Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Käsittelemätöntä viemärivettä Mätäpuroon Haagan Kauppalanpuistossa09.9.2010

Mätäpurossa havaittiin sunnuntaina 5.9. outoa hajua ja liettymistä Kauppalanpuiston alueella. Asiasta ilmoitettiin Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle maanantaina 6.9. Kaupungin ympäristötarkastaja kävi puistossa tiistaina 7.9., paikallisti ongelman aiheuttajaksi suoraan puroon vuotavan jätevesiviemärin puiston pohjoisosassa ja ilmoitti välittömästi asiasta viemäröinnistä vastaavalle HSY Vedelle. HSY Vesi aloitti korjaustyöt keskiviikkoaamuna 8.9., muttei saanut vuotoa tukittua ennen kuin iltapäivällä 9.9.


ei kuvaa

Mätäpuron pohjalla kulkeva viemäri vuotaa käsittelemätöntä jätevettä suoraan puroon Kauppalanpuiston tärkeimmän taimenten lisääntymisalueen kohdalla maanantaina 6.9.


Mätäpuroon pääsi käsittelemätöntä viemärivettä ainakin neljän vuorokauden ajan. Jätevesipäästön seurauksena purossa olevat taimenen kutusoraikot ja poikaskivikot ovat täyttyneet harmaasta liejumaisesta bakteerimassasta. Myös veden laatu Mätäpurossa on romahtanut ihmisille ja lemmikeille vaaralliselle tasolle, sillä vedestä tiistaina 7.9. mitatut ulosteperäisten Escherichia coli -bakteerien pitoisuudet ylittävät esim. uimavedelle asetetut viranomaisarvot monisatakertaisesti (200 000 – 820 000 mpn/100 ml). Pienempiä määriä käsittelemätöntä viemärivettä valuu jatkuvasti puroon myös Haagan torin suunnasta tulevasta isosta hulevesiputkesta.


ei kuvaa

Räjähdysmäisesti lisääntyneen bakteerikasvuston peittämä kutusoraikko Kauppalanpuistossa 6.9.2010.


Kun pahin jätevesivuoto on nyt saatu tukittua, on ensiarvoisen tärkeää myös huolehtia tämän paikallisen ympäristökatastrofin vaikutusten minimoimisesta. Puron alajuoksulla mahdollisesti säilyneen taimenkannan ja sen lisääntymismahdollisuuksien turvaamiseksi tulisi lietteeseen peittyneet kutualueet puhdistaa välittömästi, sillä taimenen kutu käynnistyy muutaman viikon sisällä. Mikäli puroa ei puhdisteta ja siihen kohdistuvia päästöjä saada kuriin, on vuosien vapaaehtois- ja viranomaistyö vesistön tilan parantamiseksi ollut lähes turhaa.

Ei liene samantekevää, virtaako kaupungin varoilla juuri peruskorjattavan Kauppalanpuiston läpi taimenpuro vai haiseva avoviemäri. Virtavesien hoitoyhdistys toivookin nyt sekä Helsingin kaupungilta että HSY Vedeltä nopeata toimintaa, sillä vapaaehtoisvoimin purouoman puhdistus ei onnistu. Mahdollisia pelastustoimenpiteitä olisivat virtaaman nostaminen johtamalla puroon puhdasta vettä sekä pahimmin saastuneiden alueiden koneellinen huuhtelu ja/tai imuruoppaus. Myös Haagan torin suunnasta tuleva päästö on paikallistettava ja pysäytettävä ensi tilassa.


Teksti ja kuvat:

Mikko SaikkuPalaa takaisin