Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Kuinka vesivoimala ajettiin alas ja perattu koski restauroitiin19.10.2014

Pienvesivoimaloiden taloudellinen ja energiahyöty on vähäinen, mutta niiden ympäristöhaitat ovat vähintään paikallisesti suuria. Reittivesistöissä ne saattavat tukkia kalojen vapaan kulun laajalta alueelta ja näin haittavaikutukset olla alueellisesti mittavia. Puhumattakaan perkauksista, joihin niiden vuoksi yleensä joudutaan. Voimalan rattaissa jauhautuu 100 % ankeriaista ja melkoinen osuus taimenistakin.

Ohessa muutamin kuvin kerrottuna tällaisen reittivesistöön sijoittuvan vesivoimalan alasajosta ja peratun kosken ennallistamisesta.

Tämä luonnonkoski oli täydellisesti perattu penkalle 1930-luvulla. Kaikki kivi- ja sora-aines oli nostettu maalle. Entisten koskikivien, kalojen kutupaikkojen, rapujen suojakolojen yms. päällä kasvoi pusikko. Tilalla oli eloton ränni, joka ei tarjonnut sijaa juuri millekään lajeille:

ei kuvaa

ei kuvaa

Alasajo ja entisöinti aloitettiin täyttämällä voimalan vesikulku louheella. Vettä ei enää ohjata vesivoimalaan tippaakaan. Sen sijaan sitä ohjataan kosken sivuhaaraan rakennettuun kalatiehen, kosken päähaaraan on suunnitteilla toinen kalatie.

ei kuvaa

Sen jälkeen alettiin täyttää ränniksi perattua koskiuomaa kivillä, soralla ja osin puuaineksella:

ei kuvaa

ei kuvaa

ei kuvaa

Ja uusi luonnonmukaisempi uoma alkaa syntyä. Koskeen syntyy penkkakiviä, seisontakiviä, kynnyksiä, monttukohtia, niska-alueita jne

ei kuvaa

ei kuvaa

Entisöitävään koskeen rakennettiin myös sivu-uomia, jotka olivat täysin hävinneet ylösperattujen maamassojen alle. Sivu-uomat ovat kalanpoikasten turva.

ei kuvaa

Lopputuloksena tuli seuraavan kuvan näköistä koskea. Huom. myös rannalle istutetut tervalepät, kotkan siipi-saniaiset ja muut kasvilajit

ei kuvaa

Esimerkkikuvaa tehdyistä sivu-uomapuroista:

ei kuvaa

Voimalan vesiaukon kohdasta tehtiin uimapaikka ja ns. ison kalan syvämonttu:

ei kuvaa

Aiemmin lähes täysin eloton voimalaränni alkoi kunnostuksen myötä elpymään nopeasti. Seisovan veden muututtua virtaavaksi vesiperhoset ja vastaavat levisivät sinne nopeasti. Jopa tuhansiin luotuihin kivenkoloihin alkoi pesiytyä rapuja ja niiden määrä moninkertaistui rännitilaan nähden.

Taimenkin palasi luotuihin nivoihin ja kutupaikoille (kuva mittausta ja kuvausta varten pyydetystä näytekalasta tämän vuoden pääsiäisenä) ja oli osoituksena koskielvytyksen onnistumisesta:

ei kuvaa

Kyseisen joen kunnostetuilta sorakoilta otettu taimenen poikasen vedenalaiskuva:

ei kuvaa

Hanke toteutettiin asteittain kolmen vuoden aikana 2011-2014. Kivi- ja sora-ainesta lisättiin kaiken kaikkiaan vajaat 400 tonnia. Kaivinkoneen lisäksi tarvittiin käsityötä mm. kutusoraikkojen rakentelussa sekä viimeistelyssä. Kasvien istutusmäärätkin nousivat kolminumeroisiksi.

Vesivoimalan alasajon ja voimalauoman ränniksi peratun kosken entisöinnin rahoitus tuli pääosin yksityiseltä lahjoittajalta, virtavesien hyväksi. Lisäksi saatiin lahjoituksena muutamia kivikuormia.

Koskikunnostuksen yhteydessä edistettiin myös historiaa ja rännin pohjamutiin hautautunut myllynkivi nostettiin päivänvaloon. Ihmettelyä herätti, miten noin painava kivi oli voinut päätyä keskelle vesiuomaa, kauas rannasta ja myllystä. Muuta selitystä ei keksitty kuin, että sitä oltiin kuljettamassa vesitse ja jotain muljahti yli laidan.

ei kuvaa
Palaa takaisin