Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virhon vuoden 2015 toimintasuunnitelma30.11.2014

Virtavesien hoitoyhdistyksen syyskokous päätti 6.11.2014 alustavasta vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta. Siitä lisää tässä:

A) Hunsalanjoen kosket

-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi

B) Mätihautomo ja istutukset

-Painopiste siirretään itse istutuksista niiden seurantaan
-Taimenistutuksia jatketaan kuitenkin liuotinpäästöistä kärsineeseen Helsingin Mätäjokeen.
-Tarkastellaan pienimuotoisen hautomotoiminnan jatkamista Vihtijoella 2015, mikä tähtää lähinnä joen oman taimenkannan vahvistamiseen tai lohen mädin hautomiseen ja harjuksen kasvatukseen.

C) Vantaanjoki

-Tiedotetaan edellisten vuosien tapaan Vantaanjoen elpymisestä ja sen mahdollisuuksista kehittyä edelleen paremmaksi meritaimen- ja lohijoeksi, vaikka se onkin jo Suomenlahden paras taimenjoki
-Myös Vantaanjoen isoista ongelmista tiedotetaan edelleen laajasti ja ongelmia pyritään aktiivisesti vähentämään. Tähän kuuluu myös vaellusesteiden poisto (esim. Vantaan kaupungin alueella 54 kpl).
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on ”havainnotätvirtavesi.com”-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2015
-Otetaan myönteinen periaatekanta Vanhankaupunginkosken padon purkamiseen
-SLL:n Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kanssa jatketaan yhteistyötä etenkin tiedotusasioissa
-Työllisyyshankeen kohteet Vantaanjoella päätetään myöhemmin.

C1) Paalijoki (Hyvinkää, Riihimäki), Krapuoja (Tuusula), Selänoja (Hausjärvi)

-Näiden elpymistä seurataan aktiivisesti

C2) Longinoja (Helsinki)

- Selvitetään Helsingin kaupungin kanssa mahdollisuutta parantaa alivesiuomaa alavirran osuudella Koirapuistonkoskessa. Vähäsateisina syksyinä, kuten 2013 ja 2014, kudulle nousevien taimenien pääsy ylävirran kutualueille on huomattavan hankalaa nykytilanteessa. Sateettomana ja vähävetisenä aikana noin 10 metriä pitkä tasamatala koski saattaa olla absoluuttinen nousueste suurikokoisille taimenille.

C3) Erkylänlukkojenpuro (Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki)

-Hämeen puolella Hausjärvellä sijaitsevan Erkylänlukkojenpuron luonnontila pyritään varmistamaan alueelle tehtävässä osayleiskaavassa. Siitä ei ole kuulunut moneen vuoteen mitään, vaikka aluetta rakennetaan kiivaasti.
-Puron kunnostukset ovat toistaiseksi valmiita. Taimenien, kirjolohien ja harjusten lisääntymistä seurataan.
-Kunnostuksia 2015

C4) Sveitsinpuro (Hyvinkää)

-Elpymistä seurataan
-Hyvinkäällä parhaillaan laadittavaan pienvesisuunnitelmaan yritetään saada laskeutusaltaita

C5) Palojoki (Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi)

-Elpymistä seurataan aktiivisesti
-Palojokea mahdollisesti kunnostetaan Hyvinkäällä

C6) Ohkolanjoki (Mäntsälä, Järvenpää)

- Ohkolanjoen tilanne ei edisty toiveiden mukaisesti. Keravanjoessa Ohkolanjoen suun alapuolella olevalle Haarajoen padon purkamiselle ei myönnetty lupaa, joten jokea haittaa edelleen vaelluseste.
-Keravanjoessa Haarajoen yläpuolella olevalle Kellokosken padon kalatielle mahdollisesti rakennettavan kalatien erilaisia vaihtoehtoja selvitetään. Kellokosken kalatien rakentaminen avaisi Keravanjoessa vesistön latvoilta Haarajoen padolle ja Ohkolanjoelle ulottuvan vaellusesteettömän jokialueen.

C7) Näsinoja (Helsinki)

-Helsingin kaupunki satsaa Vantaanjoen Ruutinkoskeen alapuolella lännestä Paloheinän suunnasta laskevan Näsinojan parantamiseen ja ELY-keskus on tehnyt kunnostussuunnitelman.
-Virho on aikoinaan tehnyt sinne kotiutusistutuksia ja ottaa Näsinojan tarkkailtavaksi varsinkin kun Paloheinän golf-kenttä on saanut luvan vedenottoputken sijoittamiseen Näsinojan uoman tuntumaan, johon putki on jo sijoitettukin. Vesi otetaan Vantaanjoen pääuomasta.

