Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virho on lähettänyt kirjelmän 3 ministerille Kainuun kalatalouspäällikön viran lakkauttamisesta23.1.2013

Arvoisa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori!

Asia: Itsenäisen kalataloushallinnon turvaaminen ELY -keskuksissa

Alueellisen kalataloushallinnon tarkoitus on:

Valvoa kalatalouden etua ja luoda edellytyksiä elinkeinokalataloudelle, vapaa-ajankalastukselle ja kalavarojen kestävälle käytölle maakunnissa

• Nykyinen kalatalouden aluehallinto on perustamisestaan (v. 1984) saakka ollut MMM:n kala- ja riistaosaston tulosohjauksessa

• Hallinto toteuttaa yhteistä kalatalouden toimialan strategiaa

• Visio

• Toiminta-ajatus

• Kalatalouden yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

• Strategiset päämäärät

• Vuosittaisissa tulosneuvotteluissa sovitaan yhteiset ja aluekohtaiset tavoitteet ja tehtävät

• Osatulosalueet

• Elinkeinokalatalous

• Vapaa-ajankalatalous

• Kalavesien hoito

Erityisen tärkeät tavoitteet ovat: Kalavesien ekologinen tila on hyvä, kalakannat ovat monimuotoiset ja tuottavat ja kalavarojen käyttö- ja hoito on kestävää

Helsingin Sanomat uutisoi 21.1.2013 alueellisen kalatalouspäällikön viran lakkauttamisesta Kainuussa. Ilman itsenäistä kalatalousjohtajaa yleisen kalatalousedun ja sitä kautta yhteisen kansallisomaisuutemme valvonta vaarantuu merkittävästi. Tämä tarkoittaa myös käytännössä, että edellä mainittujen tärkeiden tehtävien ja tavoitteiden saavuttaminen joutuu vaakalaudalle.

Kainuun päätös muodostaa merkittävän ennakkotapauksen, jolla saatetaan jatkossa perustella vastaavia päätöksiä muuallakin. Päätös myös asettaa Kainuun alueen eriarvoiseen asemaan ja heikentää kriittisesti valtion edunvalvontaa kalatalousasioissa mm. Talvivaaran päästöistä kärsivässä maakunnassa.

Pyydämme arvoisaa ministeriä vaikuttamaan siihen, että Kainuuseen nimitetään kalataloudellinen aluepäällikkö jatkamaan arvokasta työtään valtion itsenäisenä aluehallintoviranomaisena, jotta em. tavoitteet toteutuvat myös tulevaisuudessa.

Tiedoksi: ympäristöministeri Ville Niinistö, maa- ja metsätalousministeri Jari KoskinenPalaa takaisin