Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Kutsu virtavesitalkoisiin 201017.6.2010

TIEDOTE, JULKAISUVAPAA 13.6.2010

KUTSU VIRTAVESITALKOISIIN

Virtavesien Hoitoyhdistys ry järjestää tänäkin vuonna joilla ja puroilla sarjan talkoita, joissa virtavesiluontoa kohennetaan lähemmäs luonnontilaa mm. lohikaloille sopiviksi elinympäristöiksi. Talkoisiin toivotaan runsasta osanottoa. Samalla haastetaan virtavesien omistajat, kala- ja luontojärjestöt ja muut tahot mukaan joki- ja puroluonnon, vaelluskalojen, jokiravun ja jokihelmisimpukan hyväksi tehtävään työhön.
Virtavesiluontoa uhkaavat edelleen useat hankkeet, kuten vesivoiman lisärakentaminen, rehevöityminen, jätevesipäästöt, ojitukset, ja liikakalastus.

Kaikille avoimia virtavesitalkoita järjestetään useissa kohteissa.

Lauantaina 17.7. klo 10 alkaen kunnostetaan Vihtijoen virtapaikkoja Haimoossa. Paikalle pääsee autolla seuraavasti: Noin 45 km Helsingistä vanhaa Porintietä ennen Olkkalaa oikealle kyltti, jossa lukee "Haimoo 6". Tätä asvalttitietä suoraan n 2,6 km, jonka jälkeen oikealle tienviitta "Haimoon myllytie". Kyseistä hiekkatietä eteenpäin n 600 metriä, jolloin saavutaan kokoontumispaikalle, myllylle. Lisätietoja antaa Kari Tuukkanen, jolle myös pyydetään ilmoittautumaan talkootarjoilun mitoittamiseksi, puh. 0400-480260, s-posti: kari.tuukkanen(at)digicenter.fi
Vihtijoki on Karjaanjoen vesistön alkulähteitä. Vesistöä on viime vuosien aika kunnostettu lähemmäs luonnontilaa. Joen kalakanta kärsii edelleen aiemmin tehdyistä perkauksista ja maalta huuhtoutuvista kiintoaineista.

Lauantaina 31.7. talkoillaan Itä-Helsingissä Mellunkylänpurolla. Puro saa alkunsa Vesalan ja Länsimäen lähteistä ja virtaa puisto- ja viheralueiden halki Vartiokylänlahteen. Kesäkuussa 2009 puroon v. 2000 kotiutettu taimenkanta kohtasi takaiskun. Suuri määrä kaloja tukehtui kiintoainekseen, jonka lähde jäi arvoitukseksi. Taimenkanta on kuitenkin elpymässä ja vahvistuu nopeasti paikallisten aktiivien valvonnassa ja elinalueiden parantuessa. Lisätietoja purosta ja talkoista antaa Ari Virtanen puh. 050 3555 979, s-posti: paikku(at)hotmail.com

Sunnuntaina 15.8. talkoillaan Espoossa Finnoonojan alajuoksulla Friisilässä. Perattua puroa kivetään ja soraistetaan lähemmäs luonnontilaa taimenten kutua ja poikastuotantoa varten. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa.
9 kilometriä pitkä Finnoonoja saa alkunsa Ymmerstasta ja laskee mereen Suomenojan lintualtaan vieritse. Lähdepitoiseen puroon istutettiin taimenia ensimmäisen kerran vuonna 2000. Viime syksynä purosta saatiin sähkökoekalastuksissa ensimmäiset varmat merkit luonnontuotannon käynnistymisestä.
Lisätietoja antaa Aki Janatuinen, puh. 040 754 7778, s-posti: aki.janatuinen(at)helsinki.fi


Lauantaina 21.8. soraistetaan Helsingissä Vanhankaupunginlahteen laskevaa Viikinojaa. Virtavesien hoitoyhdistys on tehnyt taimenen kotiutusistutuksia Viikinojaan vuodesta 2007 alkaen. Puron taimenet alkavat olla lisääntymisiässä, joten talkoiden ensisijainen tavoite on luoda kutupaikoiksi sopivia soraikkoja. Myös seisovavetistä uomanosaa elävöitetään isompikokoisella kivi- ja puumateriaalilla sekä siivotaan rakennustyömaiden roskaamaa purolaaksoa. Lisätietoja talkoista: Vesa Kuitunen 050-33 88 504 tai vesa.kuitunen(at)edu.hel.fi.


Lauantaina 28.8. järjestetään Helsingissä Maunulanpurolla kunnostustalkoot. Uomaan lisätään mm. kivitavaraa monipuolistamaan virtausta ja luomaan suojapaikkoja kaloille ja muille vesieliöille.
Maunulanpuron - Mätäpuron vesistö saa alkunsa Helsingin Keskuspuiston lähteistä. Syksyllä 2004 kutivat taimenet Mätäpurossa ja seuraavana keväänä syntyi vuosikymmeniin ensimmäinen taimensukupolvi. Nimestä huolimatta puron vesi on hyvälaatuista, hapekasta ja kesälläkin viileää. Lisätietoja vesistöstä ja talkoista antaa Teemu Mökkönen, puh. 040 539 1202, s-posti: teemu.mokkonen(at).helsinki.fi

Lauantaina 11.9. talkoillaan Lopella, Pilpalan kylässä. Kylän läpi virtaavalla Hunsalanjoella kunnostetaan taimenille kutupaikkoja ja poikasalueita. Talkoisiin osallistuvat saavat seuraavana vuonna kalastuslupia alueelle alennettuun hintaan. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, puh. 050 556 7214, s-posti: pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

Helsingin Malmilla jatketaan Longinojan kunnostusta sunnuntaina 19.9 klo 10 alkaen
SKES-Taimentiimi on jo usean vuoden ajan tehnyt talkootyötä puron hyväksi. Työn arvon on huomannut mm. Helsingin kaupunki, joka aloitti vuonna 2006 ns. pienvesiprojektiin kuuluvat kunnostustyöt juuri Longinojalta. Kaupunki on sittemmin luonnonmukaistanut muitakin kaupunkipuroja mm. Myllypurossa.
Longinojan talkoisiin voi ilmoittautua ja niistä antaa lisätietoja Taimentiimin vetäjä, Juha Salonen, puh. 050 594 9998, s-posti: juha.salonen(at)skes.org

Helsingin Mätäjoella talkoillaan lauantaina 25.9.
Talkoot ovat Helsingin perhokalastajat ry:n, Helsingin kaupungin ja Virtavesien hoitoyhdistyksen yhteisprojekti. Joen alajuoksulla Talin siirtolapuutarhan vieressä palautetaan jokiuomaan kiviä ja soraa, jotta vesieliöille ja kaloille saataisiin suotuisampi elinympäristö.
Mätäjoen talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille joka antaa myös lisätietoja, puh. 050 556 7214, s-posti: pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

Koska ruumiilliseen työhön liittyy aina tapaturman mahdollisuus, haluamme muistuttaa, että jokainen osallistuu edellä mainittuihin talkoisiin omalla vastuulla ja omat rajoitteensa huomioiden. Malttia ja varovaisuutta noudattamalla loukkaantumisen riski on tosin vähäinen.

Lisätietoja virtavesistä, niiden kunnostamisesta sekä talkoista löytyy näiltä sivuilta.

Kuva: Hasse Härkönen
Palaa takaisin