C8) Rekolanoja (Vantaa)

-Tehdään kattava kunnostussuunnitelma yhdessä kaupungin kanssa ja järjestetään ainakin yhdet talkoot. Lisäksi seurataan koneellisen kunnostuksen onnistumista Kehäradan alikulussa.

C9) Kylmäoja (Vantaa)

-Kylmäojan parantunutta tilannetta seurataan. Lentokentän jäänestoaiheet ovat edelleen vedenlaadun ongelmina, mutta ei ehkä niin paljoa kuin ennen
-Mahdollisesti Suomen kalastusmatkailun edistämisseura SKES pitää talkoot. Mahdollisesti Virho osallistuu em. talkoisiin, tai pitää omat talkoot.
-Virho on osallistunut Finavian järjestämään Kylmäojan ongelmien ja kunnostuksen kartoittamiseen. Jos hanke jatkuu 2015, Virho on mukana

C10) Krakanoja (Vantaa)

-Siellä näyttää olevan jätevesipäästöongelmia aiemmin tiedossa olleiden lentokentän propyleeniglykoolipäästöjen lisäksi. Seurataan uusien kutusoraikkojen vaikutusta
-SKES järjestää talkoot

C11) Kolisenvanoja (Loppi)

-Kunnostukset aloitettaneen 2015

C12) Keihäsjoki (Loppi, Vihti, Hyvinkää)

-Kunnostukset aloitettaneen 2015

D) Työllistämishanke

-Työttömiä pääosin ELY-keskuksen rahoituksella virtavesien kunnostustöihin palkkaava hanke jatkanee 2015.
-Kohteita on 2015 ainakin Vantaan- ja Karjaanjoen vesistöissä
-Virhon hallitus päättää tarkemmin tulevista kohteista talven aikana

E) Vihtijoki

-Vihtijoella jatketaan pääosin jo aloitettujen kohteiden jalostamista ja laajentamista
- Olkkalankosken uudesta kalatiestä jätetään lupa-anomus
-Aloitetun hautomotoiminnan jatko selvitetään ja tutkitaan kalakantoja mm. sähkökalastuksella ja kutuseurannalla
-Työllisyyshankkeen kohteita esim. Kylmäoja

F) Helsingin metropolipurot

F1) Haaganpuro/Maunulanpuro

-Pyritään järjestämään jokavuotiset yleisötalkoot sekä talkoot Kauppalanpuistossa Haagan peruskoulun kanssa
-Jatketaan lietetaskujen suunnittelua ja putkien suiden ristikoiden kehittämistä kaupungin kanssa
-Taimenen kotiuttaminen Maunulanpuroon on edennyt hyvin ja sitä jatketaan seurannalla
-Selvitetään uusia yhteistyökohteita Luoteis-Helsingin Rotary-klubin kanssa
-Selvitetään jokiravun ja pikkunahkiaisen palauttamista
-Jatketaan ratkaisujen etsimistä kutualueiden jatkuvan liettymisongelman vähentämiseksi

F2) Mellunkylänpuro

-Seurataan taimenten kotiutumista ja talkoot yritetään järjestää tavalliseen tapaan

F3) Mätäjoki

-Helsingin Iso-Huopalahteen laskevan Mätäjoen kunnostamista jatketaan Talin ja Kannelmäen alueella yhdessä Helsingin perhokalastajien kanssa
-2009 aloitettuja istutuksia jatketaan kunnes joen oma elinvoimainen taimentuotanto käynnistyy.
-Virho myötävaikuttaa Helsingin perhokalastajat ry:n järjestämiin syyskuun lopun kunnostustalkoisiin mm. sähkökoekalastuksella (tai sähköttää kohteen muuna sopivana ajankohtana)
-Edistetään Mätäjoen vaellusesteiden purkamista, erityisesti Strömberginpuiston putous
-Selvitetään toimia parantaa taimen mahdollisuuksia vaeltaa turvallisesti merelle ja takaisin jokeen. Vuosiluokista 2009-10 ei ole tiettävästi vielä palannut yhtään taimenta merivaellukselta takaisin jokeen lisääntymään

F4) Mustapuro

-Jatketaan Mustapuron kunnostusta aiemmin kunnostamattomilla alueilla ja koko puron kutusoraikkojen puhdistuksilla. Ylävirran alueella on viime vuosina ollut merkittäviä kiintoainepäästöjä. Seurataan kalakannan kehitystä.

