Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan suurten lohijokien vanhat velvoitteet on asetettu alakanttiin07.2.2014

Tuoreessa selvityksessä on vertailtu vanhoja lohijokien patoamisen ja säännöstelyn myötä asetettuja kalatalousvelvoitteita nykytietämykseen jokien alkuperäisestä tuotantopotentiaalista.

Tarkastelun pääkohteina olivat Oulujoki ja Kemijoki, joiden lisäksi yleisempi arviointi tehtiin Ii-, Kymi- ja Pielisjoelle.

Selvityksen tiivistelmässä todetaan seuraavaa:

"Uudet arviot Kemi-, Ii- ja Oulujoen lohen ja meritaimenen kompensaatiotasoista ovat moninkertaisia nykyvelvoitteisiin nähden. Myös Ii- ja Oulujoen vaellussiian osalta uudet arviot ovat nykyisiä kompensaatioita huomattavasti korkeampia. Arviot uusista kompensaatiotasoista esitetään aiempien kalatalousvelvoitteiden tapaan kalojen istutuspoikasina. Olennaista velvoitteiden määrittämisessä on kuitenkin niiden arvo, joten velvoitteiden toimeenpanotapa tulee arvioida tapauskohtaisesti."

Selvitys on ladattavissa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kotisivuilta.

AJPalaa takaisin