Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Finnoonojalla talkoiltiin 15.8.201013.10.2010

Virtavesien hoitoyhdistys järjesti elokuussa yhdessä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa purokunnostustalkoot Espoon Friisilässä virtaavalla Finnoonojalla.

Virho on istuttanut puroon viime vuosina taimenen vastakuoriutuneita poikasia ja silmäpisteasteella olevaa mätiä. Istutuksilla on pyritty palauttamaan Finnoonojaan luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, jollainen vesistössä lienee ollut aikoinaan ennen ihmisen puroluonnossa aikaan saamia haitallisia muutoksia. Istutetut taimenet alkavat vähitellen olla lisääntymisiässä, ja luonnonlisääntymisestäkin on saatu jo viitteitä purolla viime syksynä tehdyissä sähkökoekalastuksissa. Osa puroon istutetuista taimenista on käynyt jo merivaelluksellakin kasvamassa, ja näitä suuria meritaimenemoja on lupa odottaa jo tänä syksynä palaavaksi Finnoonojaan kudulle.

ei kuvaa
ei kuvaa
Kuvat: Lähtötilanne alivirtaamalla ennen talkoita.

Mukavassa mutta hiostavassa syyskesäisessä säässä levitettiin puroon 22,05 tonnia vaihtelevan kokoista luonnonkiveä ja 17,8 tonnia 16 - 40 millistä seulottua luonnonsoraa.

ei kuvaa

Lisätyllä kiviaineksella pyrittiin palauttamaan perattuun purouomaan luonnontilaisten purojen piirteitä, kuten koskipaikkojen ja suvantojen vuorottelua ja uoman syvyys- ja leveysvaihtelua. Nämä piirteet ovat omiaan lisäämään puroluonnon monimuotoisuutta ja elinkelpoisuutta puron tärkeälle pohjaeläimistölle ja näitä laiduntaville kaloille, kuten taimenelle. Kivimateriaalilla pystyttiin myös vähentämään vanhoista perkauksista seurannutta haitallista uomaeroosiota ja sen aiheuttamaa kiintoaineskuormitusta. Kiintoaineskuormituksen rajoittaminen parantaa esimerkiksi taimenen mädin selviytymistä talven yli ja vähentää puron alajuoksun täyttymistä ja umpeenkasvua.

ei kuvaa

Seulotusta sorasta toivotaan olevan iloa etenkin puroon viime vuosina istutetuille taimenille, jotka tarvitsevat sorapohjaisia virtapaikkoja syksyiseksi kutualustakseen. Ilmavan soran sisään haudattu mäti säilyy hapekkaassa virtauksessa talven yli kuoriutuakseen keväällä. Toiveissa onkin, että ensi vuonna touko-kesäkuun taitteessa tässä kunnostetussa koskipaikassa vipeltäisi jo uusi purossa syntynyt ja sinne leimautuva taimensukupolvi.

ei kuvaa

Kunnostustoimia tehtiin purossa nyt noin 70 metrin matkalla. Kunnostusalueen yläosaan kävelytien kohdalle rakennettiin uusi koskikynnys alapuolisine kivikoineen ja sen niskalle laaja soraikko. Niskalle laskevan ojan suuta kivettiin ja soraistettiin ojasta tulevan kiintoaineskuormituksen vähentämiseksi ja ojan laskukohdan stabiloimiseksi. Kävelytien alapuolisella osuudella tehtiin ylileveäksi kaivetun uoman kaventamiseen tähtääviä toimia rakentamalla suisteita ja vahvistamalla alueelle kertyneitä saarekkeita kiviaineksella. Jyrkkiä sortumisherkkiä uoman reunoja loivennettiin myös monesta kohtaa soralla. Samalla muodostui myös useita pienialaisempia soraikoita alueen alapäähän.

ei kuvaa
ei kuvaa

Talkoolaisia kävi rehkimässä päivän aikana purolla kaiken kaikkiaan yhteensä kunnioitettavat 25 henkeä, joille jokaiselle erittäin suuri kiitos työpanoksestaan!

Talkoot eivät olisi olleet mahdolliset myöskään ilman suotuisaa maanomistusta (Espoon kaupunki, tonttiyksikkö) tai talkoissa käytetyt kivimateriaalit ja eväät kustantanutta Espoon ympäristökeskusta, joka juhlistaa luonnon monimuotoisuuden teemavuotta 2010. Talkoiden järjestäjä kiittää lämpimästi yhteistyötahoja!

ei kuvaa

Näin lokakuussa purolla liikkuvien kannattaa pitää silmät auki mahdollisten kudulle pyrkivien taimenten varalta. Kaikki taimenhavainnot purolta ovat arvokkaita, ja niitä otetaan mieluusti vastaan.

Teksti: Aki Janatuinen
Kuvat: Aki Janatuinen & Aatu OikarinenPalaa takaisin