Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Mätäpuron alajuoksulla poistetaan liettymiä27.1.2010

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut liettymien poiston Helsingissä sijaitsevan Mätäpuron alajuoksulta Pikku-Huopalahdesta.

Puroon kertyneen kiintoaineksen ja kasvillisuuden poiston myötä aiemmin pahasti umpeenkasvaneen puron alajuoksun toivotaan jatkossa toimivan paremmin myös Mätäpuroon merestä palaavien taimenten nousuväylänä kohti yläjuoksun lisääntymisalueita. Työn on arvioitu kestävän pari viikkoa.

Ruoppausmassat tullaan läjittämään puron viereen rakennettuun ruoppausmateriaalin kuivausaltaaseen.

Mätäpuron alajuoksun liettymien poistourakan on tilannut Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

AJPalaa takaisin