Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virho jätti mielipiteen suunnitellun uuden Espoon jätevedenpuhdistamon asemakaavasta21.11.2011

Blominmäkeen Espoon- ja Gumbölenjoen vedenjakajalle kaavaillun Espoon uuden keskusjätevedenpuhdistamon uusi asemakaava oli taannoin lausunnolla. Virhon antama mielipide on luettavissa alla.

Blominmäen asemakaavaluonnos

"Blominmäen asemakaavaluonnos 621300

Nykyisessä kaavaluonnoksessa ei esitetä puhdistamon hätäpurkuyhteyttä. Puhdistamosta kohti Espoonjokea suuntautuva maanalainen hätäpurkuyhteys on kuitenkin olennainen osa puhdistamoalueen kaavoitusta ja toteutusta. Hätäpurkuyhteyden toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta ollakseen laillinen. Miten ja milloin hätäpurkuyhteys tullaan kaavoittamaan, sekä minne se sijoitetaan?

Hätäpurkuyhteyden kautta voidaan joutua ohittamaan vuosittain jopa prosentin verran puhdistamon läpi johdettavasta jätevedestä, mikäli se on verrannollinen esimerkiksi Viikinmäen puhdistamoon Helsingissä. FCG:n tekemän konsulttiselvityksen perusteella ohijuoksutettava jätevesi olisi aina puhdistettua. On syytä epäillä, että myös puhdistamatonta jätevettä voidaan joutua ohijuoksuttamaan Espoonjokeen.

Hätäpurkuyhteyden ja puhdistamoalueen rakentamisaikaisten kulkuyhteyksien vuoksi joudutaan rakentamaan maanalaisia yhteyksiä ja tekemään louhintaa ja räjäytystöitä sekä louheen ajoa. Näistä ei kuitenkaan ole kunnollista yleiskuvaa tai selvitystä käytettävissä julkisesti. Nykyisellään on mahdotonta tietää mistä ja minne kyseiset yhteydet louhitaan ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat esimerkiksi vesistöihin tai pohjaveteen.

Nykyisestä kaavaluonnoksesta on vaikea esittää mielipidettä, koska käytettävissä ei ole kunnollista yleiskuvaa kokonaistilanteesta hätäpurkuyhteyden ja mahdollisten louhittavien rakennus- ja huoltoreittiyhteyksien sekä näiden ympäristövaikutusten muodossa.

Puhdistamoalueen ja siihen liittyvien kaavojen hulevesisuunnitelma on laadittava ja esitettävä jo rakennuslupavaiheessa. Ehdottomasti myös rakentamisen aikaiset hulevedet on huomioitava, koska mittava louhinta tuottanee merkittävän määrän nitraatteja ja kivipölyä, joiden päätyminen alueen pinta- ja pohjavesiin tulee estää. Blominmäen puhdistamon rakentamisen yhteydessä tulee pystyä välttämättään nitraattipäästöt, koska tällaisesta on jo kokemusperäistä tietoa ja kyky ongelman ennaltaehkäisyyn esimerkiksi E-18 –tien Lohjan Hormajärvelle aiheuttamien päästöjen muodossa.

Esitämme että kaavaluonnos tulisi laatia uudelleen niin, että se käsittäisi samassa kaavaluonnoksessa koko puhdistamoalueen ja sen toimintoja sisältävät alueet, mukaan lukien esimerkiksi louhittavat maanalaiset hätäpurkuyhteydet ja rakennusaikaiset louheen kuljetusväylät."