Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Järvitaimen katoamassa Järvi-Suomesta?14.12.2010

Jukka Syrjäsen tuore väitöskirja "Ecology, fisheries and management of wild brown trout populations in boreal inland waters" (Luontaisten taimenkantojen ekologia, kalastus ja hoito pohjoisilla sisävesillä) pureutuu uhanalaisten järvitaimenkantojen tilaan Järvi-Suomessa.

Tutkimuksen päätulos oli se, että järvikalastuksen aiheuttama kuolevuus säätelee villien järvitaimenkantojen kokoa ja jopa olemassaoloa. Sisävesien taimenen vaeltavan muodon, järvitaimenen, villit kutukannat ovat katoamassa eteläisestä Suomesta. Merkintätutkimuksen mukaan villejä vaelluspoikasia lähtee yhä järville kasvamaan, mutta lähes kaikki pyydetään järvillä pois ennen ensimmäistä kutuaan.

Tutkimusmenetelminä Syrjänen käytti mädinhaudontakokeita, sähkökoekalastusta, ravintonäytteiden ottoa taimenen jokipoikasilta vatsahuuhtelulla, jokipoikasten merkintää, kutupesälaskentaa sekä jokiuomien ympäristömuuttujien, kuten veden syvyyden, pohjan kivikoon, sammalpeittävyyden sekä virrannopeuden, mittausta.

Syrjäsen tutkimuksesta saadaan myös lisää vastauksia myös viime vuosina puhututtaneeseen kahluukielto-asiaan. Yksi Syrjäsen tutkimuksen mielenkiintoisimpia havaintoja oli nimittäin, että taimenen ruskuaispussipoikaset nousivat miltei järjestäen soran sisästä vasta touko-kesäkuun vaihteessa, huolimatta siitä onko mäti hautunut järven luusuakoskessa vai alemmissa koskissa. Monissa kalastuskohteissa ei edelleenkään ole olemassa kahluukieltoa, tai se päättyy aivan liian aikaisin ajatellen taimenen poikasten kuoriutumis- ja sorasta nousuajankohtaa.

Toinen mielenkiintoinen Syrjäsen tutkimuksessa paljastunut seikka oli se, että taimenen poikaset käyttivät 25 suomalaisessa tutkimusjoessa ravintoeläinryhmiä siinä suhteessa, kuin niitä oli saatavilla, eivätkä siis erityisesti erikoistuneet mihinkään ravintoeläinryhmään. Tulos oli yhtenevä sekä suurissa luusuajoissa, että pienissä metsäpuroissa.

Syrjäsen väitöskirjan tarkastustilaisuus järjestetään tulevana lauantaina Jyväskylässä. Väitöskirja löytyy jo netistä sähköisessä muodossa ladattavana.

Lehdistötiedote ja kutsu

Syrjäsen väitöskija sähköisessä muodossa

AJPalaa takaisin