Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Tiedote Vantaan lautakunnille Vantaankosken vesivoimalaitoshankkeesta25.7.2016

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Meritaimenet kutevat Vantaanjoen yläjuoksulla.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Vantaankosken patoon hypänneet meritaimenet.


Lähetin tänään Vantaan ympäristölautakunnan ja
- kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille ja varajäsenille seuraavan tiedotteen:


"
Arvoisa Vantaan ympäristölautakunnan ja - kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen/varajäsen,

Oulun Energian tiedotteen mukaan Eerin Rosenström kunnostaa Vantaanjoen Vantaankoskella olevaa vanhaa vesivoimalaitosta sähköntuotantoon. Linkki tiedotteeseen löytyy täältä.

Rosenström arvelee voivansa käyttää voimalaitosta 1800-luvun lopulta peräisin olevalla luvalla, mikä ei mitenkään enää vastaa tämän päivän tilannetta Vantaanjoella. Hän on myös kertonut voimalaitoksesta medialle että, "alusta asti on ollut puhetta, että sen saa korjata ja ottaa käyttöön. Ostin rakennukset kaikkine oikeuksineen niin, että siinä tuli mukana myös vesivoimaoikeus".

Voimalaitoshankkeesta kerrotaan myös mm. näissä lehtijutuissa:

Helsingin Sanomat.

Vantaan Sanomat.

Pyydän Vantaan ympäristölautakuntaa ja -kaupunkisuunnittelulautakuntaa tutustumaan asiaan ja estämään Vantaanjoelle tuhoisan voimalaitoshankkeen Vantaankoskella.

Vantaankoskelle ei saa missään tapauksessa perustaa vesivoimalaitosta. Vesivoimalaitoksen perustaminen Vantaankoskelle tulisi haittaamaan vakavasti, tai estämään kokonaan, vaelluskalojen nousua kutualueilleen Vantaanjoen yläjuoksulle ja myös niiden turvallista laskeutumista sieltä mereen.

Vantaankosken toimivuus vaelluskalojen nousulle ja laskeutumiselle on erittäin tärkeää siksi, että Vantaanjoen vesistön kunnostetuista alueista suurin osa sijaitsee juuri Vantaankosken yläpuolella, jossa myös suurin osa vesistön luonnontaimenista lisääntyy. Käytännössä kaikki taimenet Vantaankosken yläpuolella ovat luonnontaimenia, sekä paikalliset että äärimmäisen uhanalaiset meritaimenet. Paljolti juuri noiden kalojen varassa on Vantaanjoen vesistön luontaisesti lisääntyvien taimenten elpyminen.
Jos luonnontaimenten nousu yläjuoksulle kutupaikoilleen, tai laskeutuminen yläjuoksulta mereen, Vantaankosken järjestelyjen takia estyy tai edes vähenee, luonnonkudusta peräisin olevien äärimmäisen uhanalaisten meritaimenten luonnonlisääntyminen vähenee aivan oleellisesti Vantaanjoen vesistössä ja vesistön elvytyksellä jo aikaan saadut hyvät tulokset tuhotaan.

Vantaankoskella on jo ennestäänkin kalojen nousuongelmia, eikä niitä saa missään tapauksessa pahentaa, vaan entisetkin ongelmat on pikaisesti poistettava. Vantaankosken ja muidenkin Vantaanjoen vesistön patojen aiheuttamista ongelmista voi lukea vanhasta jutusta tästä linkistä.

Eerin Rosenström on jo tehnyt Vantaankoskella luvattomia ja haitallisia uoman rannan muutoksia juuri padon lännen puoleisen nousuaukon vieressä, jossa tehdyt rannan muutokset mahdollisesti huonontavat kalojen nousumahdollisuuksia ja joka tapauksessa pienentävät poikasten elinaluetta. Myös nämä aiemmin tehdyt luvattomat ja haitalliset muutokset on ennallistettava pikaisesti. Pyydän Vantaan ympäristölautakuntaa ja – kaupunkisuunnittelulautakuntaa vaikuttamaan myös näiden luvattomien muutosten korjaamisen nopeuttamiseen.

Tietoa Vantaanjoen tämän hetkisestä tilanteesta löytyy mm.
tästä linkistä.

Em. linkissä kuvattu hyvä tilanne tuhoutuu, jos Vantaankoskelle perustetaan vesivoimalaitos.

Annan mielelläni kaikkea lisätietoa Vantaanjoen vesistöstä ja Vantaankoskesta sekä sen merkityksestä Vantaanjoen vesistön vaelluskalojen elpymiselle.


Terveisin
Kari Stenholm
Vantaanjoki-vastaava
Virtavesien hoitoyhdistys ry
virtavesi.com
"

Teksti ja kuvat: Kari StenholmPalaa takaisin