F5) Viikinoja

-Järjestettäneen kunnostustalkoot mahdollisesti joko Viikintien ympäristössä tai Viikinmetsänkosken alueella
-Selvitetään mahdollisuuksia jokiravun istutuksiin ja seurataan taimenten kotiutumista
-Jatketaan yhteistyötä Viikin koetilan kanssa
-Tiedotetaan kaupunginosalehdessä Viikinojan asioista.
-Seurataan valuma-alueen muutoksia.
-Pyritään ympäristökasvatus-yhteistyöhön Latokartanon peruskoulun kanssa.

G) Kunnostustalkoot 2015

-Talkoita järjestettäneen entisellä tavalla
- Mahdollisia kohteita ovat mm. Viikinoja, Hunsalanjoki, Vihtijoki, Mustapuro, Longinoja, Mellunkylänpuro, Rekolanoja, Kylmäoja, Mätäjoki, sekä Pirkanmaan ja Espoon virtavesiä
-Samana päivänä ei tule järjestää kaksia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista
-Talkootiedote tiedotusvälineille lähetetään kesäkuun alkupuolella.

H) Länsi-Uudenmaan vedet

- Seurataan kalakannan kehittymistä ja mahdollisesti rakennetaan kutusoraikkoja.
-Annetaan neuvonta-apua Pusulan Tarkeelanjärven pinnannostohankkeelle, jotta rakennetut virtavesipaikat tulevat mahdollisimman ystävällisiksi kaloille ja ravuille.

I) Itä-Uudenmaan vedet

-Virho jatkaa yhteistyötä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa.

J) Espoon virtavedet

-Rahoituksen järjestyessä kunnostustalkoot Finnoonojalla ja Gräsanojan vesistössä
-Osallistutaan Espoon virtavesien kunnostusten suunnitteluun

K) Lohjanjärven vedet

-Lohjanjärveen laskevan Hormajoen kunnostuksien jatkamista selvitetään.
-Seurataan järveen istutettujen harjusten kotiutumista myös Hormajoessa.
-Hiidenveden ja Lohjanjärven välisen Väänteenjoen kalatien toimivuuden seurantaa jatketaan.
-Keskipitkällä aikavälillä yritetään saada Lohjanjärveen laskeva Karstunjoki kunnostetuksi, taimenpitoiseksi ja vaellusesteettömäksi.
-Vaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että kaikkiin patoihin tulisi ohitusväylät ja mahdollisuuksien mukaan jatketaan lohi-istutuksia.
-Mustionjoen sivu-uomia tulisi kunnostaa ja Mustionjoen patojen ohitusväylät saisivat toimia myös kutu- ja poikastuotantoalueina ("kutukanavia").

L) Muu & koko Suomi

-Saarijärven reitin latvaosien taimenkantojen DNA-tutkimusta jatketaan yhteistyössä SUKL:n, Kukko-Paajalan ja Saarijärvien osakaskuntien kanssa ja muutenkin kehitetään toimintaa Keski-Suomen suuntaan, kuten myös Pirkanmaalle ja tehdään yhteistyötä Lounais-Suomen suuntaan.
-Jatketaan kunnostus- ja mätirasiaistutuksia yhdessä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksien yhteisen Kaakon jokitalkkarin -hankeen kanssa.
- Seurataan turpeen noston vaikutuksia alapuoliseen vesistöön Itä-Hämeessä yhdessä Aito Taimen ry:n kanssa.
-Annetaan lausuntoja niin paikallisista kuin valtakunnallista hankkeista, kuten aiemmin esim. kalastuslain uudistuksesta
-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja nettimaailmassa kuin 2014.
-Virho on virallinen lausunnonantaja EKO-energia-hankkeesssa, mutta ei hakenut jäsenyyttä EKO-energia-verkostossa
-Yhteistyötä harjoitetaan eri puolilla Suomea järjestettävien talkoohankkeiden kanssa.

M) Muuta vuoden 2015 toimintaohjelmaan

-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin.
-Virhon hyväksi toivotaan vastaisuudessakin järjestettävän esimerkiksi huutokauppoja, kuten www.kalamies.com :ssa ja www.perhokalastajat.net :ssa. Varoja tarvitaan paljon kunnostuksiin.
-Kehitetään yritys- ja kouluyhteistyötä sekä markkinoidaan kalaseuroille nimikkokoskea tai -puroa kummikunnostuskohteeksi.
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenten mädille.
-Osallistutaan alan seminaareihin ja vastaaviin
-Kehitellään menetelmiä saada uusia aktiiveja yhdistystehtäviinPalaa takaisin