Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virho vastustaa Loimijoen yläjuoksulle suunniteltavaa uutta vesivoimalaitosta19.3.2014

Virho antoi mielipiteensä vesivoimalan rakentamisluvasta aluehallintovirastolle 12.3.2014.


Asia: Dnro ESAVI/153/04.09/2013 - Vieremänkosken vesivoimalaitoksen rakentaminen, Forssa


Mielipiteen antaja

Virtavesien hoitoyhdistys (Virho) on yleishyödyllinen, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö. Sen tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä. Tavoitetta toteutetaan esimerkiksi koski- ja purokunnostuksin, kalateiden rakentamisella, neuvonta- ja valistustyöllä, lohikalojen kotiutusistutuksilla sekä asiantuntijalausunnoin. Virhossa on mukana suomalaisia vesistään huolestuneista maanomistajista alan asiantuntijoihin ja kalastuksen harrastajiin.


Yhdistyksen kanta voimalaitoksen rakentamislupaan

Virtavesien hoitoyhdistys vastustaa voimalaitoksen rakentamista Loimijoen Vieremänkoskeen Forssan kaupungissa.

Mielestämme Vieremänkosken nykyiset patorakenteet tulee ensisijaisesti purkaa ja poistaa nykyinen yläaltaan padotus. Patoaltaasta paljastuva luonnon koskialue tulee kunnostaa vaelluskalojen lisääntymisalueeksi ja joen luontaiseksi hapettajaksi. Kunnostettu koskialue palvelee Forssan kaupungin asukkaita kaupunginvirkistysalueena ja virkistyskalastuskohteena, jollaisista on puutetta seudulla.

Vieremänkoski on Loimijoen yläosan viimeisiä voimantuotantoon rakentamattomia koski- ja virta-alueita, joilla joki voitaisiin palauttaa virtaamaan alkuperäisenä valjastamattomana koskena. Koskialueen palauttaminen luonnonkoskeksi tarjoaisi harvalukuiselle joen alkuperäiselle toutainkannalle luontaisen lisääntymisalueen Kuhalankosken ja Jokioisten Ferrariankosken välisellä alueella.

Vieremänkoski sijaitsee aivan Forssan kaupungin keskusta-alueen tuntumassa ja on helposti asukkaiden lähestyttävissä. Alue on myös paikallisten suosima virkistyskalastuspaikka.

Virkistyskalastajien saaliskaloina ovat etenkin kuha, toutain ja hauki. Paikallisen virkistyskalastajan mukaan Vieremänkoskesta on saatu satunnaisesti myös taimenia istuttujen kirjolohien ohella. Vieremänkoski ja alapuolinen jokilaakso arvokkaine harjunrinnemetsineen, tulva-alueine ja luhtineen on myös seudullisesti merkittävä luontokohde ja tunnettu mm. lintuharrastajien keskuudessa.

Siinä tapauksessa että voimalaitos jostain syystä kuitenkin saa rakentamisluvan, esitämme sen lupamääräyksiin seuraavaa:

Luvan haltijan tulee sallia korvauksetta kalatien rakentaminen nykyisen ilmastuspadon ja tulevan voimalaitoksen yhteyteen, mikäli jokin taho sellaisen haluaa rakentaa. Nykyisen ilmastuspadon luvassa on jo vanhastaan velvoite sallia kalatien rakentaminen patoon korvauksetta.

Ilmastuspadon ja aikanaan mahdollisen kalatien kautta tulee jatkuvasti juoksuttaa korvauksetta joen virtaamasta vähintään 1 m3/s. Mikäli joen virtaama on ainoastaan 1 m3/s tai tätä pienempi, tulee koko virtaama siinä tapauksessa juoksuttaa ilmastuspadon ja aikanaan kalatien kautta.

Kalojen päätyminen voimalaitoksen vedenottokanavaan ja aikanaan turbiineihin tulee estää.

Helsingissä 12.3.2014
Virtavesien hoitoyhdistys ryPalaa takaisin