banner.jpg (42974 bytes)

UUTISARKISTO SIVU 2

Virhon kotisivulle

Uutisarkisto
- Lisää sivuja

1.1.-2.3.2003

17.3.2003
Karjaanjoen vesistön virtavesien kunnostustyöt jatkuvat
Vihtijoen latvoilla on saatu valmiiksi Karjaanjoki-Lifen demonstraatiohanke. Kuusikymmenluvulla ränniksi peratulla, 230 metriä pitkällä Lätinkosken alueella on käynnistetty luonnon oma kunnostusprosessi. Uomaan on rakennettu kivisuisteita, joilla saadaan virtaus kohdistumaan joen penkkoihin. Vesi alkaa kevättulvien myötä muokata uomaa ja läjittää maa-aineksia uusiin paikkoihin muodostaen soraikkoja, särkkiä, mutkia ja kynnyksiä. Suvantoalueelle on kaivettu syvä, hidasvirtainen allas, jonka tarkoituksena on kerätä ylimääräistä sedimenttiä. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, saadaanko näin aikaan mm. taimenille soveliaita kutualueita luonnon omia prosesseja hyödyntäen ja pienin kustannuksin. Koskeen ei ole tuotu muualta kiveä tai maa-aineksia, vaan ne on saatu uomasta ja sen reunoilta.
Katso myös kuvapari koskelta täällä
Lisätietoja antaa Esko Vuorinen

Maijanoja, Tässä oli vaellusesteKuluvan talven aikana on Karkkilan ja Lopen alueella  toteutettu tai toteutumassa useita ennallistamistöitä.
Virho on aloittanut ohitusuoman rakentamisen Kyrönojassa olevan padon yhteyteen.
Lopen Pilpalassa autetaan maanomistajaa rakentamaan laskeutusallas ja kosteikko pidättämään talousmailta jokeen valuvaa humusta ja sedimenttiä.
Maijanojan alaosassa oleva uimapaikan pato on muutettu pohjakynnykseksi. Siitä ylävirtaan mentäessä purettiin kivistä ja lankuista tehty vanha pato ja uomaan lisättiin soraa sekä kiviä. Edelleen ylävirtaan siirryttäessä poistettiin uomaa tukkivia kivipaasia, jolloin niiden yläpuoli muuttui koskimaiseksi. Vedenottopaikan pato muutettiin koskikynnykseksi.
Pienojaan yhteydessä olevien vesialtaiden täyttämiseen ja muihin tarkoituksiin aikoinaan rakennettuja settipatoja on muutettu pohjakynnyksiksi niin, että ne eivät estä kalojen ja muiden eliöiden vaellusta. Rautojan uomaa on luonnonmukaistettu kiveämällä.
Lisätietoja antaa Esko Vuorinen

2.3.2003
Karkkilan puroilla tapahtuu:
Virhon aktiivisena jäsenenä toimiva katalousammattilainen ja kaivinkoneurakoitsija purkavat patoja ja muita vaellusesteitä Karkkilan seudun puroista. Virtapaikkoja kivetään ja sorastetaan taimenten lisääntymisalueiksi. Töitä on tehty jo mm. Maijanojassa, Pienojassa ja Rautojassa yhteensä yhdeksässä kohteessa. Muutoksista hyötyy koko puroluonto ja erityisesti taimen, jonka elinpiiri laajenee huomattavasti. Puroissa syntyvät taimenet voivat nyt levittäytyä koko jokialueelle ja palata sukukypsinä kotipuroonsa lisääntymään.
Kunnostustyöt jatkuvat koko kuluvan vuoden laajentuen Karjaanjoen vesistön muihinkin osiin. Esiselvittelyä ja suunnittelua on tehty osana Karjaanjoki Life-hanketta. Rahoitus on saatu Länsi-Uudenmaan Kehitys LUKE ry:ltä ja Uudenmaan TE-keskukselta POMO+ rahoituksena. Uudenmaan Ympäristökeskus osallistuu työnjohto- ja suunnittelu- panoksella. Karkkilan kaupunki ja osakaskunnat ovat hankkeessa aktiivisesti mukana. Lisätietoja Karkkilan töistä antaa Esa Lehtinen