Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virhon syyskokous 23.11. linjasi järjestön toiminnan ja hankkeet vuodelle 2010. Monenlaista on suunnitteilla ja tulossa. Katso ohessa:

A) Hunsalanjoen kosket

-Jatketaan Hunsalanjoen koskiksi laajentuneen entisen Vastinkosken kalastusalueen hoitamista osakaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta Lopella
-Järjestetään talkoot
-Sallitaan aikaisintaan v. 2011 viehekalastus alueella todennäköisesti 1-haaraisella koukulla
-Lyijyn käyttö kielletään kalastuksessa

B) Mätihautomo ja istutukset

-Kotiutusistutustoimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan läntisen Uudenmaan kohteisiin, Helsingin Viikinojaan ja Mätäjoelle sekä aloitetaan Lohjan Hormajoelle
-Kalastuskorttivaroista anotaan varoja mädin ostoon. Istutuksista tehdään suunnitelma ja kustannusarvio ennen varojen hakemista
-Istutusmenetelmistä ja kokemuksista sekä Vantaanjoen vesistössä aiemmin vaikuttaneesta hautomotoiminnasta kirjoitetaan mahdollisesti artikkelit johonkin sopivaan lehteen
-Mahdollisuuksia mädin ja siirtoistukkaiden hankintaan kotiutusistutuksia varten selvitetään erityisesti Karjaanjoen vesistössä
-Ollaan yhteistyössä Lohjan ”järvikeskus”-hankkeen kanssa mahdollisen hautomotoiminnan vuoksi

C) Vantaanjoki

-Tiedotetaan edellisten vuosien tapaan Vantaanjoen elpymisestä ja sen mahdollisuuksista kehittyä merkittäväksi mereen vaeltavien taimenien ja lohien joeksi
-Vantaanjoen isoista ongelmista tiedotetaan edelleen laajasti ja ongelmia yritetään aktiivisesti vähentää
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten jatketaan Virhon havainnot-sähköpostiosoitteen toimintaa

C1) Paalijoki (Hyvinkää, Riihimäki)

-Uudenmaan TE-keskuksen osalta luvattua siika- ja lohipitoiseksi vesistöksi luokittelua pitää kiirehtiä
-Työllisyyshanke rakentaa uusia soraikkoja ja poikaskivikoita Alakönkään alapuolelle ja raivaa nousuesteet uomasta

C2) Longinoja (Helsinki)

-Järjestetään mahdollisesti useitakin talkoita lähinnä Helsingin Latokartonontien ylä- ja alapuolella
-Seurataan kalakannan kehittymistä

C3) Krapuoja (Tuusula)

-Kiirehditään Virhon kotiutusistutusten kohteena aiemmin olleelle Krapuojalle (ja Krapusillanojalle) lohi- ja siikapitoisen vesistön koski- ja virtapaikan luokitusta tai kalastuskieltoa Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousyksiköstä
-Anotaan kalakorttivaroista rahoitusta puron kartoittamiseen ja kunnostussuunnitelman tekemiseen

C4) Erkylänlukkojenpuro (Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki)

-Erkylänlukkojenpuron luonnontila pyritään varmistamaan alueelle tehtävässä osayleiskaavassa, josta ei ole kolmeen vuoteen kuulunut mitään, vaikka aluetta rakennetaan kiivaasti
-Kaavan tilanne selvitetään myös alueellisesta ympäristökeskuksesta
-Puron kunnostukset ovat valmiita, mutta kiintoaines on ongelmana
-Taimenien, kirjolohien ja harjusten lisääntymistä purossa seurataan
-Selvitetään mahdollisuus kaivaa laskeutusallas Erkylänlukkojenpuron latvoille

C5) Sveitsinpuro (Hyvinkää)

-Hyvinkään ympäristölautakunnan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymään Sveitsinpuiston hoitosuunnitelmaan on sisällytetty puron yläosan kunnostaminen meritaimenien lisääntymisalueeksi
-Hyvinkään virkamiehiltä kunnostuslupaa ei ole saatu. Kunnostusluvat yritetään saada ympäristökeskuksen avulla
-Hyvinkäällä parhaillaan laadittavaan pienvesisuunnitelmaan yritetään saada laskeutusaltaita Sveitsinpuroon

C6) Palojoki (Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi)

-Palojokeen Eerolan pellolle rakennetaan lisää soraikkoja
-Palopuron kalatien yläpuoliselle alueelle yritetään saada kutusoraikokkojen rakentamislupa Hyvinkään kaupungin maalle
-Hyvinkäällä parhaillaan laadittavaan pienvesisuunnitelmaan yritetään saada laskeutusaltaita

C7) Ohkolanjoki (Mäntsälä, Järvenpää)

-Vantaanjoen itäisimmän sivuhaaran Ohkolanjoen tilanne ei edisty tällä hetkellä toiveiden mukaisesti
-Keravanjoessa Ohkolanjoen suun alapuolella olevalle Haarajoen padon purkamiselle ei myönnetty lupaa, joten jokea haittaa edelleen osittainen vaelluseste
-Parhaillaan selvitetään Keravanjoessa Haarajoen yläpuolella olevalle Kellokosken padolle kalatien rakentamista, mikä avaisi Keravanjoessa vesistön latvoilta Haarajoen padolle ja Ohkolanjoelle ulottuvan vaellusesteettömän jokialueen.

