Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Helsingin Näsinojan kunnostuksesta asukasilta keskiviikkona 19.1.2011 16.1.2011

Vantaanjokeen Helsingin Tuomarinkylässä laskevan Näsinojan kunnostamisesta järjestetään alkavan viikon keskiviikkona asukastilaisuus. Seuraavassa kutsu kokonaisuudessa:

Näsinoja-Tuomarinkylänojaa kunnostetaan – tule vaikuttamaan!

Näsinoja-Tuomarinkylänoja virtaa Haltialan ja Tuomarinkylän alueilla ja laskee Vantaanjokeen. Pohjoinen päähaara, Näsinoja, saa alkunsa Haltiavuoren kuusivaltaiselta metsäalueelta. Tuomarinky-länoja puolestaan alkaa Maununnevalta, virtaa Paloheinän niityllä ja yhtyy Näsinojaan Niskalan pel-loilla. Näsinoja-Tuomarinkylänojan lähiympäristön linnusto ja eliöstö ovat merkittäviä. Purossa elää taimenia ja sen lähiympäristöstä voi tavata esimerkiksi pikku- ja isokäpylinnun, satakielen ja kanahaukan.

Puron ongelmana on voimakas eroosio, joka aiheuttaa kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista alapuoliseen Vantaanjokeen ja Itämereen. Talvella 2011 toteutettavalla Näsinoja-Tuomarinkylänojan kunnostuksella pyritään vähentämään puron eroosio-ongelmia sekä parantamaan kalojen ja muiden eliöiden elinoloja. Samalla purosta ja sen lähiympäristöstä luodaan aiempaa viihtyisämpi virkistys-alue kaupunkilaisille.

Helsingin kaupunki, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Uudenmaan ELY järjestävät asukasillan puro-kunnostuksen suunnittelusta Torpparinmäen peruskoulun Agora-salissa 19.1.2011.

Tervetuloa paikalle ideoimaan, keskustelemaan ja kuuntelemaan!

Illan ohjelma

18.00 Tilaisuuden avaus
projektipäällikkö Päivi Islander, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

18.10 Kaupunkipurot osana asuinympäristöä
maisema-arkkitehti Jukka Jormola, SYKE

18.30 Näsinoja-Tuomarinkylänojan vedenlaatu
LuK Turo Hjerppe, SYKE

18.45 Puron kunnostuksen ja suunnittelutilanteen esittely
tutkija Auri Sarvilinna, SYKE ja suunnittelija Harri Aulaskari, Uudenmaan Elinkei-no,- liikenne- ja ympäristökeskus

19.00 Ideointia ja keskustelua Näsinoja-Tuomarinkylänojan tilan parantamiseksi
suunnittelija Liisa Hämäläinen, SYKE

19.45 Kiitokset ja loppupuheenvuoro
tutkija Auri Sarvilinna, SYKEPalaa takaisin