Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Martinlaakson koulun 5C luokka kunnosti Kylmäojaa.04.9.2017

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Martinlaakson koulun 5C luokan oppilaita Kylmäojan uomassa. Oikealla luokan opettaja Laura Koskela ja hänen vieressään Kiertävä luontokoulu Naakan ympäristökasvattaja Milla Tuormaa.


Kiertävä luontokoulu Naakka, Virho ja Vantaan kaupunki järjestivät tänään purokunnostustalkoot Martinlaakson koulun 5C luokalle Vantaan Kylmäojalla. Talkoissa rakennettiin kaksi kutusoraikkoa taimenille Vantaanjoen vesistön sivupuroon.

Tilaisuuden aluksi Vantaan kaupungin Markku Tiusanen ja Virhon Kari Stenholm kertoivat Vantaanjoen vesistöstä, Kylmäojasta ja sen ongelmista ja elpymisestä, taimenesta ja sen uhanalaisuudesta ja virtavesien kunnostuksen tärkeydestä. Sen jälkeen aloitettiin kutusoraikon ja poikaskivikon rakentaminen. Oppilaat kantoivat ämpäreillä Vantaan kaupungin lahjoittamaa soraa ja poikaskivikkokiviä puroon kovalla innolla. Muutamat oppilaat kävivät myös purouomassa siirtämässä soran lopulliselle paikalleen rakentuvalla kutusoraikolla. Lokakuussa kutemaan saapuville Kylmäojan taimenille syntyi kaksi kutusoraikkoa ennätysajassa.

ei kuvaa
Kuva: Laura Koskela
Sora ja kivet kannettiin ämpäreillä peräkärryltä puroon.


ei kuvaa
Kuva: Laura Koskela
Oppilaiden kova työtahti piti kiireisinä myös Vantaan kalastusteknikko Markku Tiusasen purossa ja Vantaalla viikon työskentelevän Paraisten kalakoulun opiskelija Emil Koivusaran rannalla.


ei kuvaa
Kuva: Laura Koskela
Oppilaiden kova työtahti jatkui koko talkoon ajan.


ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Valmis kutusoraikko.


Vantaan kaupungin vanha taimenpuro Kylmäoja on kärsinyt Finavian Helsinki-Vantaa lentokentän jäänestoaineiden päästöistä siitä saakka kun lentokenttä otettiin käyttöön. Puron länsihaara ja pääuoma ovat olleet käytännössä kuolleita koko lentokentän olemassaolon ajan. Jäänestoaineiden puron vedelle aiheuttama hapettomuus on aiheuttanut myös pahoja hajuhaittoja puron varrella asuville ihmisille.

Pikkuhiljaa jäänestoaineiden päästöjä puroon on saatu vähennettyä ja Kylmäoja on alkanut toipua. Aivan viime vuosina puron pääuoman alaosissa on alkanut tapahtua taimenen lisääntymistä ja yhdeltä paikalta on muutamana vuotena löytynyt hyviä taimenen poikastiheyksiä, parhaimmillaan yli 100 kpl kesänvanhoja poikasia aarilta.

Lentokentän uuden ympäristöluvan määräysten mukaan Finavian pitää edelleen vähentää lentokentän Kylmäojalle ja muillekin lentokentän alueelta alkunsa saaville puroille aiheuttamiaan ongelmia. Finavian korjaavien toimien suunnittelu ja osin toteutuskin on jo käynnissä.


Teksti: Kari Stenholm
Kuvat: Laura Koskela ja Kari StenholmPalaa takaisin