Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virtavesien hoitoyhdistyksen toimintakertomus 2016 21.3.2017

1. Yleistä

Virtavesien hoitoyhdistys ry (Virho) on yleishyödyllinen ja vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö. Sen tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä. Tavoitetta toteutetaan esimerkiksi koski- ja purokunnostuksin, rakentamalla kalateitä, neuvonta- ja valistustyöllä, lohikalojen kotiutusistutuksin sekä asiantuntijalausunnoin. Virhossa on mukana vesistään kiinnostuneita suomalaisia alan asiantuntijoista maanomistajiin ja kalastuksen harrastajiin.

Yhdistyksen toimintaympäristö sekä vaikeutui että helpottui vuoden 2016 aikana. Valtiohallinnon pienentyneet voima- ja henkilövarat näkyvät ympäristön alalla ja heijastuvat osaltaan myös Virhon toimintaan. Toisaalta asenneilmapiiri on jatkuvasti muuttumassa myönteisemmäksi vaelluskalojen elvyttämistä kohtaan ja esimerkiksi sosiaalinen media on vahvistanut Virhon kaltaisen toimijan yhteyksiä aiheesta kiinnostuneisiin kansalaisiin.

Virtavesien hoitoyhdistyksessä oli vuonna 2016 57 jäsentä. Sinänsä yhdistys ei pyri itsetarkoituksellisesti mahdollisimman suureen jäsenmäärään, vaan pikemminkin siihen, että moni kansalainen tukisi itse toimintaa ja osallistuisi esimerkiksi kunnostustalkoisiin. Virtavesien hoitoyhdistyksen taloudellinen tilanne pysyi kohtuullisena. Omia varoja ei ole mittavasti, vaan toimintaa pidetään yllä avustuksilla ja lahjoituksilla sekä pienessä määrin jäsenmaksuilla.

2. Toimintasuunnitelman toteutuminen

Alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2016 hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 30.11.2015 ja sitä täsmennettiin kevätvuosikokouksessa 18.4.2016. Sen pohjalta tapahtui vuonna 2016 mm. seuraavaa:

Yleisölle avoimia talkoita järjestettiin runsaat kymmenen kpl. Kuhunkin niistä oli osallistujia noin 10-40 henkeä.

Virho sai käyntiin uuden EU-Leader-hankkeen, johon palkattiin määräaikaisesti kymmenkunta henkilöä kunnostustöihin Vantaanjoen ja Karjaanjoen vesistöihin.

Osaksi Virhon toimintaa hyväksyttiin Kaakon jokitalkkarin toiminta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella
.
Monia jokia ja puroja tutkittiin sähkökoekalastuksin, kutuhavainnoin, DNA-tutkimuksin ja muilla seurantamenetelmillä.

Taimenten kotiutusistutuksia tehtiin Helsingin Mätäjokeen. Hunsalanjoen koskikalastusaluetta ylläpidettiin Hämeessä yhdessä paikallisen osakaskunnan kanssa.

Virho voitti EKOenergian järjestämän valtakunnallisen koskikunnostuskohteiden yleisöäänestyksen saaden lähes puolet annetuista äänistä.

Patojen ohituksia kalatein, tarvittaessa niiden purkamista ja muuta vastaavaa pidettiin esillä muutamissa kohteissa (esim. Hgin Vanhankaupunginkoski).

Säännöllisesti viestitettiin paitsi yhdistyksen toiminnasta, niin myös toimialan kysymyksistä niin tiedotusvälineissä kuin sosiaalisessa mediassa.

Lausuntoja annettiin mm. viranomaisille (esimerkiksi uusi kalastusasetus ja vesivoimahankkeet) ja neuvoja jaettiin moniin eri kunnostuskohteisiin käytännössä koko Suomen alueelle.

Yhteistyötä tehtiin monien eri tahojen kanssa, kuten rotareiden, kaupunginosayhdistyksien, eri viranomaisten, kalastusosakaskuntien, koulujen ja yritysten kanssa.

4. Toiminnan kehittäminen

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Virtavesien hoitoyhdistykselle uudet säännöt 3.5.2016. Hallinnon ja budjetoinnin sekä varainhankinnan kehittämistä jatkettiin. Instagram-tili avattiin ja selvitettiin mahdollisuutta uudistaa kotisivua.

5. Yhdistyksen päätöksenteko

Yhdistys piti sääntömääräisen kevätvuosikokouksen 18.4.2016 sekä syyskokouksen 8.11.2016. Tärkeimmät päätökset koskivat vuoden 2016 toimintasuunnitelman täsmentämistä sekä vuoden 2017 alustavaa toimintasuunnitelmaa. Näissä kokouksissa oli osallistujia kolmetoista.

6. Edustukset

Virtavesien hoitoyhdistyksellä on ulkoisia edustuksia Vantaanjoki-neuvottelukunnassa, Vantaan vaelluskalatyöryhmässä sekä Ekoenergian lausunnonantaja-ryhmässä. Jälkimmäinen ei ole tosin toiminut.

7. Sisäinen hallinto

Hallituksen jäseninä toimivat Esa Lehtinen (pj.), Aki Janatuinen, Vesa Kuitunen, Jouni Simola, Kari Stenholm, Kari Vaskelainen Esko Vuorinen ja Markus Penttinen (siht). Toiminnantarkastajana toimi Jonne Heino ja varatoiminnantarkastajana Ville Salojärvi. Rahastonhoitaja oli hallituksen jäsen Jouni Simola.

Hallitus piti kokouksensa pääsääntöisesti sähköisesti. Yhdistyksellä ei ollut työryhmiä tai toimikuntia.

Yhdistykseen palkattuina oli Leader-hankkeen vastaava Olli Toivonen sekä hänen alaisuudessaan Hannu Huikari, Matti Koski, Timo Oksanen, Tuomo Vikström, Lauri Lukka, Jukka Koivuluoma, Mika Hietanen, Juhani Piri ja Jarmo Nieminen.

8. Loppulause

Vuosi 2016 oli Virtavesien hoitoyhdistyksen toiminnassa kohtuullisen menestyksekäs, vaikkakin EU-Leader-hankkeen saaminen vaati paljon työtä. Yhdistys sai kunnostettua ja elvytettyä monia joki- ja purokohteita ja yksi vaikuttamistyön pääkohteista uusi kalastusasetus oli osittain askel eteenpäin. Monista jäljellä olevista suurista ongelmista huolimatta vaelluskalojen ja jokivesistöjen elvyttäminen on Suomessa myötätuulessa.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 olivat myös kohtuullisen hyviä, mutta Kaakon jokitalkkari-hankkeen jatkon turvaamiseksi täytyy ponnistella. Sama pätee myös EU-Leader-hankkeen kaltaiseen kunnostustoimintaan. Toiminnan turvaaminen edellyttää lisäksi jatkuvaa varainhankintaa ja aktiivista mediatoimintaa.


Palaa takaisin