banner.jpg (42974 bytes)

Virhon kotisivulle

HISTORIAA JA TEKOJA

Vapaaehtoista virtavesien kunnostus- ja kalastonhoitotyötä jo vuodesta 1990

Loppuvuonna 1989 Espoon perhokalastajien kerhoillassa heränneen idean seurauksena kourallinen Uudenmaan taimenkantojen heikosta tilasta huolestuneita ihmisiä kokoontui ajatuksena perustaa yhdistys toimimaan vapaaehtoisvoimin virtakutuisten kalojen elinolojen kehittämiseksi ja suojelemiseksi.

Muutaman puhelinkeskustelun ja kirjeenvaihdon jälkeen pidettiin 3.2.1990 Virtavesien hoitoyhdistyksen perustava kokous Espoossa. Läsnä oli tuolloin viisi henkilöä. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen säännöt, joissa määriteltiin päätarkoitukseksi suojella ja tarpeen mukaan kunnostaa vaeltavien ja paikallisten lohikalojen poikastuotanto- ja elinalueina toimivia pienvesiä.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tilanne, jossa vesistöjen käytössä ja hankkeissa, esimerkiksi rakentamisessa turvataan kalojen ja muun vesiekosysteemin elinolot ja lisääntymisen edellytykset niin laajasti kuin mahdollista.

Yhdistyksen toiminnan keskeiset alueet ovat:istutus.jpg (26023 bytes)

  • ympäristökunnostukset pienvesissä
  • kestävien kalavedenhoito- ja kalastustapojen edistäminen
  • tutkimus, tiedotus ja neuvonta sekä kannanotot

Viime vuosina merkittävä osa toimintaa on ollut Vantaanjoen vesistöalueella ylläpidetty mätihautomo, jossa on tuotettu yli miljoona pääasiassa meritaimenen syömään oppineita poikasia. Suurin osa on istutettu Vantaanjoen vesistöalueelle. Sen lisäksi istutuksia on tehty mm. Inkoossa, Ingarskilanjoella. Hautomon toiminnan perusajatuksena on hankkia poikasiin tarvittava mäti ankaran luonnonvalinnan läpikäyneistä emokaloista, joita on pyydetty Vantaanjoen Vanhankaupunginkoskesta sekä saman vesistön eräästä latvapurosta.

Viljely- ja istutustoiminnasta huolimatta yhdistyksen tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa kalojen luontainen lisääntyminen on turvattu eikä tuki-istutuksia tarvita. Vuonna 2001, jolloin ensimmäiset istukkaamme saavuttivat sukukypsyyden ja hakeutuivat kudulle, aloitettiin lisääntymisalueiden kunnostukset Longinojassa yhteistyössä Taimeninstituutin ja Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran kanssa. Vuonna 2002 saimme luvan kunnostaa Riihimäen ja Hyvinkään alueella virtaavaa Paalijokea. Ensimmäiset Paalijoen kunnostustalkoot pidettiin jo samana syksynä.

Vuonna 2003 keskeisiä teemoja on osallistua Karjaanjoki-Life hankkeeseen, toiselta nimeltään INNOWA (Integrated river catchment management – a network for optimized water management, rehabilitation and protection of aquatic ecosystems at the river-basin scale). Virhon tavoitteena on toteuttaa Karjaanjoen vesistön latvoilla elinympäristökunnostuksia sekä vaikuttaa kalastusjärjestelyihin niin, että alueella kunnioitettaisiin luontaisia kalakantoja ja virtavesiluontoa kokonaisuutena. Osallistumme Karjaanjoen latvavesien kalataloudelliset kunnostukset kehityshankkeeseen, jonka Länsi-Uudenmaan Kehitys LUKE ry ja Uudenmaan TE-keskus ovat hyväksyneet POMO+ rahoituksen piiriin (paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelma). Hanke jatkuu vuoden 2003 loppuun. Sen aikana kunnostetaan Karjaanjoen latvavesiä taimenen lisääntymisolosuhteiden parantamiseksi. Osana tätä hanketta Virtavesien hoitoyhdistys rakennutti syksyllä 2002 kalatien Sahankosken patoon Nuijajoessa, Karkkilassa. Suunnitelmissamme on kunnostaa taimenen lisääntymisalueita myös Pusulanjoella sekä purkaa siellä olevia vaellusesteitä.

Virtavesien hoitoyhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin kolmekymmentä jäsentä. Toiminnan aktiiviseen koordinoimiseen ja kehittämiseen osallistuu puolenkymmentä henkilöä. Yhdistys on saanut Suomen valtiolta merkittävää tukea kalatalouden edistämisen määrärahoista