Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virtavesi- ja lohikalasäätiötä maailmalta10.4.2011

Monissa maissa on säätiöitä tai yhteisöjä, jotka panostavat virtavesien ja niiden kalakantojen elvyttämiseen. Ohessa muutamia eurooppalaisia esimerkkejä.


Englannissa, Walesissä, Skotlannissa ja Irlannissa toimiva Wild Trout Trust muistuttaa toiminnaltaan paljon Virhoa. Yhteisö on perustettu 1990-luvulla ja se on ehtinyt arvioida noin 300 jokikilometriä. Useimmissa tapauksissa on ryhdytty elvytyshankkeeseen luonnonmukaisen taimenkannan pelastamiseksi tai aikaansaamiseksi.

Tästä brittiläisen taimenyhteisön sivuille

Ranskassa on vastikään perustettu säätiö Fond pour la conservation des rivières sauvages, joka yrittää pelastaa maan jokiympäristöjä. EU:n vesipuitedirektiivin mukaisia hyvän tilan jokivesiä on maassa jäljellä vain noin 7 prosenttia kaikista. Meneillään on varojen keräys ja yhtenä tavoitteena on luoda verkosto luonnonmukaisten virtavesien välillä.

Tästä uuden ranskalaisen virtavesisäätiön sivuille

Ruotsissa on jo pitkään toiminut yhdistys, joka toimii ja työskentelee jokiluonnon hyväksi. Nimeltään se on "Älvräddarna", jokipelastajat.

Jokipelastajat on perustettu 1970-luvulla, kun vesivoimalapaine oli suuri ja monet Ruotsin joet uhkasivat muuttua allasränneiksi. Se kokoaa yhteen maan paikalliset, alueelliset ja vesistökohtaiset virtavesitoimijat.

ei kuvaa

Yhdistys vaikuttaa mm. julkiseen mielipiteeseen ja antaa lausuntoja. Sen perusajatuksena on antaa asiatietoja siitä, miten arvokas virtavesiluonto on ja mitä haittoja sen häirinnästä syntyy.

Tästä Ruotsin jokipelastajien sivulle

Onpa saatu myös aikaiseksi maiden rajat ylittäviä yhteisöjä jonkun tietyn kalalajin tilanteen perustamiseksi. Sellaisia ovat muun muassa Grayling Society ja Atlantic Salmon Trust.

ei kuvaa

Ensin mainitun verkostot ulottuvat 18 maahan ja jälkimmäinen toimii jopa Atlantin valtameren yli. Nimensä mukaisesti Grayling society toimii harjuksen hyväksi, kun taas Atlantin yhteisö lohen ja mereen vaeltavan taimenen puolesta.

Tästä harjusyhteisön sivulle

Tästä Atlantin lohen ja taimenen-yhdistyksen sivuille

Espanjassa toiminta on alkanut laajentua 2000-luvulla. Maahan saatiin aikaiseksi ensimmäinen kansallinen virtavesistrategia vuonna 2006. Siellä valtakunnallisena yhteisönä on Centro iberico de restauration fluvial eli iberialainen virtavesien kunnostuksen keskus.

Tästä Espanjan virtavesiverkostoon

Euroopan tasolla yhdistävänä ketjuna on Center for European River Restauration. Se on perustettu 1990-luvun puolivälissä verkottamaan alan toimijoita yhteen koko maanosan kattavasti. Se muun muassa levittää tietoa parhaista elvytysesimerkeistä ja järjestää vuosittaisia alan asiantuntijoiden tapaamisia.

Tästä Euroopan jokikunnostusverkostoonPalaa takaisin