C8) Arolamminpuro (Riihimäki)

-Selvitetään veden riittävyys
-Jos vettä riittää, yritetään saada luvat puron kunnostamiseen

C9) Näsinoja (Helsinki)

-Helsingin kaupunki parantaa Vantaanjoen Ruutinkosken alapuolelle lännestä Paloheinän suunnasta laskevaan Näsinojaa, johon Virho on aikanaan tehnyt kotiutusistutuksia
-Virho ottaa Näsinojan tarkkailtavaksi, varsinkin kun Paloheinän golfkenttä yrittää saada lupaa vedenottoputken sijoittamiseen sinne

C10) Koirajoki, Mustajoki, Keihäsjoki (Loppi, Hyvinkää)

-Haetaan mahdollisesti rahoitusta kunnostustarvekartoitukseen yhdestä näistä kohteista, koska tilanteesta tiedetään vähän

C11) Vantaanjoen muut sivupurot

-Haetaan mahdollisesti rahoitusta Virhon kotiutusistutusten kohteena olleiden, Nurmijärvellä sijaitsevien Viitastenojan, Kylmänojan tai Papinojan kunnostustarvekartoituksen ja –suunnitelmien tekoon

D) Työllistämishanke

-Tavoite on saada työttömiä pääosin TE-keskuksen rahoituksella kunnostamiseen palkkaava hanke jatkumaan myös vuoden 2010 aikana ja mahdollisimman pitkään
-Kohteina ovat ainakin Vantaanjoki, Vihtijoki ja muita mahdollisia selvitetään
-Hallitus täsmentää hankkeen sisältöä tavanomaisessa yhteistyössä TE-keskuksen, maanomistajien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa
-Työllistettävien määrää lisätään noin tusinaan
-Haasteena ovat hankkeen mahdollisesta levittäytymisestä useisiin kohteisiin seuraava matkakustannusten nousu sekä työnjohdon ohentuminen

E) Vihtijoki

-Vihtijoella jatketaan pääosin jo aloitettujen kohteiden jalostamista
-Mahdollisesti avataan uusi kalatie sivuhaara Sitinojan vesistöön
-Gazumin kaasuputkihanke sekä Karkkilan lentokenttähanke voivat olla uhkia
-Aloitettua yhteistyötä kosteikkoja perustavan Hiidenvesihankkeen kanssa jatketaan
-Selvitetään hautomotoiminnan edellytyksiä ml. kantojen tutkiminen sähkökalastuksella
-Yritetään saada taimenkannan alkuperää paljastavia DNA-näytteitä tutkittavaksi

F) Helsingin metropolipurot

F1) Mätäpuro/Maunulanpuro

-Mätäpuron yläjuoksulla ja Maunulanpurolla talkoot elo-syyskuun taitteessa
-Mätäpuron alajuoksulla Haagan Kauppalanpuistossa pienimuotoiset koululaistalkoot elo-syyskuun taitteessa
-Kaupungin kunnostaessa Kauppalanpuistoa tehdään Mätäpuroon eroosiosuojauksia ja lietetaskuja
-Purouomaa Kauppalanpuistossa kivetään Virhon laatiman suunnitelman mukaisesti
-Selvitetään jokiravun ja pikkunahkiaisen palauttamista

F2) Mellunkylänpuro

-Talkoot syksyllä. Paikkana mahdollisesti lämpöputkitustöiden yhteydessä ojaksi perattu osuus itäväylän kupeessa.
-Taimenkannan elpymisen tarkkailua.
-Virhon kotisivulle valmistellaan tietopaketti purosta

F3) Mätäjoki

-Helsingin Iso-Huopalahteen laskevan Mätäjoen kunnostamista jatketaan yhdessä Helsingin perhokalastajien kanssa
-Vuosien 2000 ja 2009 taimenten kotiutusistutukset mätirasioissa saavat jatkoa
-Järjestetään talkoot
-Edistetään Helsingin kaupungin aikeita purkaa Mätäjoen vaellusesteitä, etenkin Talin golf-kentän este täytyisi pikimmiten korjata

F4) Mustapuro

-Mustapuron istutukset lopetetaan luontaisen lisääntymisen mahdollisesti alettua ja seurataan taimenen kotiutumista

F5) Viikinoja

-Viikinojan mätirasiaistutuksia jatketaan, koska luontainen lisääntyminen ei ole vielä merkittävässä määrin alkanut
-Viikinojan kunnostustarpeet kartoitetaan
-Viikinojalla järjestetään talkoot Viikinmetsänkosken yläpuolella sekä myös harkitaan Viikintien ympäristön parantamista mahdollisena yhteistyötahona Viikki-seura.

