Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Suomen lajien uhanalaisuus arvioitu01.12.2010

Tänään on ilmestynyt uusi Suomen lajien uhanalaisuustarkastelu. Punainen kirja 2010 listaa ja esittelee Suomen uhanalaiset lajit. Edellinen uhanalaisuustarkastelu oli vuodelta 2000. Julkaisusta löytyvät tiedot myös kaikista virtavesien uhanalaisista kala-, hyönteis-, sammal- ym. lajeista.

Arvioinnin tulosten lisäksi kirjassa kuvataan edellisen arvioinnin jälkeisiä merkittävimpiä lajien suojeluun vaikuttavia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä toimenpiteitä sekä tutkimusta ja seurantaa.

Punainen kirja 2010-julkaisun sivut, josta saa ladattua kirjan opdf-tiedostona


Alla muutamia keskeisiä virtavesien kalalajeihin liittyviä poimintoja:

"Edelliseen arviointiin verrattuna vaelluskaloista sekä
Itämereen että Jäämereen laskevien jokien lohikantojemme
tilanne on kohentunut, joten niiden uhanalaisuusarviota lievennettiin luokkaan vaarantunut (VU). Toutain on onnistuneiden istutusten tuloksena vakiintunut uusille vesialueille ja runsastunut myös alkuperäisellä alueellaan, joten lajin uhanalaisuusluokka laskettiin vaarantuneesta silmälläpidettäväksi."

"Vimman häviämisriski arvioitiin muun muassa parantuneiden olosuhteiden vuoksi aiempaa pienemmäksi, ja laji luokiteltiin nyt elinvoimaiseksi. Rantanuoliaisen uhanalaisuusluokitusta voitiin alentaa erittäin uhanalaisesta vaarantuneeseen uusien esiintymishavaintojen perusteella."

"Meritaimenen luokka muutettiin erittäin uhanalaisesta äärimmäisen uhanalaiseksi, sillä useimmissa sen kannoissa lisääntyminen on epävakaata voimakkaan ja nuoriin yksilöihin kohdistuvan kalastuksen, vaellusesteiden ja vaihtelevien virtaamien takia

Näistä syistä myös vaellussiian tilanne on heikentynyt, ja luokitusta jouduttiin kiristämään vaarantuneesta erittäin uhanalaiseen (EN). Samoin karisiian ja sisävesien taimenen napapiirin eteläpuoleiset kannat luokiteltiin uusina arviointiyksikköinä uhanalaisiksi."

"Nahkiaiskannoissa on todettu saaliiden laskua ja vaihtelevia poikasmääriä, mutta luokitus jätettiin silmälläpidettäväksi. Koko Euroopassa voimakkaasti taantunut ankerias luokiteltiin erittäin uhanalaiseksi"

"Ankeriasta ja rantanuoliaista lukuun ottamatta muut uhanalaiset kuuluvat lohien heimoon, ja useimmat niistä ovat lisäksi jokikutuisia vaelluskaloja. Merkittävimpiä uhanalaisuuden syitä ovat vesirakentaminen, kalastus ja heikko vedenlaatu."

AJPalaa takaisin