Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Hki-Vantaan lentokentän kuormituksen vuoksi kunnostuksia tarvitaan02.9.2015

Hki-Vantaan lentokenttä kuormittaa edelleen taimenvesistöjä ja on syytä ryhtyä kunnostuksiin. Lue Virhon tänään jättämä muistutus aluehallintovirastolle (ja Finavialle) kentän seutuvilla kulkevan puron kunnostustarpeista:

"Yhdistyksemme on istuttanut 1990- ja 2000-luvuilla tuhansia meritaimenen vastakuoriutuneita poikasia Kylmäojan vesistöön. Istutuksilla on pyritty palauttamaan luonnonvarainen meritaimenkanta Kylmäojaan, joka on ollut historiallisesti tunnettu vanha meritaimenen kutuvesistö, ennen sen vedenlaadun heikentymistä.

Yhdistyksemme pitää suunniteltuja toimenpiteitä pääosin hyvinä ja tarpeellisina. Esitetyt toimenpiteet ovat kuitenkin esitetyssä laajuudessaan nähdäksemme vielä riittämättömiä.

Finavia nostaa esiin Vantaanjoen yhteistarkkailun vuoden 2014 Kylmäojan koekalastusten tuloksen, jonka esitetään vahvistavan sitä käsitystä, että lentokenttäalueen kuormitus ei enää merkittävästi vaikuta alapuoliseen vesistöön ja esimerkiksi meritaimenen lisääntymismenestykseen.

Haluamme kuitenkin huomauttaa, että koekalastettu koeala sijaitsee huomattavan pitkällä alavirrassa, ja välissä on useita vettä hapettavia virta-alueita ja laaja Ristipuron lampi. Erityisen huomionarvoista on, että lentokenttäalueen ja koekalastetun koealan välissä Kylmäojan vesimäärä lisääntyy huomattavasti, sillä puron puhtaammat pohjoinen ja itäinen latvahaara yhtyvät tällä alueella läntiseen haaraan.

Yhteistarkkailun tulokset heijastelevat Kylmäojan pääuoman parantunutta vedenlaatua, mutta tämän huomion alle jää edelleen se seikka, että lentokenttäalueen kuormittamassa länsihaarassa ei tietojemme mukaan edelleenkään esiinny kaloja, saati että meritaimen lisääntyisi alueella. Kylmäojan länsihaara on tiettävästi edelleen biologisessa mielessä heikossa tilassa ja sen eliölajisto on niukka.

Edellä mainittujen seikkojen valossa vaadimme, että Finnavian on suunniteltava ja toteuttava kunnostustoimenpiteitä koko Kylmäojan länsihaaran alueella viime vuonna YVA-kuulemisessa esiteltyjen suunnitelmien mukaisesti.

Pelkät lentokenttäalueella tehtävät viivytys-, imeytys- ja suodatusrakenteet eivät ole riittäviä torjumaan kaikkea kenttäalueen haitallista kuormitusta. Mainittujen ratkaisujen ohella tarvitaan myös uomakunnostuksia, etenkin kivi- ja sorapohjaisia koskialueita, jotka hapettavat puron vettä ja toisaalta parantavat vettä suodattavien vesieliöiden elinmahdollisuuksia sekä meritaimenen lisääntymismahdollisuuksia.

Yhdistyksemme on luonnollisesti valmis yhteistyöhön uomakunnostusten suunnittelun ja toteuttamisen osalta."Palaa takaisin