Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Yhteistyökumppanin esittely: Varsinais-Suomen purokunnostushanke Valonia09.4.2014

Valonian purokunnostushankkeessa elvytetään Varsinais-Suomen taimenkantoja

Mikä on Valonia?

Valonia on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Valonian toiminnan tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. Käytännön työn osa-alueita ovat muun muassa energianeuvonta, haja-asutusalueiden jätevesiasiat, vesiensuojelu, kestävä kulutus ja materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen ja logistiikka, ympäristökasvatus sekä yritysten ympäristöasioiden kehittäminen.

Valonian vesiensuojeluhankkeet

Valonian vesihuolto ja vesiensuojeluryhmä pyrkii toimillaan edistämään vesien hyvän tilan saavuttamista ja säilyttämistä Varsinais-Suomessa. Viime vuosina Valonian vesihuolto- ja vesiensuojeluryhmä on toteuttanut erityisesti haja-asutuksen jätevesineuvontaa ja muita jätevesihankkeita. Tällä hetkellä käynnissä on jätevesihankkeiden lisäksi purokunnostushanke, jonka tavoitteena on parantaa virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti kalojen elinympäristöjä. Hankkeessa järjestetään virtavesikunnostuksia ja tehdään maastokartoituksia Saaristomeren valuma-alueen virtavesissä. Kunnostuksilla parannetaan erityisesti virtavesikutuisten kalalajien, nahkiaisten ja rapujen lisääntymisalueita.

Saaristomeren valuma-alueen puroissa on säilynyt arvokkaita luonnonvaraisia taimenkantoja. Kuvan puro ei kuvassa näkyvällä alueella kunnostuksia kaipaa (kuva: Janne Tolonen)
Yksi kunnostusten päätavoitteista on elvyttää Saaristomeren äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja. DNA-tutkimusten mukaan osa Varsinais-Suomen taimenkannoista on alkuperäisiä alueen taimenkantoja ja siten hyvin ainutlaatuisia. Taimenkannat ovat kuitenkin hyvin heikkoja ja tarvitsevat pikaisia elvytystoimia säilyäkseen. Turun seudun virtavesiin on tehty myös taimenen kotiutusistutuksia viime vuosien aikana.

Kunnostustalkoita kesällä ja syksyllä

Hankkeessa toteutettavat kunnostukset toteutetaan pääosin käsityönä talkookunnostuksina. Kunnostustalkoita järjestetään kesän ja syksyn aikana. Kunnostuksissa ennallistetaan purojen perattuja koskialueita ja lisätään soraa kalojen kutualueiksi. Hankkeen maastokartoituksilla selvitetään virtavesien kunnostustarvetta ja kiinnitetään huomiota erityisesti virtavesien vaellusesteisiin, koskialueiden tilaan ja taimenen esiintymisalueisiin. Tärkeänä tavoitteena hankkeessa on myös vesiensuojelun edistäminen ja ympäristökasvatuksen toteuttaminen. Hankkeessa parannetaan ihmisten tietoisuutta pienvesistöjen tärkeydestä muun muassa kalojen lisääntymisalueina. Hankkeen vetäjänä toimii iktyonomi (amk) Janne Tolonen Valoniasta. Valonian väki toivoo, että talkootoiminta starttaa Varsinais-Suomessa yhtä hyvin kuin Virhon toteuttamat virtavesikunnostustalkoot Uudellamaalla. Talkoiden ajankohdista tiedotetaan myöhemmin. Tervetuloa talkoisiin!

Purokunnostushankkeen rahoittajia ovat Ålandsbanken, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Saaristomerensuojelurahasto ja paikalliset kalastusalueet. Hanke kestää vuoden 2014 ajan.

Teksti ja kuva sekä lisätietoja:
Janne Tolonen, iktyonomi (amk)
Projektityöntekijä Valonia
puh 050 518 7755
etunimi.sukunimi@valonia.fi
Valonian kotisivu
www.facebook.com/valonia.fi

Lisätietoa Varsinais-Suomen taimenkannoista:
Genetic structure of Finnish and Russian sea trout populations in the Gulf of Finland area (Koljonen ym. 2013.)
Taimen Turun seudun virtavesissä (Huhta & Laaksonlaita (toim.) 2013)Palaa takaisin