Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Espoon Lukupurosta on muodostunut merkittävä meritaimenen poikastuotantoalue28.10.2016

Maatalouden kuivatustarpeiden vuoksi aikoinaan suoraksi leveäksi ojaksi kaivetusta Espoon Lukupurosta on muodostunut viime vuosina merkittävä meritaimenen poikastuotantoalue.

Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin-Espoon kalastusalueen sähkökoekalastusseurannan perusteella puron kunnostaminen on edesauttanut taimenen poikastuotantoa huomattavasti, vaikka edelliset syksyt ovat olleet vähävetisiä ja siten lajin lisääntymisen kannalta hyvin haastavia. Taimenen poikastiheys on kasvanut kunnostuksilla luotujen kutu- ja suojapaikkojen myötä.

Vuonna 2014 ennen kunnostusten aloittamista Lukupuron alajuoksun seuranta-alueella oli noin 0,4 taimenta purometriä kohden. Kunnostusten myötä poikastiheys on kasvanut niin, että vuonna 2015 taimenia oli alueella noin 1,3 ja vuonna 2016 jo noin 1,6 yksilöä purometriä kohden.


Yhteistyön voimaa

Lukupuroa on kunnostettu talkoovoimin kolmena peräkkäisenä syksynä. Ojaksi kaivettuun purouomaan on lisätty talkoissa vuosittain noin 40 tonnia soraa ja kiviä, joilla on parannettu kalojen ja muiden vesieliöiden elinympäristöä. Espoon ympäristökeskus on kustantanut vuosittain talkoissa tarvittavan kiviaineksen ja eväät.

Virtavesien hoitoyhdistyksen yhdessä Espoon ympäristökeskuksen ja kalastusalueen kanssa järjestämissä talkoissa on ollut runsas osanotto. Vuonna 2016 talkoopäivään osallistui yli 50 ihmistä.

Talkoiden tunnelmaa voit aistia videon muodossa valokuvaaja Tuomas Heinosen blogissa.

Kunnostus on saanut kalojen ohella runsaasti positiivista palautetta myös paikallisilta asukkailta. Puron kunnostusta onkin tarkoitus jatkaa ensi vuonna.


Otsalampun valossa kutua seuraamaan

Taimenen kutu ajoittuu etelärannikolla yleensä lokakuun jälkipuoliskolle tai loka-marraskuun taitteeseen. Taimen kutee virtavesien sorapohjaisiin virtapaikkoihin, joihin naaras hautaa mätinsä.

Kuiva syksy on vaikeuttanut meritaimenten nousua kutupaikoille, mutta viime päivien sateet ovat nostaneet purojen virtaamia, jonka myötä kudun ennakoidaan käynnistyvän myös Lukupurossa.

Lukupurossa taimenen kutua on voinut viime vuosina seurata talkootyönä tehdyillä kutupaikoilla. Rauhallisesti liikkuva voi päästä todistamaan kalojen kututapahtumaa läheltä. Varmimmin taimenia pääsee seuraamaan pimeässä otsa- tai taskulampun avulla.


Taustatietoa

Lukupuro on Espoon Keskuspuistosta ja Suurpellon alueelta alkunsa saava kaupunkipuro. Vesistö laskee Gräsanojana mereen Haukilahdessa. Lukupurossa oleva pato estää toistaiseksi meritaimenten nousun ylävirtaan Suurpellon alueelle.

Meritaimen on palautettu vesistöön 2000-luvulla tehdyillä mäti- ja pienpoikasistutuksilla. Viimeiset istutukset tehtiin vuonna 2012.

Kalastus on kielletty koko Gräsanojan vesistössä, Lukupuro mukaan luettuna.

Luonnonvaraiset meritaimenkannat on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi.


Teksti ja kuva: Aki JanatuinenPalaa takaisin