Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virho aloitti vuoden 2014 virtavesikunnostukset16.2.2014

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Vantaanjoki helmikuun sumuisessa suojasäässä.


Virhon työllisyysprojekti on aloittanut vuoden 2014 virtavesikunnostukset kunnostusmateriaalien kuljetuksilla Vantaanjoella. Materiaalien kuljetuksia jatketaan lähiviikkoina sekä Vantaanjoen-, että Karjaanjoen vesistöissä.

Virhon hallituksen koordinoimaa työllisyysprojektia vetää iktyonomi Olli Toivonen ja työvoimana on työvoimatoimistoista palkattuja virtavesikunnostuksiin motivoituneita työttömiä työnhakijoita, jotka palkataan valtion työllistämisvaroilla, sekä harjoitteluaan suorittavia alan opiskelijoita.

Kunnostusmateriaalien rahoitusta on anottu kalastuskorttivaroista tukea myöntäviltä Uudenmaan- ja Hämeen ELY-keskusten kalatalousryhmiltä.

Perinteisesti Nukarin- Raalan osakaskunta on maksanut Nukarinkosken kunnostusmateriaaleista noin puolet

Viranomaisten ja vesialueiden omistajien antaman rahoituksen lisäksi virtavesikunnostuksissa tarvitaan myös Virhon omarahoitusta. Omarahoitusosuus on saatu pääosin kalamiesten lahjoituksina heidän järjestämiensä nettihuutokauppojen tuotoista. Kalamiesten lahjoitusvaroilla on hankittu myös talkookunnostusten materiaaleja. Nettihuutokauppoja ovat järjestäneet Kalamies.com (linkki viimeksi pidetyn huutokaupan ilmoitukseen löytyy täältä) ja Perhokalastajat.net (linkki viimeksi pidetyn huutokaupan ilmoitukseen löytyy täältä)-nettiportaalit.

Parina edellisenä vuotena rahoitusta on saatu myös Rapala-rahastolta ja tänä vuonnakin apurahaa tullaan anomaan. Rapala Oyj yhdessä Normark Suomi Oy:n kanssa haluaa omalta osaltaan tukea kalavesien kunnostustoimenpiteitä Rapala-rahastolla, jonka tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja kalastusmahdollisuuksien kehittämiseen ja niihin liittyvän vapaaehtoistyön ja tutkimuksen tukemiseen.

Lisäksi Virhon jäsenet tekevät paljon talkootyötä virtavesikunnostusprojektin pyörittämiseksi.

Tänä vuonna Virhon työllisyysprojekti kunnostaa Vantaanjoen vesistössä seuraavia paikkoja:

- Epranojaa Riihimäellä
- Erkylänlukkojenpurolla Hausjärvellä tyhjennetään laskeutusallasta
- Palojokea Hyvinkäällä
- Mahdollisesti Sveitsinpuroa Hyvinkäällä
- Pääuomaa Nukarinkoskella Nurmijärvellä
- Keihäsjokea inventoidaan Lopella, Vihdissä ja Hyvinkäällä

Lisäksi talkoilla kunnostetaan seuraavia paikkoja:
- Longinojaa Helsingissä
- Rekolanojaa Vantaalla

Kaikkiaan Vantaanjoen vesistöön rakennetaan tänä vuonna n. 600 m² kutusoraikkoja ja n. 200 m² poikaskivikoita, jotka voivat monista muuttujista riippuen tuottaa vastakuoriutuneita taimenen poikasia n. 20 000...60 000 kpl vuodessa.

Karjaanjoen vesistöön Virho rakentaa tänä vuonna kutusoraikkoja ja poikaskivikoita yhteensä n. 200 m².

Seuraavassa valokuvia Virhon ensimmäisestä materiaalikuljetuksesta vuonna 2014 Vantaanjoella:

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Kutusora tuodaan rekalla niin pitkälle maastoon kuin rekalla pääsee.


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Soran matka jatkuu etukuormaajalla.


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Sora viedään etukuormaajalla niin lähelle uomaa kuin saadaan.


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen

Varsinainen kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentaminen aloitetaan huhtikuun puolivälissä niissä paikoissa, joissa ei ennestään ole kutusoraikkoja, eikä näin ollen myöskään hautumassa olevaa mätiä. Niissä paikoissa, joissa on ennestään kutusoraikkoja, työt aloitetaan mädin ja vastakuoriutuneiden poikasten suojelemiseksi aikaisintaan kesäkuussa.

Virhon Vantaanjoella aiempina vuosina tekemistä kunnostuksista voi lukea täältä.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Koskikara Vantaanjoen jään reunalla.


Teksti: Kari Stenholm
Valokuvat: Olli Toivonen ja Kari Stenholm