Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Tiedote: Maunulanpuron öljytorjunnan alkuvaiheissa hidastelua ja tiedonkulussa puutteita17.11.2016

Lehdistötiedote 17.11.2016, julkaisuvapaa heti

Maunulanpuron öljytorjunnan alkuvaiheissa hidastelua ja tiedonkulussa puutteita

Helsingin Keskuspuistossa virtaavaa Maunulanpuroa kohtasi 8.11. vakava öljyonnettomuus, joka on sittemmin herättänyt jopa arvovaltakysymyksen Helsingin Pelastuslaitoksen, luontojärjestöjen ja asukasaktiivien välille. Kaupungin öljyntorjuntatoimia on syytetty hitaiksi ja asukkaiden toimia vähätelty. Saamamme kaupungin sisäisen raportin mukaan torjuntatoimissa on hidasteltu.

Öljyntorjunnan alkuvaiheista vastannut Helsingin pelastuslaitos on omassa viestinnässään korostanut, että ”tilanteessa on toimittu parhaan tiedon ja voimassaolevien toimintamallien mukaisesti”. Saamastamme Pelastuslaitoksen laatimasta raportista käy kuitenkin ilmi, että alkuvaiheen toimet ovat olleet riittämättömiä.

Alkutorjunta ripeää, mutta puomit asennettiin liian myöhään yläjuoksulle

Ensimmäinen pelastusyksikkö saapui Maunulan Uurnalehdon läheiselle puro-osuudelle nopeasti ensimmäisen hätäilmoituksen jälkeen tiistaina 8.11. klo 13.50. Öljytorjuntayksikkö saapui kohteelle tuntia myöhemmin ja kaikki yksiköt olivat poistuneet kohteelta klo 15.20. Ensimmäisenä päivänä puroon asennettiin imeytyspuomit ainoastaan Uurnalehdon luokse, päästön alaosaan, estämään päästön leviäminen pitemmälle alavirtaan.

Tämä on seikka, jota niin Virtavesien hoitoyhdistys kuin alueen asukkaat ovat pitäneet esillä ja pyytäneet asiasta lisätietoja – miksi muualle puroon ei asennettu öljypuomeja? Vasta nyt asioiden todellinen kulku on selvinnyt, ja toimet voidaan todeta riittämättömiksi.

Ensimmäisen hälytyksen tehnyt Virtavesien hoitoyhdistyksen Teemu Mökkönen kertoi paikalle saapuneelle pelastusyksikölle kartan kera hulevesiuoman, josta öljy tuli puroon. Tähän tietoon pelastuslaitos ei ilmeisesti kiinnittänyt huomiota.

Rikospoliisi oli yhteydessä Mökköseen saman päivän aikana, ja jo seuraavana aamuna, keskiviikkona 9.11. Mökkönen toimitti kaikki tiistaina tekemänsä havainnot kartalle koottuna tutkinnan aloittaneelle poliisille. Öljyn varsinaista lähdettä Mökkönen ei tietenkään tiennyt.

Pelastuslaitoksen raportin mukaan he palasivat etsimään öljyn lähdettä vasta keskiviikkona 9.11. klo 11 jälkeen. Tuolloin pelastuslaitos paikallistikin öljyn varsinaisen lähteen, sadevesiviemärin Metsälässä. Tällöin Metsälän päähän Maunulanpuroa asennettiin imeytyspuomit – paikkaan, joka oli jo aiemmin osoitettu sekä Pelastuslaitokselle että poliisille.

Öljyn siis annettiin virrata purossa esteettä liki kilometrin verran noin vuorokauden ajan. Voiko tätä pitää parhaaseen tietoon perustuvana öljyntorjuntatyönä? Se, että öljyn varsinainen lähde hulevesiverkoston uumenissa ei ollut heti selvillä, ei ole perusteltu syy antaa tuntemattomasta lähteestä peräisin olevan öljyn levitä Keskuspuistoon.

Puro on nyt öljyn saastuttama, ja niin asukkaiden kuin WWF:n asiantuntijoidenkin mukaan öljyä on tarttunut runsaasti vedenpinnan alapuolisiin kiviin. Asukkaat ovat pelastuslaitoksen varustamina ja hyvässä yhteistyössä tehneet öljyntorjuntatoimia usean päivän ajan. Alueelta on havaittu öljyn tahrimia eläimiä.

ei kuvaa

Öljyä Maunulanpurossa 9 päivää päästön alkamisesta. Kuva Henrik Kettunen/vaelluskala.net

Taimenpuroa pidettiin hulevesiojana?

Paikalle ensimmäisenä saapuneelle pelastusyksikölle kerrottiin, että kyseessä on taimenpuro, jossa elää ympärivuotisesti taimenia. Myöhemmistä pelastuslaitoksen omista kommenteista olemme saaneet kuulla, etteivät he Virtavesien hoitoyhdistyksen antamista tiedoista huolimatta olleet tietoisia, millaisesta vesistöstä on kyse, vaan puroa pidettiin hulevesiojana.

Pelastuslaitoksen toimet päästön alkuvaiheessa ovat olleet riittämättömiä. Öljyn leviämistä Keskuspuistoon ei pyritty alusta asti estämään kovinkaan tarmokkaasti. Tiedot taimenpuroista ja muista tärkeistä luontokohteista ovat olemassa kaupungin järjestelmissä ja kartoissa. Se, ettei tieto kuitenkaan ollut Pelastuslaitoksen työntekijöiden saavutettavissa, osoittaa Pelastuslaitoksen toimintaprotokollassa vakavia puutteita. Lisäksi Maunulanpuron tapaus osoittaa, ettei voimassa oleva öljyntorjunnan toimintamalli, jos sellaisen mukaan nyt on toimittu, toimi pienvesistöjen öljyntorjunnassa.

Lisätietoja antavat:
Susanna Pitkänen, Maunulan luontopolku, vapaaehtoinen öljyntorjunta, puh. 044 020 2306
Teemu Mökkönen, Virtavesien hoitoyhdistys, Haaganpuron vastuuhenkilö, puh. 040 539 1202
Matti Arponen, Keskuspuistoryhmän jäsen, vapaaehtoinen öljyntorjunta, puh. 050 363 3505

Lähteet:
Pelastuslaitoksen tiedote: MAUNULANPURON ÖLJYPÄÄSTÖÄ TORJUTTU PARHAAN TIEDON MUKAAN (15.11.2016)
Pelastuslaitoksen raportti: HAAGANPURON ÖLJYPÄÄSTÖN TORJUNTA (päivätty 14.11.2016, allekirjoittanut Jorma Lilja, pelastuskomentaja vs)