Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Kaasuputkiarviointi osoittautui puutteelliseksi: virtavedet ja kalakannat jätetty sivuosiin29.12.2009

Uudenmaan ympäristökeskus on antanut lausuntonsa Gazum oy:n suunnitelmista vetää kaasuputki läpi Vantaanjoen, Vihtijoen ja Siuntionjoen. Gazum:in kalakantoja ja virtavesiä sekä järviäkin koskevat selvitykset ovat puutteellisia, kuten myös Virho arvioi omassa kaasuputkilausunnossaan.

Ympäristökeskus antoi lausuntonsa 15.12. osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (yva) ja se on nyt toimitettu menettelyyn aiemmin osallistuneille lausunnonantajille mukaan lukien Virho sekä Gazum oy:lle.

Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan mm. seuraavanlaisesti:

-pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia olisi tullut arvioida konkreettisemmin
-kalaston ja kalastuksen tilaa on selvitetty vain osassa kohdevesiä
-uomanalituksilla saattaa olla huomattavat haitalliset vaikutukset myös pienissä uomissa
-tulisi selvittää kalaston ja rapukantojen tilaa myös pienemmissä virtavesissä, joissa uoman alitus tehdään kaivamalla
-on pidettävä mahdollisena rapuruton leviämistä vastaanottovesistöön

Mainittakoon lisäksi esimerkkinä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n toteamus: ympäristövaikutusten seuranta virtavesien osalta on esitetty hyvin ylimalkaisesti ja tämä osuus kaipaa tarkentamista

Virhon oma lausunto on löydettävissä kotisivulta 22.10.2009 päiväyksen kohdalta. Lausunnossaan Virho esitti huolensa kaasuputkisuunnitelmien ylimalkaisuudesta ja mahdollisista uhista, mitä tulee kalakantoihin ja virtavesiluontoon monilla jokialueilla. Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto on saman suuntainen.Palaa takaisin