Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Metsähallituksen hanke ennallistaa soita ympäri maata10.2.2010

Vuoden alussa käynnistyi Suomen suurin LIFE Luonto -hanke, jossa Metsähallitus palauttaa lähes 4 300 hehtaaria suoalueita takaisin luonnontilaan ja näin parantaa myös alapuolisten vesistöjen tilaa ja alivirtaamaa tulevaisuudessa.

Viisivuotisessa Suoverkosto-LIFE-hankkeessa ennallistetaan yhteensä 54:llä Natura 2000 -alueella Hangosta Kittilään.

Ojia täyttämällä ja puustoa vähentämällä ennallistetaan useita Euroopan komission tärkeiksi luokittelemia suoluontotyyppejä, kuten aapasoita, keidassoita ja puustoisia soita. Hankkeen tärkeänä osana on kansalaisten suoluontoon liittyvän tietämyksen ja elämysten lisääminen.

Metsähallituksen tiedote Suoverkosto-LIFE -hankkeesta

AJPalaa takaisin