Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virho ei hyväksy Helsingin kaupungin liikuntaviraston ja Helsingin kalastusalueen Vanhankaupunginkoskelle hakemaa poikkeusta siian kalastuskieltoon 11.9.-15.11. välisenä aikana06.9.2013

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Tässä Vanhankaupunginkosken alapäästä otetussa kuvassa näkyvät henkilöt eivät liity mitenkään siiankalastukseen. Kalastus kuvan esittämällä paikalla on Vanhankaupunginkosken nykyisten kalastussääntöjen mukaan luvallista.


Kalastusasetuksen 17 §:ään tuli 15.8.2013 muutos, joka kieltää siian kalastuksen mereen laskevassa joessa ja purossa syys-, loka- ja marraskuun ajan, kuitenkin siten, että niiden pyynti vavalla ja uistelemalla sekä lipolla on näissäkin vesissä sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15 päivän jälkeen.

Em. muutos on erittäin tervetullut ja tärkeä askel merestä jokeen vaeltavien vaellussiikakantojen elvyttämiseksi.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto ja Helsingin kalastusalue hakevat kalastuskieltoon poikkeusta Vanhankaupunginkosken alapäässä sillä perusteella, että Vanhankaupunginkoskelle nousevat siiat eivät heidän mukaansa pääse nousemaan Vanhankaupunginkosken kalatiestä Vantaanjokeen kutemaan, eikä kalastus Vanhankaupunginkosken alapäässä näin vaarantaisi siikojen lisääntymistä.

Uudenmaan Ely-keskuksen kalatalouspalvelut on pyytänyt Virholta lausuntoa Helsingin kaupungin liikuntaviraston ja Helsingin kalastusalueen poikkeuslupahakemukseen.

Virhon mielestä Vanhankaupunginkosken kalatien huono noustavuus siioille ja siitä aiheutuva ongelma vaellussiikojen lisääntymiselle Vantaanjoessa ei ole hyväksyttävä perustelu sille, että vaellussiikojen lisääntymisen turvaamiseksi säädetty kalastusasetuksen mukainen kalastuskieltokin vielä kumottaisiin Vanhankaupunginkoskella.

Virho katsoo, että vaellussiikakantojen elvyttämiseksi kalastusasetukseen 15.8.2013 tehtyä muutosta siian kalastuksen kieltämisestä mereen laskevassa joessa ja purossa pitää noudattaa Vanhankaupunginkoskella ja lisäksi Vanhankaupunginkosken kalatietä pitää korjata niin, että kalatien rakentamisen tavoitteena alunperin ollut siikojenkin nouseminen Vantaanjokeen lisääntymään on mahdollista.

Helsingin kaupungin liikuntaviraston ja Helsingin kalastusalueen hakemus löytyy täältä.

Virhon lausunto löytyy täältä.


Teksti ja kuva: Kari Stenholm