Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virho kunnostaa Kylmäojaa13.6.2016

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Uusi kutusoraikko ja poikaskivikko Kylmäojalla.


Virho järjesti viime perjantaina 10.6. opetus- ja talkookunnostuksen Avosetti-projektin henkilöille Vantaanjoen vesistön Kylmäojalla Vantaalla. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamasta Avosetti-projektista löytyy tietoa täältä.

Purokunnostusopissa olivat myös Vantaan kaupungin kesäksi palkkaamat kaksi purotalkkaria. Kunnostusmateriaalit hankki Vantaan kaupunki.


ei kuvaa
Kuva: Esa Lehtinen
Kunnostuksen opastusta kuivalla maalla.


ei kuvaa
Kuva: Esa Lehtinen
Kunnostuksen opastusta purossa.


Avosetti-projektin tarkoitus on tämän opetuskunnostuksen jälkeen itsenäisesti jatkaa Kylmäojan kunnostuksia, mutta Virho tulee tekemään tarkistuskäyntejä kunnostuspaikoille ja ohjaamaan tarvittaessa lisää. Myös Vantaan tuoreet purotalkkarit tulevat osallistumaan Avosetti-projektin kunnostuksiin sen lisäksi, että he organisoivat Vantaan kaupungin omia kunnostuksia.

Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura (SKES) on kunnostanut Kylmäojaa jo parina aiempana vuotena.


ei kuvaa
Kuva: Esa Lehtinen
Kutusoraikko alkaa hahmottua.


ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Sorakasalla.


ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Jyrkkää liukasta rinnettä kottikärryillä sateessa.


ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Hyvin sujuu.


Kylmäoja on kärsinyt Finavian Helsinki-Vantaa lentokentän jäänestoaineiden päästöistä siitä saakka kun lentokenttä otettiin käyttöön ja puron länsihaara ja pääuoma ovat olleet käytännössä kuolleita koko lentokentän olemassaolon ajan. Jäänestoaineiden puron vedelle aiheuttama hapettomuus on aiheuttanut myös pahoja hajuhaittoja puron varrella asuville ihmisille.

Pikkuhiljaa jäänestoaineiden päästöjä puroon on saatu vähennettyä ja Kylmäoja on alkanut toipua. Aivan viime vuosina puron pääuoman alaosissa on alkanut tapahtua taimenen lisääntymistä ja yhdeltä paikalta on muutamana vuotena löytynyt hyviä taimenen poikastiheyksiä, parhaimmillaan yli 100 kpl kesänvanhoja poikasia aarilta. Lentokentän uuden ympäristöluvan määräysten mukaan Finavian pitää ryhtyä edelleen vähentämään lentokentän Kylmäojalle ja muillekin lentokentän alueelta alkunsa saaville puroille aiheuttamiaan ongelmia. Lisäksi ympäristölupa velvoittaa Finaviaa myös kunnostamaan lentokentän alueelta lähteviä puroja. Lentokentän jäänestoainepäästöjen aiheuttamista ongelmista kärsii Kylmäojan lisäksi mm. Krakanoja.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Kylmäojan kunnostukset ovat hyvässä alussa.


Alun perin Virho valitsi kunnostuskohteekseen Vantaalla Rekolanojan, jota Virho kunnosti vuosina 2013-2015 järjestetyillä talkookunnostuksilla. Rekolanojaan näyttää kuitenkin tapahtuvan veden laatua huonontavia jätevesipäästöjä, joiden takia taimenen lisääntyminen on ollut huonoa, vaikka kutukaloja on havaittu runsaasti uusilla soraikoilla. Tästä syystä Virho lopetti Rekolanojan kunnostukset toistaiseksi ja jää seuraamaan tilanteen kehitystä Rekolanojalla samaan aikaan kun ryhtyy kunnostamaan Vantaan Kylmäojaa. Kunnostuksia jatketaan Rekolanojallakin heti kun vedenlaatu paranee.

Virho on parinkymmenen vuoden ajan kunnostanut Vantaanjoen vesistöä jonkin verran talkoillakin, mutta erityisen paljon ns. työllisyysprojektilla, joka on yli 10 vuoden ajan tehnyt suunnitelmallisesti kalataloudellisia täsmäkunnostuksia niihin paikkoihin, joissa on hyvä vedenlaatu ja ongelmia mahdollisimman vähän ja joista saadaan paras hyöty Vantaanjoen vesistön elvyttämisen kannalta. Työllisyysprojekti on kunnostanut Vantaanjoen vesistöä yläjuoksun kunnissa Hausjärvellä, Lopella, Riihimäellä, Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Talkookunnostuksia Virho on tehnyt Riihimäellä, Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Vantaalla ja Helsingissä.

Virho ei saanut tänä vuonna Suomen valtion työllisyyspoliittista projektitukea, millä on perinteisesti rahoitettu työllisyysprojektia, joka on kunnostanut Vantaanjoen ja Karjaanjoen vesistöjä. Valtion kululeikkausten takia määrärahaa yhdistysten työllisyyspoliittiselle projektituelle jaettiin normaalia vähemmän ja Virho jäi kokonaan ilman tukea. Jaettavaa tukea leikattiin Uudellamaalla edellisen vuoden 4,1 miljoonasta 3,1 miljoonaan euroon.

Virho anoi kuitenkin EU:n, Suomen valtion ja kuntien myöntämää Leader-rahoitusta perinteisen kaltaisen kunnostusprojektin toteuttamiseksi tänä ja kahtena seuraavana vuotena. Leader-rahoituksen saaminen varmistui juuri ja työllisyysprojektin kaltainen kunnostusprojekti aloitetaan tämän kuun aikana. Leader-rahoituksella Virho tulee kunnostamaan Vantaanjoen- Karjaanjoen- ja Uskelanjoen vesistöjä.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Kylmäojasta tulee hyvä taimenen lisääntymispuro Vantaanjoen vesistöön.


Teksti: Kari Stenholm
Kuvat: Kari Stenholm ja Esa LehtinenPalaa takaisin