Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virho aloitti vuoden 2015 virtavesikunnostukset02.2.2015

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Vantaanjoen pääuoma Hyvinkäällä 1.2.2015.


Virhon työllisyysprojekti on aloittanut vuoden 2015 virtavesikunnostukset kunnostusmateriaalien kuljetuksilla Vantaanjoen vesistön kunnostuspaikoille. Materiaalien kuljetuksia jatketaan lähiviikkoina sekä Vantaanjoen-, että Karjaanjoen vesistöissä.

Työllisyysprojektilla on ammattitaitoinen vetäjä ja työvoimaksi projektiin palkataan vuosittain n. 15 virtavesikunnostajaa, joista muodostetaan kaksi työryhmää, joista toinen ryhmä työskentelee Vantaanjoen vesistössä ja toinen ryhmä Karjaanjoen vesistössä. Virtavesikunnostajat ovat työvoimatoimistoista palkattuja virtavesikunnostuksiin motivoituneita työttömiä työnhakijoita, jotka palkataan valtion työllistämisvaroilla, sekä harjoitteluaan suorittavia alan opiskelijoita.

Kunnostusmateriaalien rahoitusta on anottu kalastuskorttivaroista tukea myöntäviltä Uudenmaan- ja Hämeen ELY-keskusten kalatalousryhmiltä.

Perinteisesti Nukarin- Raalan osakaskunta on maksanut Nukarinkosken kunnostusmateriaaleista puolet.

Hyvinkään kylien osakaskunta lahjoitti Virholle 2000 euroa käytettäväksi osakaskunnan vesialueiden kunnostamiseen vuonna 2015.

Viranomaisten ja vesialueiden omistajien antaman rahoituksen lisäksi virtavesikunnostuksissa tarvitaan myös Virhon omarahoitusta. Omarahoitusosuus on saatu pääosin kalamiesten lahjoituksina heidän järjestämiensä nettihuutokauppojen tuotoista. Kalamiesten lahjoitusvaroilla on hankittu myös talkookunnostusten materiaaleja. Nettihuutokauppoja ovat järjestäneet Kalamies.com (linkki viimeksi pidetyn huutokaupan ilmoitukseen löytyy täältä) ja Perhokalastajat.net (linkki viimeksi pidetyn huutokaupan ilmoitukseen löytyy täältä)-nettiportaalit.

Sauna Beanies & Wear Oy lahjoittaa Free Helsingfors-pipojen myynnistä saamansa tuoton Virholle käytettäväksi virtavesikunnostuksiin.

Helsingin Perhokalastajat ry lahjoitti 1000 euroa Karjaanjoen vesistön virtavesikunnostukseen.

Insinööritoimisto Tensicon Oy lahjoitti 400 euroa virtavesikunnostuksiin.

Kalastusyhtymä Kääpä lahjoitti 300 euroa virtavesikunnostuksiin.

Norex Spirits Ab lahjoitti 200 euroa virtavesikunnostuksiin.

Virho kiittää kaikkia tukijoitaan!

Lisäksi Virhon jäsenet tekevät paljon talkootyötä virtavesikunnostusprojektin pyörittämiseksi.

Tänä vuonna Virhon työllisyysprojekti rakentaa kutusoraikkoja ja poikaskivikoita Vantaanjoen vesistössä seuraaviin paikkoihin:

- Keihäsjoen vesistöön Lopella
- Erkylänlukkojenpuroon Hausjärvellä
- Palojokeen Hyvinkäällä
- Vantaanjoen pääuomaan Hyvinkäällä
- Vantaanjoen pääuomaan Nukarinkoskella Nurmijärvellä

Lisäksi Vantaanjoen vesistöön rakennetaan talkoilla kutusoraikkoja ja poikaskivikoita ainakin Rekolanojaan Vantaalla. Perinteisesti Vantaa on lahjoittanut kunnostusmateriaalit Virhon talkoisiin.

Myös muilla vesistöillä järjestetään runsaasti talkoita, joista ilmoitetaan myöhemmin.

Kaikkiaan Vantaanjoen vesistöön rakennetaan tänä vuonna n. 600 m² kutusoraikkoja ja n. 200 m² poikaskivikoita, jotka voivat monista muuttujista riippuen tuottaa vastakuoriutuneita taimenen poikasia n. 20 000 - 60 000 kpl vuodessa.

Karjaanjoen vesistöön Virho rakentaa tänä vuonna kutusoraikkoja ja poikaskivikoita yhteensä n. 300 m².

Seuraavassa valokuvia Virhon ensimmäisistä materiaalikuljetuksista vuonna 2015 Vantaanjoen vesistössä:

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Kiviä poikaskivikoiden rakentamiseen.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Soraa kutusoraikkojen rakentamiseen.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Kivien ja soran annostelua kunnostuspaikoille.


Varsinainen kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentaminen aloitetaan huhtikuun puolivälissä niissä paikoissa, joissa ei ennestään ole kutusoraikkoja, eikä näin ollen myöskään hautumassa olevaa mätiä. Niissä paikoissa, joissa on ennestään kutusoraikkoja, työt aloitetaan mädin ja vastakuoriutuneiden poikasten suojelemiseksi aikaisintaan kesäkuussa.

Virhon Vantaanjoella aiempina vuosina tekemistä kunnostuksista voi lukea täältä.

Teksti: Kari Stenholm
Valokuvat: Olli Toivonen ja Kari Stenholm