Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Vaatimukset Uudenmaan Ely-keskukselle ja Vantaan kaupungille Vantaankosken voimalaitosasiassa13.8.2016

ei kuvaa
Kuvassa Vantaankosken mylly, jossa vanha voimalaitos sijaitsee.


Lähetin tänään Uudenmaan Ely-keskukselle ja Vantaan kaupungille seuraavat vaatimukset Vantaankosken voimalaitosasiasta:


Uudenmaan Ely-keskukselle:


Ylitarkastaja Tomi Laukka,
Ylitarkastaja Perttu Ottelin,
Uudenmaan Ely-keskuksen kirjaamo,

Vantaankosken voimalaitosasia ei näytä teidän ilmoituksestanne ja Vantaan kaupungin selvityksestä huolimatta olevan selvä, ainakaan Rosenströmille. Vantaan Sanomien mukaan Rosenström tyrmää Ely-keskuksen näkemykset lupa-asiasta. Hän sanoo ykskantaan, ettei hän aio teettää selvityksiä vanhan myllyturbiinin korjaamisen vaikutuksista tai hakea uusia "kymppitonnin lupia".

"Ely-keskus ei ole vain vielä löytänyt sitä voimalan lupaa. Mylly on ollut sähköntuotantolaitoksena 1910–70, eli onko se silloin toiminut luvatta? Patokin on ollut käytössä jo 1800-luvulla. Ely-keskuksen on todistettava yli 100 vuotta vanha pato ja mylly laittomiksi", Rosenström vaatii.

Em. perusteella voi epäillä, että Rosenström aikoo jatkaa luvattomia ja haitallisia toimiaan Vantaankoskella. Erityisen tärkeää on nyt estää Rosenströmiä jatkamasta Vantaankoskella näitä vesistöön kohdistuvia muutoksiaan, jotka vaikuttavat vaelluskalojen elinympäristöön ja vaellusmahdollisuuksiin ja ovat ristiriidassa Natura-alueen suojelun kanssa.

Kuten jo aiemmin ilmoitin, Rosenström on jo tehnyt Vantaankoskella luvattomia ja haitallisia uoman rannan muutoksia juuri padon lännen puoleisen nousuaukon vieressä, jossa tehdyt uoman muutokset mahdollisesti huonontavat kalojen nousumahdollisuuksia ja joka tapauksessa pienentävät poikasten elinaluetta. Nämä Rosenströmin tekemät luvattomat ja haitalliset muutokset pitää korjata pikaisesti, koska taimenen kutuaikakin alkaa runsaan puolentoista kuukauden kuluttua. Olen näistä Rosenströmin tekemistä muutoksista ilmoittanut Ely-keskukselle ja Vantaan kaupungille ensimmäisen kerran jo vuonna 2014, mutta edelleen ne ovat korjaamatta.

Vaadin Uudenmaan Ely-keskusta ryhtymään konkreettisiin toimiin Vantaankosken voimalaitoshankkeen etenemisen estämiseksi ja siihen liittyvien luvattomien ja haitallisten uomamuutosten korjaamiseksi ja uusien muutosten estämiseksi.

Vantaankoskella jo ennestään olevat kalojen nousuongelmat pitää myös korjata pikaisesti. Olen niistä vuosikausia tiedottanut eri viranomaisille, mm. Ely-keskukselle ja Vantaan kaupungin tahoille ja vaatinut korjausta, mutta korjaavia toimenpiteitä ei ole tehty. Nuo Vantaankosken vanhat ongelmat esitetään tässä linkissä.


Terveisin
Kari Stenholm
Vantaanjoki-vastaava
Virtavesien hoitoyhdistys ry
virtavesi.com


Vantaan kaupungille:


Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä,

Kiitos selvityksestänne!

Vantaankosken voimalaitosasia ei näytä Ely-keskuksen ilmoituksesta ja teidän selvityksestänne huolimatta olevan selvä, ainakaan Rosenströmille. Vantaan Sanomien mukaan Rosenström tyrmää Ely-keskuksen näkemykset lupa-asiasta. Hän sanoo ykskantaan, ettei hän aio teettää selvityksiä vanhan myllyturbiinin korjaamisen vaikutuksista tai hakea uusia "kymppitonnin lupia".

”Ely-keskus ei ole vain vielä löytänyt sitä voimalan lupaa. Mylly on ollut sähköntuotantolaitoksena 1910–70, eli onko se silloin toiminut luvatta? Patokin on ollut käytössä jo 1800-luvulla. Ely-keskuksen on todistettava yli 100 vuotta vanha pato ja mylly laittomiksi”, Rosenström vaatii.

Em. perusteella voi epäillä, että Rosenström aikoo jatkaa luvattomia ja haitallisia toimiaan Vantaankoskella. Erityisen tärkeää on nyt estää Rosenströmiä jatkamasta Vantaankoskella näitä vesistöön kohdistuvia muutoksiaan, jotka vaikuttavat vaelluskalojen elinympäristöön ja vaellusmahdollisuuksiin ja ovat ristiriidassa Natura-alueen suojelun kanssa.

Kuten jo aiemmin ilmoitin, Rosenström on jo tehnyt Vantaankoskella luvattomia ja haitallisia uoman rannan muutoksia juuri padon lännen puoleisen nousuaukon vieressä, jossa tehdyt uoman muutokset mahdollisesti huonontavat kalojen nousumahdollisuuksia ja joka tapauksessa pienentävät poikasten elinaluetta. Nämä Rosenströmin tekemät luvattomat ja haitalliset muutokset pitää korjata pikaisesti, koska taimenen kutuaikakin alkaa runsaan puolentoista kuukauden kuluttua. Olen näistä Rosenströmin tekemistä muutoksista ilmoittanut Ely-keskukselle ja Vantaan kaupungille ensimmäisen kerran jo vuonna 2014, mutta edelleen ne ovat korjaamatta.

Koska Rosenström ei ole ilmoituksesi mukaan täyttänyt rakennusten korjausvelvoitettaan, Vantaan kaupungilla on hyvät mahdollisuudet puuttua asiaan kauppakirjassa mainitun uhkasakon voimaan panemisen ja sopimusten perumisen uhalla.

Pyydän Vantaan kaupunkia ryhtymään konkreettisiin toimiin Vantaankosken voimalaitoshankkeen etenemisen estämiseksi ja siihen liittyvien luvattomien ja haitallisten uomamuutosten korjaamiseksi ja uusien muutosten estämiseksi.

Vantaankoskella jo ennestään olevat kalojen nousuongelmat pitää myös korjata pikaisesti. Olen niistä vuosikausia tiedottanut eri viranomaisille, mm. Ely-keskukselle ja Vantaan kaupungin tahoille ja vaatinut korjausta, mutta korjaavia toimenpiteitä ei ole tehty. Nuo Vantaankosken vanhat ongelmat esitetään tässä linkissä.


Terveisin
Kari Stenholm
Vantaanjoki-vastaava
Virtavesien hoitoyhdistys ry

Teksti ja kuva: Kari StenholmPalaa takaisin