Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virhon viesti Helsingin kaupunginhallitukselle 18.12.2016 Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta tehdyistä selvityksistä18.12.2016

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Vanhankaupunginkosken pato ja voimalaitos.

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 19.12.2016 Vanhankaupungin kosken padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja vaihtoehtoisia toimenpiteitä koskevat selvitykset sekä Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 19.12.2016.


Virho lähetti asiasta kaupunginhallituksen jäsenille seuraavan viestin:Helsingin kaupunginhallitukselle,

Viitaten kokoukseenne 19.12.2016

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n (Virho) mielestä on hyvä, että Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisen vaihtoehtoja on nyt selvitetty.

Tärkeätä on kuitenkin vielä tehdä selvitys padon purkamisesta äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen ja muiden Vantaanjoen vaelluskalojen kannalta, joista löytyy aivan tuoretta tietoa tästä linkistä.

Padon purkamisasiasta tehdyssä selvityksessä ei nyt ole ollenkaan selvitetty padon purkamisen vaikutusta Vantaanjoen vesistön vaelluskalojen kannalta, vaikka padon purkamisen ja länsihaaran toimivan nousu-uoman avaamisen tärkein tavoite on juuri Vantaanjoen vesistön ekologisen tilan ja vesistön alueelle nousevien ja sieltä palaavien vaelluskalojen vapaan vaeltamisen parantaminen.

Vanhankaupunginkosken nousuesteettömyys on perusasia, jonka pitää olla kunnossa, jotta 14 kunnan alueella virtaavan Vantaanjoen vesistön vaelluskalakannat voivat säilyä ja elpyä. Paras ja oikea keino varmistaa kalojen nousu merestä lisääntymisalueilleen Vantaanjoen vesistöön on Vanhankaupunginkosken padon purkaminen ja toimivan nousu-uoman avaaminen länsihaaraan. Myös kalojen turvallisen laskeutumisen joesta mereen varmistaisi parhaiten padon purkaminen ja toimivan nousu- ja lasku-uoman avaaminen länsihaaraan.

Nykyään mereltä nousevat taimenet ja lohet hyppivät päin länsihaaran patoa ja kallioita, loukkaantuvat ja osa kuolee, mikä vähentää kutupaikoilleen terveenä pääsevien emokalojen määrää.

Nykyään ongelma on myös se, että mereltä saapuvat taimenet ja lohet yrittävät ensin nousta länsihaarasta ja vaeltelu Vanhankaupunginkosken suvannossa ennen itähaaran kalatien löytymistä pitää kaloja pidempään kovan kalastuspaineen alaisena, mikä myös tuhoaa kaloja, jotka ovat juuri nousemassa kutupaikoilleen.

Nykyään ongelma on myös se, että Vanhankaupunginkosken voimalaitoksen käyttö ja pato haittaavat kalojen laskeutumista joesta mereen. Tämän haitan johdosta Vanhankaupunginkosken suvannosta löytyy kesäisin voimalaitoksen turbiinin katkomia ankeriaita. Vantaanjoesta mereen laskeutuville taimenen ja lohen vaelluspoikasille aiheutuvaa haittaa ei ole tutkittu, mutta se voi olla suuri.

Nykyään ongelma on myös se, että kalojen nousumahdollisuus itähaaran kalatiestä riippuu voimalaitoksen käyttötavoista. Itähaaran kalatien ja voimalaitoksen uudelleen käyttöönoton alkuvuosina voimalaitoksen käyttötavat olivat sellaisia, että taimenet ja lohetkaan eivät nousseet kalatiestä liian suurien voimalaitosjuoksutuksien takia. Tuolloin 2000-luvun alkuvuosina Virhon vaatimissa neljässä palaverissa Helsingin Energian ja muiden Helsingin tahojen, sekä viranomaisten kanssa saatiin voimalaitoksen käyttötavoista sovittua niin, että kaloja alkoi nousta kalatiestä, mutta myöhemminkin Helsingin Energiaa on jouduttu huomauttelemaan voimalaitoksen huonosta käytöstä ja virheellisistä juoksutuksista. Tästä Helsingin Energian harjoittamasta käyttötapojen epävarmuudesta pitää kokonaan päästä eroon.

Voimalaitoksen käytön haitoista voi lukea mm. näistä
linkeistä:

Voimalaitoksen käytön aiheuttamat haitat

Voimalaitoksen käyttö on lopetettava

Valitus oikeuskanslerille

Yhteistyöterveisin
Kari Stenholm
Vantaanjoki-vastaava
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry
virtavesi.com

Teksti ja kuva: Kari StenholmPalaa takaisin