla soraämpärillisellä. Isompiakin alueita tuli molempiin koskiin yhteensä noin 10. Jäljelle jäänyttä soraa on jo myöhemmin käytetty omatoimiseen lisäsoraistukseen, joten voimme todeta esimerkkimme kantavan hedelmiä.

 

 

Kraatarin ja Levoinkosket ovat pituudeltaan lähes 2 km, joten työtä riittää jatkossakin. Viimevuoden talkoiden jälkeen suosi talvi meitä, sillä taimenten kutualueita peitti pysyvä jääkansi lähes koko talven, eikä hyhmäkertymiä päässyt syntymään soraikkoihin. Silmämääräisesti arvioiden taimenmäärät eivät ainkaan ole vähentyneet viimevuodesta. Harjusten määrä on jopa lisääntynyt

Kari Tuukkanen ohjaa soraistustaSää suosi talkoita ja ihmiset olivat tyytyväisiä, joten odotan mielenkiinnolla ensivuotta ja seuraavia talkoita!

             Terveisin

             Kari Tuukkanen