Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Anna päivä uhanalaiselle taimenelle, osallistu talkoisiin!27.6.2013

Virtavesien Hoitoyhdistys ry ja sen yhteistyökumppanit järjestävät tänäkin vuonna joilla ja puroilla sarjan talkoita, joissa virtavesiluontoa elvytetään lähemmäs luonnontilaa mm. lohikaloille ja ravuille sopiviksi elinympäristöiksi. Talkoisiin toivotaan runsasta osanottoa.

Suomen lajien uhanalaisuustarkastelussa jokihelmisimpukka ja sisävesien taimen on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Meritaimenkannat on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi. Ne ovat siis suuressa vaarassa hävitä Suomen luonnosta. Virtavesiluonnolla on useita uhkia. Vesivoiman rakentaminen, myrkky- ja jätevesipäästöt, ojitukset, ja liikakalastus ovat pilanneet ja uhkaavat edelleen lukuisia virtavesiä. Vesistökunnostuksilla ja talkootyöllä on kuitenkin saatu monen joen ja puron taimen- ja rapukanta elpymään. Se luo uskoa valoisampaan tulevaisuuteen ja kannustaa jatkamaan työtä virtavesiemme luonnontilan hyväksi.

Kaikille avoimia talkoita järjestetään useissa kohteissa.

Sunnuntaina 28.7. kunnostetaan Mustapuroa Itä-Helsingissä. Mustapuro virtaa Myllypuron, Puotilan ja Marjaniemen alueella laskien mereen Marjaniemenlahdessa. Lähdevaikutteiseen puroon aloitettiin taimenten kotiutusistutukset vuonna 2007. Kaupungin rakennusvirasto on tehnyt puron yläjuoksulle taimenten lisääntymisalueita. Sähkökoekalastusten perusteella taimen on kotiutunut puroon hyvin. Taimenen elinpiiriä on tarkoitus laajentaa myös puron alempiin osiin. Talkoopäivänä kivetään ja soraistetaan purouomaa Marjaniemen siirtolapuutarhan alueella. Ilmoittautumiset Vesa Kuituselle: 050-3388 504 tai Ari Virtaselle 050-3555 979.

Sunnuntaina 4.8. talkoillaan Longinojalla, Helsingin Malmilla. Longinoja saa alkunsa Heikinlaakson sekä Porvoon ja Lahden moottoriteiden läheisistä lähteistä. Puro virtaa läpi Malmin viherkaistan laskien Vantaanjokeen Savelassa. Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura on kunnostanut puroa vuodesta 2001 lähtien. Taimenille luodaan parempia olosuhteita kutea. Samalla parannetaan muidenkin vesieliöiden ja kalojen elinolosuhteita. Sortumisherkkiä rantapenkereitä tuetaan kivi- ja puuaineksella. Lisätietoja purosta ja talkoista antaa Juha Salonen, juha.salonen(at)skes.fi, sekä Jouni Simola 040 710 8697, jouni.simola(at)gmail.com.

Lauantaina 17.8. kunnostetaan Helsingissä Vanhankaupunginlahteen laskevaa Viikinojaa. Virtavesien hoitoyhdistys on tehnyt taimenen kotiutusistutuksia Viikinojaan vuodesta 2007 alkaen. Ensimmäiset havainnot luonnonkudusta tehtiin vuonna 2010. Tämänvuotisissa talkoissa on tarkoitus laajentaa taimenelle ja muillekin virtavesieliöille sopivia elinympäristöjä. Keinoja ovat kiveäminen, puumateriaalin lisääminen uomaan sekä taimenen kutualueiden soraistus. Lisätietoja talkoista antaa Vesa Kuitunen, 050-33 88 504, vesa.kuitunen(at)saunalahti.fi.

Lauantaina 7.9. talkoillaan Espoon Sunassa, Finnoonojan yläjuoksulla. Purouomaa kivetään ja soraistetaan lähemmäs luonnontilaa taimenten kutua ja poikastuotantoa silmälläpitäen. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa. Yhdeksän kilometriä pitkä lähdevaikutteinen Finnoonoja saa alkunsa Ymmerstasta ja laskee mereen Suomenojan lintualtaiden vieritse. Kotiutusistutuksin palautetun taimenkannan vakiinnuttamiseksi ja vahvistamiseksi purolla on vuodesta 2009 lähtien talkoiltu joka syksy. Lisätietoja antaa Aki Janatuinen, 040 754 7778, aki.janatuinen(at)virtavesi.com.

Lauantaina 14.9. talkoillaan Lopen Hunsalassa. Hunsalanjoen Vastinkoskella kunnostetaan taimenille kutupaikkoja ja poikasalueita yhteistyössä Pilpalan osakaskunnan kanssa. Jokialueen taimenkanta on viime vuosina huolestuttavasti taantunut. Talkoilla ja kosken rauhoituksella pyritään saamaan taimenkanta uudelleen nousuun. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, 050 556 7214, pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

Helsingin Mätäjoella, Talissa talkoillaan lauantaina 28.9. Helsingin perhokalastajat ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa jo perinteeksi muodostuneen talkoopäivän syyskuun viimeisenä lauantaina. Maalitehtaan liuotinvuodon seurauksena joen alajuoksulle kotiutettu taimenkanta koki ison menetyksen. Takaiskusta huolimatta jokialueen kunnostus ja uhanalaisen meritaimen kotiutusprojekti jatkuu. Merkkejä elämän ja taimenen palaamisesta tuhoalueelle on jo saatu. Uomaan palautetaan kiviä ja soraa, jotta vesieliöille ja kaloille saataisiin suotuisampi elinympäristö. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, 050 556 7214, pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

LISÄYS:

Talkookalenterissa ilmoitettujen talkoiden ohella nyt tarjoutuu vihdoin tilaisuus myös vantaalaisille päästä talkoilemaan kotivesillään Rekolassa.

Lauantaina 21.9. talkoillaan ensimmäista kertaa Vantaan Rekolanpurolla. Talkoissa rakennetaan taimenille lisää kaivattuja kutusoraikkoja puron siirtouomaan. Talkoot järjestetään yhteistyössä Vantaan kaupungin, Vantaan ympäristöyhdistyksen ja Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran kanssa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Tuomas Rinne, 040-7064448, tuomas.rinne (ät) vantaa.fi.Palaa takaisin