G) Kunnostustalkoot 2010

-Talkoita järjestettäneen entisellä tavalla
-Mahdollisia kohteita ovat mm. Viikinoja, Hunsalanjoki (11 tai 12.9.2010), Vihtijoki, Mätä-Maunulanpuro, Longinoja, Mellunkylänpuro, Mätäjoki, Espoon virtavedet sekä Hormajoki talvitalkoina
-Niistä tiedotetaan yhteisesti entiseen malliin
-Samana viikonloppuna ei tule järjestää kaksia talkoita. Ensin talkoista tietylle viikonlopulle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi

H) Länsi-Uudenmaan purot

-Länsi-Uudenmaan puroihin istutetaan lupaavien tulosten perusteella edelleen taimenia mätirasioissa
-Jatketaan kotiuttamisen onnistumisen seurantaa.
-Pidetään edelleen vireillä ajatusta tekokosken rakentamista Fiskarsinjoen alimpaan Brunkombäcken-sivupuroon jatkona Pomoväst-hankkeelle eli luontaisten mereen vaeltavien taimenkantojen elvyttäminen Länsi-Uudellamaalla

I) Espoon virtavedet

-Kotiutusistutuksia ei enää tehdä taimenen luonnonlisääntymisen vuoksi
-Vähintään yhdet kunnostustalkoot yhdessä Espoon- ja Espoo-Mankin kalastusalueiden kanssa myöhemmin päätettävissä kohteissa
-Kalateiden rakentamismahdollisuuksia Espoon- ja Mankinjoen vesistöjen nousuesteisiin selvitetään
-Espoonlahden kalaväylän perustamista seurataan.
-Espoon kaavoituksen ja vedenoton vaikutuksia seurataan ja vaikutetaan
-Paikallisten ympäristö- ja asukasjärjestöjen sekä Espoon kaupungin toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä yleisen virtavesi- ja valuma-alue-tietoisuuden parantamiseksi
-Gräsanojan vesistössä (Mankkaanpuro + Lukupuro) kunnostustarpeen kartoitus ja suunnitelmien teko selvitetään
-Lukupuron mittapadon altaan vedenpinnan nosto, alapuolisen kosken kiveäminen ja soraistus olisi listalla ensimmäisenä

J) Lohjanjärven vedet

-Lohjanjärveen laskevan Hormajoen kunnostuksien jatkamista selvitetään
-Valmistellaan kotiutusistutuksia keväällä Hormajokeen taimenen mätiä rasioissa sekä seurataan niiden onnistumista
-Hiidenveden ja Lohjanjärven välisen Väänteenjoen kalatien toimivuuden seurantaa jatketaan
-Keskipitkällä aikavälillä yritetään saada Lohjanjärveen laskeva Karstunjoki kunnostetuksi, taimenpitoiseksi ja vaellusesteettömäksi
-seurataan ja vaikutetaan selvitykseen Mustionjoen kalateistä ja kunnostamisesta

7) Lohi- ja siikapitoiset virtapaikat

-Virhon jättämä esitys julistaa uusia Uudenmaan vesistöjä lohi- ja siikapitoisiksi (ei kalastusmahdollisuutta läänikohtaisella vieheluvalla eikä mato-ongintaa) ei ole vielä johtanut viranomaispäätöksiin, vaikka joissain kohteissa ne olisivat erittäin kiireellisiä ja tarpeellisia
-kiirehditään viranomaispäätöksiä
-arvioidaan edelleen muiden vesistöjen lohi- ja siikapitoisiksi julistamisen tarvetta

8) Tiedossa olevat lausunnot ja osallistumiset

-Virho lausunnee Karkkilan lentokenttäsuunnitelmasta, lisää Gazumin kaasuputkihankkeesta, useista maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvistä hankkeista ja muista tarvittavista kysymyksistä
-Valmistelussa olevasta kansallisesta kalatiestrategiasta tulee lausua, kuten myös lisää kalastuslain kokonaisuudistuksesta

9) Muuta

-Laaditaan esite Virhosta
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin
-Sähkötyslaitteiden puute on edelleen iso ongelma, mutta varat yritetään saada jostain. Ne maksaisivat noin 4000 ¤.
-Virhon hyväksi toivotaan vastaisuudessakin järjestettävän huutokauppoja, kuten loppuvuonna 2008 www.kalamies.com :ssa ja www.perhokalastajat.net :ssa. Varoja tarvitaan paljon kunnostuksiin.
-Seurataan ja vaikutetaan ”vihreän” ekoenergian kriteeristön parantamiseen nykytilasta
-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja nettimaailmassa kuin 2009
- Osallistutaan alan seminaareihin ja vastaaviin


Palaa takaisin