Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Muistio palaverista Baltic Sea Action Group/ Pelastakaa Vantaanjoki-facebook yhteisö/ Vantaan Vihreät/Virtavesien hoitoyhdistys09.9.2010

Pelastakaa Vantaanjoki-facebook yhteisön yhteydenoton jälkeen Baltic Sea Action Group (BSAG) (linkki täältä.) kutsui yhteisön edustajia keskustelemaan Vantaanjoesta ja Itämerestä.

Palaveri järjestettiin keskiviikkona 8.9. BSAG:n toimistolla Helsingissä, jossa BSAG:a edustivat Marja Koljonen ja Antti Jokinen. Pelastakaa Vantaanjoki-facebook yhteisöä edustivat Tuomas Rinne Vantaan Vihreistä ja Kari Stenholm Virtavesien hoitoyhdistyksestä (Virho).

Tilaisuuden aluksi paikalla olleet tahot esittäytyivät ja kertoivat toiminnastaan.

Vantaanjoen tilanteesta keskusteltiin Kari Stenholmin Vantaanjoki-esityksen pohjalta (linkki täältä), jossa käytiin läpi vesistön yleistiedot, elpyminen ja isoimmat ongelmat.

Vantaanjoki on jätevesien paremman puhdistamisen ja joen ekologista tilaa parantaneiden kalataloudellisten kunnostusten johdosta toipunut kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana likaviemäristä Itämeren meritaimenien ja lohien lisääntymisjoeksi.

Vantaanjoella on silti edelleen paljon ongelmia, joista pahimmat ovat verkkokalastus joen edustan merialueella lohien ja meritaimenien parhaimpana nousuaikana, Vanhankaupunginkosken voimalaitoksen käyttö ja sen vaikutusta pahentavat kalastusjärjestelyt Vanhankaupunginkoskella, kuntien ja teollisuuden jätevesipäästöt joella ja joen edustan merialueella, maatalouden ravinne- ja kiintoainepäästöt, valuma-alueen vakava vaurioituminen ja kalastuksen huono valvonta.

Esityksen aikana keskusteltiin vilkkaasti Vantaanjoen lisäksi Itämerestä ja niiden vuorovaikutuksesta, josta keskustelun osapuolten näkemys oli samanlainen.

Esityksen jälkeen katsottiin viime syksynä kuvattu video Vantaanjoen taimenien kudusta.

Kolmen tunnin vilkkaan keskustelun lopuksi todettiin kaikkien osapuolien tyytyväisyys palaverin antiin. Yhteisesti sovittiin, että yhteydenpitoa jatketaan tiedon välittämiseksi osapuolten välillä.

Kari StenholmPalaa takaisin