Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


KUTSU VIRTAVESITALKOISIIN02.7.2012

Virtavesien Hoitoyhdistys ry ja sen yhteistyökumppanit järjestävät tänäkin vuonna joilla ja puroilla sarjan talkoita, joissa virtavesiluontoa elvytetään lähemmäs luonnontilaa mm. lohikaloille ja ravuille sopiviksi elinympäristöiksi. Talkoisiin toivotaan runsasta osanottoa.


Sunnuntaina 29.7. talkoillaan Longinojalla Helsingin Malmilla. Puroa on kunnostettu Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran toimesta vuodesta 2001 lähtien. Talkoiden tavoitteena on ennalta ehkäistä kiintoaineksen joutuminen puroon ja talkoissa keskitytäänkin sortuvien rantapenkereiden tukemiseen puuaineksella. Longinoja saa alkunsa Heikinlaakson sekä Porvoon ja Lahden moottoriteiden läheisistä lähteistä. Puro virtaa läpi Malmin viherkaistan laskien Vantaanjokeen Savelassa. Taimenille luodaan parempia olosuhteita kutea onnistuneesti ja parannetaan taimenen sekä muidenkin kalojen elinolosuhteita. Lisätietoja purosta ja talkoista antaa Juha Salonen, juha.salonen(at)skes.fi, sekä Jouni Simola 040 710 8697, jouni.simola(at)gmail.com.

Sunnuntaina 5.8. talkoillaan Itä-Helsingissä Mellunkylänpurolla. Puro saa alkunsa Vesalan ja Länsimäen lähteistä ja virtaa puisto- ja viheralueiden halki Vartiokylänlahteen. Puroon istutettiin taimenen pienpoikasia vuonna 2000. Taimenet kotiutuivat hyvin ja ovat muodostaneet puroon pysyvän kannan, jonka elinoloja parannetaan näissäkin talkoissa. Purouomaa kivetään ja levitetään karkeaa soraa taimenten kutupaikoiksi. Lisätietoja purosta ja talkoista antaa Ari Virtanen, 050 3555 979, paikku(at)hotmail.com.

Lauantaina 25.8. Kunnostetaan Helsingissä Vanhankaupunginlahteen laskevaa Viikinojaa. Virtavesien hoitoyhdistys on tehnyt taimenen kotiutusistutuksia Viikinojaan vuodesta 2007 alkaen. Ensimmäiset havainnot luonnonkudusta tehtiin vuonna 2010. Tämänvuotisissa talkoissa on tarkoitus laajentaa taimenelle – ja muillekin virtavesieliöille sopivia elinympäristöjä. Keinoja ovat kiveäminen, puumateriaalin lisääminen uomaan sekä taimenen kutualueiden soraistus. Lisätietoja talkoista antaa Vesa Kuitunen, 050-33 88 504, vesa.kuitunen(at)saunalahti.fi.

Sunnuntaina 2.9. talkoillaan Longinojalla Helsingin Savelassa. Talkoiden tavoitteena on lisätä Helsingin kaupungin kunnostamalle alueelle taimenille lisääntymis- ja elinalueita. Lisätietoja purosta ja talkoista antaa Juha Salonen, juha.salonen(at)skes.fi, sekä Jouni Simola 040 710 8697, jouni.simola(at)gmail.com, jolle osoitetaan myös talkooilmoittautumiset.

Lauantaina 8.9. talkoillaan Espoon Sunassa, Finnoonojan yläjuoksulla. Purouomaa kivetään ja soraistetaan lähemmäs luonnontilaa taimenten kutua ja poikastuotantoa silmälläpitäen. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa. Yhdeksän kilometriä pitkä lähdevaikutteinen Finnoonoja saa alkunsa Ymmerstasta ja laskee mereen Suomenojan lintualtaiden vieritse. Kotiutusistutuksin palautetun taimenkannan vakiinnuttamiseksi ja vahvistamiseksi purolla on vuodesta 2009 lähtien talkoiltu joka syksy. Lisätietoja antaa Aki Janatuinen, 040 754 7778, aki.janatuinen(at)virtavesi.com.

Lauantaina 15.9. talkoillaan Lopen Hunsalassa. Hunsalanjoen Vastinkoskella kunnostetaan taimenille kutupaikkoja ja poikasalueita yhteistyössä Pilpalan osakaskunnan kanssa. Alueen taimenkanta on viime vuosina huolestuttavasti taantunut. Talkoilla ja koskien rauhoituksella pyritään saamaan joen taimenkanta uudelleen nousuun. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, 050 556 7214, pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

Lauantaina 22.9. järjestetään Helsingissä Haaganpurolla (entinen Mätäpuro) kunnostustalkoot. Uomaan lisätään mm. kivitavaraa monipuolistamaan virtausta ja luomaan suojapaikkoja kaloille ja muille vesieliöille.
Haaganpuron vesistö saa alkunsa Helsingin Keskuspuiston lähteistä. Syksyllä 2010 taimenen kutu ulottui jo vesistön latvoille Maunulanpuroon asti. Lisätietoja vesistöstä ja talkoista antaa Teemu Mökkönen, 040 539 1202, teemu.mokkonen(at)helsinki.fi

Helsingin Mätäjoella, Talissa talkoillaan lauantaina 29.9.
Talkoot järjestää Helsingin perhokalastajat ry yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa. Joen alajuoksulla palautetaan uomaan kiviä ja soraa, jotta vesieliöille ja kaloille saataisiin suotuisampi elinympäristö. Talkoot ovat kiinteä osa vapaaehtoisvoimin tehtävää Mätäjoen meritaimenen kotiutusprojektia. Talkooalueen sähkökoekalastus antoi syksyllä 2011 erittäin rohkaisevia tuloksia.
Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, 050 556 7214, pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

Lauantaina 6.10. talkoillaan Espoon Suomenojalla, Finnoonojan alajuoksulla. Puron alimpia perattuja virtapaikkoja palautetaan merellisten vaelluskalojen lisääntymisalueeksi. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa. Lisätietoja antaa Aki Janatuinen, 040 754 7778, aki.janatuinen(at)virtavesi.com.

TULE MUKAAN PELASTAMAAN UHANALAISTA TAIMENTA

kuva Petri Puromies
teksti PJLPalaa takaisin