Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Tule kosteikkotilaisuuteen!15.9.2010

Kosteikkojen yleissuunnittelua tehdään Hiidenveden
lähivaluma-alueella. Suunnittelu tehdään Hiidenveden kunnostus -hankkeen rahoituksella.Hanketta hallinnoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (www.luvy.fi).

Kosteikkosuunnittelusta kerrotaan tilaisuuksissa, jotka pidetään tiistaina 21.9. klo 18.30-20, taidetalo Siirilä (Vihdintie 12, Vihdin kirkonkylä ja torstaina 23.9. klo 18.30-20, Vihdin kunnantalo (Asemantie 30, Nummela)

Ohjelma niissä on sama. Hiidenveden lähivaluma-alueeseen kuuluu kaikki Hiidenveden ranta-alueet sekä Oinasjoen ja Lehmijärven valuma-alueet sekä Myllylampien alue.

Hiidenveden kunnostus -hanke on perustanut kosteikkoja yhdessä maanomistajien kanssa eri puolilla
Hiidenveden valuma-aluetta (Vihtijoen, Karjaanjoen ja Vanjoen alueilla). Nyt siirrytään Hiidenveden
lähivaluma-alueelle. Hiidenveden kunnostus -hanke osallistuu kohteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Maanviljelijät voivat hakea maataloustukea kosteikkojen ja altaiden perustamiseen ja hoitoon. Kosteikot parantavat vesien tilaa pidättämällä ravinteita ja kiintoainesta. Ne myös tasaavat tulvia ja kostea ympäristö on suotuisa monipuoliselle linnustolle ja muulle eliöstölle sekä kasvillisuudelle.

Kosteikoille sopivia paikkoja ovat esimerkiksi luontaiset notkot ja painanteet sekä herkästi tulvivat alueet. Uomien
luonnontilaa parantavissa hankkeissa voidaan palauttaa tulva-alueita, perustaa useita pieniä kosteikkoja ja
rakentaa pohjakynnyksiä. Kosteikkoaltaita voi käyttää esimerkiksi kastelu-, maisema- tai riista-altaina.Palaa takaisin