Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Uusi uhka Vantaanjoelle - vesivoimalaitosta kunnostetaan Vantaankoskelle17.7.2016

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Kuvassa Vantaankosken pato ja sen vasemmassa päässä näkyvä vanha myllyrakennus, jossa on myös käytöstä poistettu pieni vesivoimalaitos.


Oulun Energian kotisivujen mukaan Eerin Rosenström kunnostaa Vantaankosken myllyn vanhaa vesivoimalaitosta tuotantokäyttöön. Aiemmin Rosenström on ilmoittanut kunnostavansa Vantaankosken myllystä hostellin tai vaihtoehtoisesti bändikämppiä.

Rosenström osti myllyn sivurakennuksineen ja vuokrasi sen 3 800 neliön maa-alueen Vantaan kaupungilta heinäkuussa 2012. Samalla Rosenström sitoutui korjaamaan huonokuntoiset rakennukset kaupunginmuseon ohjeiden mukaisesti.

Asian uuden käänteen takia lähetin tänään Uudenmaan Ely-keskukselle seuraavan sisältöisen vaatimuksen:Uudenmaan ELY-keskus
Tomi Laukka
Uudenmaan Ely-keskuksen kirjaamo

Asia: Vesivoimalaitoshanke Vantaanjoen Vantaankoskella

Oulun Energian tiedotteen mukaan Eerin Rosenström kunnostaa Vantaankoskella olevaa vanhaa vesivoimalaitosta sähköntuotantoon. Linkki tiedotteeseen löytyy täältä.

Vantaanjoen Vantaankoskelle ei saa missään tapauksessa perustaa vesivoimalaitosta. Vesivoimalaitoksen perustaminen Vantaankoskelle tulisi haittaamaan vakavasti, tai estämään kokonaan, vaelluskalojen nousua kutualueilleen Vantaanjoen yläjuoksulle ja myös turvallista laskeutumista sieltä mereen. Vantaankosken toimivuus vaelluskalojen nousulle ja laskeutumiselle on erittäin tärkeää siksi, että Vantaanjoen vesistön kunnostetuista alueista suurin osa sijaitsee juuri Vantaankosken yläpuolella, jossa myös suurin osa vesistön luonnontaimenista lisääntyy. Käytännössä kaikki taimenet Vantaankosken yläpuolella ovat luonnontaimenia, sekä paikalliset että äärimmäisen uhanalaiset meritaimenet. Paljolti juuri noiden kalojen varassa on Vantaanjoen vesistön luontaisesti lisääntyvien taimenten elpyminen.

Jos luonnonkalojen nousu yläjuoksulle, tai laskeutuminen yläjuoksulta mereen Vantaankosken järjestelyjen takia estyy tai edes vähenee, luonnonkudusta peräisin olevien äärimmäisen uhanalaisten meritaimenten luonnonlisääntyminen vähenee aivan oleellisesti Vantaanjoen vesistössä ja vesistön elvytyksellä jo aikaan saadut hyvät tulokset tuhotaan.

Vantaankoskella on jo ennestäänkin kalojen nousuongelmia, eikä niitä saa missään tapauksessa pahentaa, vaan entisetkin ongelmat on pikaisesti poistettava. Vantaankosken ja muidenkin Vantaanjoen vesistön patojen aiheuttamista ongelmista voi lukea vanhasta jutusta täältä.

Eerin Rosenström on jo aiemminkin tehnyt haitallisia uoman rannan muutoksia Vantaankoskella juuri padon lännen puoleisen nousuaukon vieressä, jossa tehdyt rannan muutokset mahdollisesti huonontavat kalojen nousumahdollisuuksia ja joka tapauksessa pienentävät poikasten elinaluetta. Myös nämä aiemmin tehdyt haitalliset muutokset on ennallistettava pikaisesti.

Vaatimus:
Uudenmaan Ely-keskuksen on ryhdyttävä toimiin, joilla Vantaankoskella nyt käynnissä oleva vesivoimalaitoshanke ja muu Vantaanjoen vesistöä vahingoittava toiminta estetään. Pyydän Uudenmaan Ely-keskusta lähettämään selvityksen tähän sähköpostiini niistä toimista, joita se tekee em. asian selvittämiseksi ja Vantaanjoen vesistöä vahingoittavien toimien estämiseksi.

Tietoa Vantaanjoen tämän hetkisestä tilanteesta, sen elpymisestä ja ongelmista löytyy mm. täältä.

Annan mielelläni kaikkea lisätietoa Vantaanjoen vesistöstä ja Vantaankoskesta ja sen merkityksestä Vantaanjoen vesistön vaelluskalojen elpymiselle.

Terveisin
Kari Stenholm
Vantaanjoki-vastaava
Virtavesien hoitoyhdistys ry
virtavesi.com


Teksti ja kuva: Kari StenholmPalaa takaisin