Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Vaatimus: EU:n kalatalousrahaston uudistaminen ylikapasiteetista kalojen ja kalastuksen ympäristöasioita parantaviin toimiin 19.12.2011

Virho lähestyi yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja kansainvälisen OCEAN2012-verkoston kanssa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskista huolestuneena ylikalastuksen vaikutuksista. Nykyisellään EU:n ylläpitämä Euroopan kalatalousrahasto osaltaan ylläpitää ylikalastusta mm. kalastuslaivastojen ylikapasiteetin kautta.

23.11.2011 allekirjoitettu julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan alla.

"Asia: EU:n kalatalousrahaston uudistaminen ylikapasiteetista kalojen ja kalastuksen ympäristöasioita parantaviin toimiin

Arvoisa ministeri,

Suomen luonnonsuojeluliitto, Virtavesien hoitoyhdistys ja kansainvälinen OCEAN2012-verkosto ovat huolissaan, että Euroopan kalatalousrahastolle (EKTR)suunnatut varat osaltaan vaikuttavat Euroopan kalastuslaivaston ylikapasiteetin ylläpitoon. Tämä kiihdyttää ylikalastusta entisestään heikentäen samalla EU:n kalatalousalan elinkykyä. EU sitoutui kuitenkin jo vuoden 2002 Johannesburgin huippukokouksessa lopettamaan haitalliset tuet, jotka aiheuttavat ylikapasiteettia ja laitonta kalastusta.

Euroopan komission 2009 julkaisema Yhteisen kalatalouspolitiikan vihreä kirja nimesi ylikapasiteetin EU:n kalakantojen hoidon suurimmaksi epäonnistumiseksi. Se arvioi, että kalastuslaivastot voivat monissa tapauksissa aiheuttaa kannoille paineen, joka ylittää kestävän tason kaksin- tai kolminkertaisesti. Kuitenkaan ei ole olemassa yksityiskohtaista arviota EU:n laivaston todellisesta ylikapasiteetista, koska monet jäsenmaat eivät noudata lainmukaista raportointivaatimusta. Uusin komission raportti paljastaa, että Espanja, Ranska, Irlanti, Kypros, Puola ja Portugali eivät ole antaneet arviota laivaston kapasiteetista verrattuna kalastusmahdollisuuksiin. Lisäksi Ruotsi, Espanja ja Iso-Britannia eivät kuvaile laivastojaan suhteessa kalakantoihin.

EKTR:n tarkoituksena on edistää kestävää tasapainoa kalakantojen ja EU-laivaston kalastuskapasiteetin välillä. Se toteaa, että toimenpiteiden ei tule lisätä yksittäisen aluksen kalansaantikapasiteettia . Kuitenkin Ecologic Instituten tuore tutkimus osoitti, että useissa jäsenvaltioissa hakulomakkeissa EKTR:n 1-linjan rahoitukselle ei pyydetä tietoa kannoista, joihin alukset tähtäävät. Tarkka tieto on välttämätön sen varmistamiseksi, että rahoituksella ylläpidetään tasapainoa kalaresurssien ja kalastuskapasiteetin välillä. Muuten EU-rahojen haitallinen käyttö jatkuu alusten tähdätessä heikentyneisiin kalakantoihin, kuten sinievätonnikala, saaden edelleen julkista tukea modernisointitoimenpiteisiin – tai tukea ensin modernisointiin ja pian sen jälkeen romuttamiseen.

Kuulisimme mielellämme, mitä toimenpiteitä ehdotatte sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot eivät jaa EKTR:n ja seuraavan ohjelmakauden rahoitusta ylikapasiteetin ylläpitoon.

Lopuksi

Koska ylikapasiteetti ei ole Suomen ongelma, toivomme että maamme suuntaisi EU:n kalatalousrahaston uudistuksessa rahoja esimerkiksi lohi- ja taimenjokien ennallistamiseen, hylkeille turvallisiin pyydyksiin sekä muihin kalojen ja kalastuksen ympäristöasioita parantaviin toimiin.

On tärkeää ottaa myös ympäristö- ja virkistyskalastusjärjestöt mukaan seuraavan ohjelmakauden kotimaiseen valmisteluun ja jo tämän kauden seurantakomiteaan.

Vastaustanne odottaen,

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY
VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYS RY
OCEAN2012"Palaa takaisin